David Swaap stopt, een huisvrouw komt!

Andere tijden, andere verhoudingen.

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Eerste van Swindenstraat
Van Swinden vergunning Heynerman, bron: politiearchief 5225 - 4905 SAA

Van Swinden vergunning Heynerman, bron: politiearchief 5225 - 4905 SAA

Uit het artikel (zie verhaal 3) blijkt dat David Swaap besloten moet hebben tot verbouwing en een uitbreiding van zijn bioscoop met variété. Vandaar ook de andere naam. Maar ook dat geeft weinig soelaas, de kranten schenken geen aandacht aan de bioscoop noch aan het variété deel. Althans niet in de twintiger jaren, maar wel in 1939. Dan is er een kort artikel in Het Zaans Volksblad van 13 juli 1939 over de humorist Maupie de Vries (artiestennaam van Jozeph de Vries) die zijn 25-jarig jubileum viert. Zijn carrière blijkt te zijn begonnen in het Van Swinden-Theater. Een aankondiging van dit mogelijke eerste optreden heb ik niet kunnen terugvinden.

Maupie de Vries in het TipTop Theater. Nieuw Israelietisch weekblad van 08-09-1933

Maupie de Vries in het TipTop Theater. Nieuw Israelietisch weekblad van 08-09-1933

David Swaap houdt de leiding tot in 1920, tot wanneer precies is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk tot 21 september. Maar daarmee is er geen einde gekomen aan zijn carrière als bioscoop exploitant. In 1935 keert hij terug in de 1e Van Swindenstraat, samen met zijn zoon.

Een nieuwe leiding

Wat wel duidelijk is, is dat een andere persoon de vergunning tot vertoning van bioscoopvoorstelling overneemt. Het gaat om Maria Wilhelmina Heynerman, huisvrouw van een zekere J.J. Otten (aldus het politiearchief). Beiden zijn geboren in mei 1880. Waarom de vergunning niet op zijn naam staat, is niet bekend. Opvallend is wel de toevoeging ‘huisvrouw van’. Maar in 1923 lagen de verhoudingen anders dan in het heden van 2019. Overigens was deze Jacobus Johannes Otter al bedrijfsleider van een andere bioscoop, namelijk de Passage Bioscoop. ‘De Passage Bioscoop was een bioscoop aan de Nieuwendijk 186 vlak bij de Beurspassage in het centrum van Amsterdam. De bioscoop bestond van 1919 tot 1959’. bron: Wikipedia).

Als zij in 1920 de vergunning krijgt, is zij 40 jaar oud en moeder van twee dochters. Samen met haar man en dochters woont zij op de Ceintuurbaan 282. De vergunning was ruimer dan louter het vertonen van bioscoopfilms, ook werd toegestaan dat er begeleiding was van piano of orgelmuziek. Lang heeft mevrouw Heynerman de bedrijfsvoering niet ‘gedaan’. Op 21 augustus 1923 wordt bovengenoemde vergunning ingetrokken door de burgemeester van Amsterdam, Willem de Vlugt.

Mevrouw Heynerman heeft tegenover de bevoegde instanties verklaard: ‘…geen gebruik meer te maken van ‘haar beschikking dd. 21 september 1920 No. 785 m.aZ. verleende vergunning tot het geven van voor het publiek toegankelijke bioscoopvoorstellingen met begeleiding van piano en orgelmuziek.’

Bron: politiearchief SAA – 5225-4905, nr. 73.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

59 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe