Julius Vleeskruijer is ook Julius Godefroa (deel1)

Over de komst van een bioscoop en een naamsverandering

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Middenweg
Archiefkaart Vleeskruijer Godefroa, bron: SAA indexen.

Archiefkaart Vleeskruijer Godefroa, bron: SAA indexen.

 

Op 21 oktober 1929 vraagt Julius Vleeskruijer, zich noemende Julius Godefroa, een vergunning aan om in de benedenzaal van de Middenweg 20 bioscoopvoorstellingen te mogen geven. Van een Bio-Theater is dan nog geen sprake, wel van het Ooster-Theater. Julius had al een carrière in de opkomende filmwereld van Amsterdam, waarover later meer. Dit verzoekschrift wordt genoemd in een brief gericht aan de Burgemeester van Amsterdam, gedateerd op 18 november 1929. Op een verzoekschrift volgt altijd een advies, er wordt onderzocht of er mogelijk iets valt aan of op te merken op zijn persoon.

Verzoekschrift Julius Vleeskruijer. Bron: Stadsarchief Amsterdam (SAA): inventarisnummer 5225 – 4833.

Verzoekschrift Julius Vleeskruijer. Bron: Stadsarchief Amsterdam (SAA): inventarisnummer 5225 – 4833.

In principe wordt dit verzoek gehonoreerd, uit onderzoek naar de verzoekende persoon is niets nadeligs te melden. Deze brief wordt ondertekend namens de Hoofdcommissaris van Politie. Er moet nog wel iets worden gedaan aan de brandveiligheid van het pand. Deze laatste eis komt van de Commandant van de Brandweer. Deze eisen of bepalingen worden opgenomen in de uiteindelijke vergunning, gedagtekend op 7 maart 1930 (zie afbeeldingen).

Brandvoorschriften. Bron: Stadsarchief Amsterdam (SAA): inventarisnummer 5225 – 4833.

Brandvoorschriften. Bron: Stadsarchief Amsterdam (SAA): inventarisnummer 5225 – 4833.

 Wie was deze Julius Vleeskruijer, zichzelf noemende Julius Godefroa. Julius is geboren op 10 november 1888 als zoon van Levie Vleeskruier en Schoontje Godefroi. Op 10 december 1935 treedt hij in Düsseldorf in het huwelijk met Charlotte Jacobs. Charlotte is in Düsseldorf geboren op 12 juni 1907. Samen krijgen zij een zoon: Stefan Vleeskruijer, later Godefroa (geboren op 12 september 1937).

Waarom hij de naam Godefroa heeft aangenomen, is niet bekend. Hij woonde tot op het laatst in bij zijn moeder, Nieuwe Herengracht 115 huis. Zijn moeder was al vanaf 1896 weduwe. Zijn officiële naamsverandering komt er pas door in 1939 na een aanvraag bij het ministerie van Justitie geregeld bij Koninklijk Besluit (bron: Harmen Snel van het Stadsarchief Amsterdam). Echt officieel is het na de afkondiging in de Nederlandsche Staatscourant: 

“GERECHTELIJKE AANKONDIGINGEN NAAMSVERANDERINGEN 

Door Julius Vleeskruijer, wonende te Amsterdam, is vergunning gevraagd, zoo voor zich als voor zijn minderjarige wettige nakomelingen, tot het veranderen van den geslachtsnaam Vleeskruijer in dien van Godefroa. (1999/4)”

Bron: de Nederlandsche staatscourant van 22-04-1939

Terug naar de Inhoudsopgave.

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten voorbehouden

139 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Brandvoorschriften deel 2 - Bron: Stadsarchief Amsterdam (SAA): inventarisnummer 5225 – 4833.

Brandvoorschriften deel 2 - Bron: Stadsarchief Amsterdam (SAA): inventarisnummer 5225 – 4833.

Geen reacties

Voeg je reactie toe