Tugelaweg 65 I – Het gezin van Henrie Schnitseler (6)

Ondanks alles wordt alles nagezocht ter ondersteuning, september 1931 – juni 1932

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Façade van Meerenberg II, ofwel het Nieuwe Gesticht. Foto: Fotocollectie Provinciale Ziekenhuizen Noord-Holland

Façade van Meerenberg II, ofwel het Nieuwe Gesticht. Foto: Fotocollectie Provinciale Ziekenhuizen Noord-Holland

Hoewel Henrie aangaf niet verwezen te willen worden naar het Nederlands Israëlitisch Armbestuur krijgt hij vanaf september 1931 tot een gulden per week van het N.I. Armbestuur. De aanvraag is door het Het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijke Steun ingediend. In het dossier van Henrie vond ik geen formulier daarvan. De afbeelding die ik hier gebruik komt uit een erder door mij gechreven verhaal. Het besluit van Het Bureau is dat het gezin met f. 9,50 per week wordt gesteund. Die gulden van het N.I.A. is daar al van afgetrokken!

Dochter Willemina, opnieuw wordt haar naam verkeer gespeld, is volgens de ambtenaar in Santpoort opgenomen geweest. Maar uit de gezinskaart van Henrie en uit haar eigen archiefkaart blijkt het om Bloementaal te gaan. Hoogstwaarschijnlijk ging het om het provinciaal ziekenhuis Santpoort, in de volksmond: Meerenberg. Het gesticht lag in de gemeente Bloemendaal op de grens met Santpoort. 

Informatie inwinnen in Enschede

Wat in verhaal 5 al werd aangegeven gaat ook gebeuren. Men gaat informatie inwinnen via de Armenraad van Enschede. Het gaat om de zoon Samuel. De Armenraad laat weten dat men de zoon heeft bezocht. Deze zoon gaf aan de vader zo om de 5 à 6 weken te steunen met een bedrag van f. 6,50 (per postwissel). Maar, zo constateert de Armenraad, de zoon zit wel op hoge lasten. Desondanks wil men de zoon aanschrijven met het verzoek om aan te geven op hoeveel per week of per maand gerekend kan worden. De ambtenaar neemt alvast een beslissing: de bijdrage van Samuel wordt gesteld op f. 1,50 per week. Vanzelfsprekend dient dit bedrag gekort te worden op het steunbedrag van Henrie. Daarmee komt het steunbedrag van Henrie op f. 8,-. De ambtenaar besluit met de opmerking dat men de zoon nog moet aanschrijven!

In 1932 heeft Henrie opnieuw weer een aantal weken bij Soesan gewerkt, nog altijd tegen een loon van f. 36,- per week. Maar op 25 april 1932 moet hij toch weer aankloppen bij Het Bureau. Hij heeft, zo geeft hij aan, zich nog wel kunnen redden met het spaargeld, maar nu heeft hij toch echt ondersteuning nodig, in de vorm van onderstand. Er wordt geconstateerd dat de kinderen niet geregeld steunen. Desondanks geeft de ambtenaar aan dat de kinderen zoals eerder genoemd blijven: schoonzoon Wallega en schoonzoon Zwart / Swart met een gulden en zoon Samuel met 1,50. Het steunbedrag wordt vastgesteld op 7 gulden per week.

Naar: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 7

Alle rechten voorbehouden

46 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe