Een feestelijke opening in 1916

Feestelijke opening van het Van Swinden-bioscoop- en variété-theater.

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Eerste van Swindenstraat
Eerste van Swindenstraat gezien vanaf de kruising met de Dapperstraat. Uitgave G.R.A. Meijer, ca. 1917. Beeldbank SAA.

Eerste van Swindenstraat gezien vanaf de kruising met de Dapperstraat. Uitgave G.R.A. Meijer, ca. 1917. Beeldbank SAA.

Belangstelling, maar ook nu beperkt, is er vanuit het al eerder genoemde tijdschrift: De Bioscoop Courant. Buiten het eerdere geciteerde korte artikel, verschijnt er in 1916 een langer artikel dat gaat over de feestelijke opening van de bioscoop. Opvallend, want de bioscoop bestond inmiddels als drie jaar (ongeveer).

Dit schreef de Bioscoop Courant:

“Gisterenavond had de feestelijke opening plaats voor genodigden van het Van Swinden-bioscoop- en variété-theater. Hoewel nog niet alles in de uiterste finesses is afgewerkt, gaf het gereedzijnde reeds een goeden indruk. De zaal is aanmerkelijk vergroot en voorzien van een flink balkon, zodat een 150-tal personen meer plaatsen kunnen vinden. De heer Pannebakker, als explicateur, heette den aanwezigen hartelijk welkom, sprak de beste verwachtingen uit voor de directie, bracht dank uit aan degenen, die binnen zo'n korten tijd het geheel een betere verandering hadden doen ondergaan, hoopte, dat het theater een druk bezoek mocht erlangen van de Muiderpoortbewoners en noemde het een sieraad, niet alleen van deze buurt, doch van Amsterdam als volkstheater. De heer Blits antwoordde daarop, bracht zijn dank uit voor het nemen van het initiatief tot deze verbouwing, van zijn medevennoot, den heer Swaap, en wenste dat de tijd zou komen, dat er weer een vergroting nodig zou blijken. Een Nöggerath - programma werd nu gegeven en zeer duidelijk toegelicht, goed geprojecteerd en muzikaal begeleid door de heer Pannebakker.

Het duo Kazan zong een drietal nummers, welke luid applaus uitlokken. Na afloop der voorstelling werden de eerewijn en gebakjes rondgedeeld en bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.

De verbouwing is zeer praktisch geschied door de firma IJzerman, de decoratie, in zeer moderne en artistieke richting uitgevoerd, door de heren Jansen en Groot, terwijl de verlichting en installatie mede zeer praktisch zijn aangebracht. Wij vertrouwen dat deze verbouwing dan ook zeer gunstige resultaten zal opleveren en wenschen de ijverige directie veel succes toe met haar nieuwe inrichting.”

Bron: ‘De bioscoop-courant; weekblad gewijd aan de belangen van bet bioscoopbedrijf en daarbij betrokkenen, jrg 4, 1915-1916, no 53, 22-09-1916’.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

176 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe