Spitskopstraat 10 huis – Het gezin van Abraham Halberstad (7)

Over verstrekkingen ‘in natura’, een klikbrief en de controles aan huis

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Uit: het Dossier van Aron Smeer. Stadsarchief Amsterdam: Burgerlijk Armbestuur, afd. Huiszittende Armen, Weduwenhof en Armenhuis

Uit: het Dossier van Aron Smeer. Stadsarchief Amsterdam: Burgerlijk Armbestuur, afd. Huiszittende Armen, Weduwenhof en Armenhuis

Eind 1931 wordt Abraham aangemeld bij het Crisis-Comité Amsterdam 1931 (Sub-Commissie B). Dit heeft te maken met verstrekkingen in natura (broeken, ondergoed, schoenen, dekens etc.). 

In oktober 1934 wordt duidelijk dat Jetje suikerziekte heeft. Mogelijk is dit tijdens haar eerdere rustkuur ontdekt (verhaal 6). Er worden voor haar versterkende middelen aangevraagd. Zij krijgt een liter melk, een kwart liter room, een ei en een ons vleeswaren per dag. Deze vertrekking heeft een looptijd van zestig dagen maar wordt regelmatig verlengd of herhaald. Wel verandert de samenstelling van dit pakket. Zo wordt de room vervangen door boter en vervallen op de duur de vleeswaren. In dit onderhavige geval gaat het om een zieke persoon, maar werklozen konden ook op een andere manier via bonnen aan voedsel geholpen worden (zie afbeelding boven dit verhaal).

Deze bijzondere verstrekking komt in het geding naar aanleiding van een klikbrief. Het gaat om een onjuiste opgave van inkomsten. Zowel de werkgever als Abraham hebben afspraken gemaakt over het loon van Bloeme. Het loon dat werd doorgegeven aan Het Bureau was lager dan het loon dat daadwerkelijk werd uitbetaald. Het ging om een bedrag van ongeveer twee gulden per week. Het zou gaan om een langere periode, het dossier noemt zelfs een periode van 52 weken. Over deze periode wordt een bedrag van fl. 65,- teruggevorderd. Omdat Abraham steun krijgt van Het Bureau voor Maatschappelijke Steun wordt per week een bedrag van fl. 1,- in mindering gebracht. Het geld dat niet werd opgegeven aan Het Bureau werd gebruikt om versterkende middelen aan te schaffen. Een en ander is gebleken uit de bezoeken aan ‘de patroon’ en aan het gezin Halberstad. De patroon kon bij deze bezoeken geen boeken overleggen. Hij zou geen boeken bijhouden, wel kon hij wat ‘kladjes’ overleggen. Maar bij de bezoeken kon hij ‘er echter niet bij’.

Bij een huisbezoek waren zowel Abraham, zijn vrouw Jetje en dochter Bloeme thuis. Hoewel Abraham er aanvankelijk omheen draaide, viel hij uiteindelijk door de mand. Er wordt in het dossier verwezen naar het loonboekje van Abraham. Dit doet vermoeden dat het loon van zijn dochter Bloeme in zijn boekje werd genoteerd. Het loonboekje werd door de bezoekende ambtenaar in beslag genomen. Behalve dat er op uitkering van Abraham wordt gekort, wordt ook een volgende aanvraag voor versterkende middelen afgewezen. Mijns inziens een nogal harde maatregel aangezien de gezondheid van zijn vrouw Jetje hierdoor behoorlijk geschaad had kunnen worden.

NAAR: Spitskopstraat 10 huis – Het gezin van Abraham Halberstad (1)

OF NAAR: Spitskopstraat 10 huis – Het gezin van Abraham Halberstad (8)

Alle rechten voorbehouden

16 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe