Tugelaweg 65 I – Het gezin van Henrie Schnitseler (23)

Over de kinderen van Henrie en Esther: over hun zoon Samuel Meijer en zijn vrouw Marianne Cohen

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Afbeelding van de Kuipersdijk in het jaar 1927. Bron: Enschede in ansichten.

Afbeelding van de Kuipersdijk in het jaar 1927. Bron: Enschede in ansichten.

Samuel Meijer Schnitseler is geboren op 2 april 1895 en trouwt met Marianne Cohen op 15 augustus 1917 in Enschede.

Huwelijk van J.M. Schnitseler en Marianne Cohen, bron: Twenstsch Dagblad Tubantia van 16 – 08 – 1917

Huwelijk van J.M. Schnitseler en Marianne Cohen, bron: Twenstsch Dagblad Tubantia van 16 – 08 – 1917

Hun huwelijksakte is niet gedigitaliseerd. Marianne is geboren op 22 september 1888.
Foto van Samuel M. Schnitseler uit de Yad Vashem database ingebracht door zoon Nathan

Foto van Samuel M. Schnitseler uit de Yad Vashem database ingebracht door zoon Nathan

Foto van Marianne Schnitseler - Cohen uit de Yad Vashem database ingebracht door zoon Nathan

Foto van Marianne Schnitseler - Cohen uit de Yad Vashem database ingebracht door zoon Nathan

In 1913 is hij gekeurd voor de militie en goedgekeurd. Hij was 1 meter en 660 mm. lang. Samuel heeft gediend bij het 7de Regiment Infanterie, later naar het 18de Reg. om per 1 augustus 1919 over te gaan naar de Landweer. In 1933 werd hij ontslagen vanwege ‘dienst eindiging’. De Landweer was een soort van reserveleger van vrijwilligers en dienstplichtigen.

Leerlingenkaart ANDB van Samuel Schnitseler als diamantbewerker, bron: ANDB archief, IISG

Leerlingenkaart ANDB van Samuel Schnitseler als diamantbewerker, bron: ANDB archief, IISG

Ledenkaart voor van Samuel Schnitseler, bron: ANDB archief, IISG

Ledenkaart voor van Samuel Schnitseler, bron: ANDB archief, IISG

In november 1911 werd hij lid van de ANDB. In mei 1913 (datum van toelating) was hij werkzaam bij de maatschappij van D.S. Granaat. Lang heeft hij niet in deze sector gewerkt. Dat lijkt ook haast onmogelijk kijkende naar zijn lidmaatschapskaart. Op de achterzijde staat aangegeven dat hij ruw geschat tussen begin 1913 en midden 1917 militair is geweest. Waarschijnlijk gaat om de mobilisatie gedurende de Eerste Wereldoorlog. Op zijn kaart (voorzijde) staat verder nog de vermelding dat hij zijn lidmaatschap per 7 augustus opzegt omdat hij overgaat naar een ander vak. Niet alleen een ander vak, een week later zou hij trouwen en kort daarna in Enschede gaan wonen. Wat zeker is, is dat hij samen met zijn vrouw een kledingzaak is begonnen. De eerste advertentie die ik vond, dateert van 4 december 1919.

Advertentie van de winkel Schnitseler – Cohen, bron: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant van 4 dec. 1919

Advertentie van de winkel Schnitseler – Cohen, bron: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant van 4 dec. 1919

Verhuizing naar de Mediene

Waarom ze naar Enschede zijn verhuisd, is niet bekend. In ieder geval niet vanwege het feit dat haar ouders daar woonden. Haar ouders hebben weliswaar niet altijd in Amsterdam gewoond, enkele kinderen zijn volgens de gezinskaart van vader Meijer Cohen buiten Amsterdam geboren (Enschede en Arnhem bijvoorbeeld). Maar deze gezinskaart roept meer vragen op. Waarom is Marianne niet vermeld? Waarom trouwens is ze überhaupt niet terug te vinden in de indexen? Ik vond haar geboorteakte via het Archief van de Burgerlijke Stand (inv.nr.: 5009) waaruit meer dan duidelijk blijkt wie haar ouders waren!

Geboorteakte van Marianne Cohen, bron: Bevolkingsregister SAA

Geboorteakte van Marianne Cohen, bron: Bevolkingsregister SAA

Uit de gegevens die wel bekend zijn is dat Samuel op het moment van zijn huwelijk nog werkzaam moet zijn geweest als diamantslijper en Marianne als modiste. Zij zijn op een bepaald moment naar Enschede verhuisd (Berkenkamp 22) maar wanneer precies is mij onbekend. Maar kort na hun aankomst in Enschede beginnen zij een confectiezaak. In een ingezonden brief in het Twentsch Dagblad schrijft Samuel een reactie op een eerdere brief. Het belangrijkste echter is dat hij aangeeft dat er al 20 jaar een firma Cohen en daarna Schnitseler – Cohen in Enschede zaken drijft. Om welke firma het gaat is niet duidelijk. Er is in Enschede een firma N. Cohen in de Kalanderstraat die ook ‘in de confectie zit’. Daarnaast is er nog een firma Cohen – Barnstijn. Net als bij de firma Schnitseler – Cohen gaat het hier om man (Hertog Izak Cohen) en vrouw (Eva Barnstijn)! 

Of er sprake is van een familieverband valt bijna niet te achterhalen.  

NAAR: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 24

Alle rechten voorbehouden

78 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Advertentie voor de winkel van M. Schnitseler – Cohen, Kuipersdijk 1-3 te Enschede, bron: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant van 24 maart 1924.

Advertentie voor de winkel van M. Schnitseler – Cohen, Kuipersdijk 1-3 te Enschede, bron: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant van 24 maart 1924.

Advertentie voor de winkel van M. Schnitseler – Cohen, Kuipersdijk 1-3 te Enschede, bron: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant van 28 aug. 1924

Advertentie voor de winkel van M. Schnitseler – Cohen, Kuipersdijk 1-3 te Enschede, bron: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant van 28 aug. 1924

Advertentie van de winkel Schnitseler – Cohen, bron: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant van 12 okt. 1923.

Advertentie van de winkel Schnitseler – Cohen, bron: Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant van 12 okt. 1923.

Geen reacties

Voeg je reactie toe