Tugelaweg 65 I – Het gezin van Henrie Schnitseler (12)

Naast Jacob wordt ook de man van dochter Juda gevraagd om zijn schoonvader te steunen (deel 3)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Eenzelfigheidskaart van Begië uit de Eerste Wereldoorlog, bron: westhoekverbeeldt.be

Eenzelfigheidskaart van Begië uit de Eerste Wereldoorlog, bron: westhoekverbeeldt.be

Vanuit Het Bureau wordt na een maand gereageerd met een verzoek aan ‘den Heer Consulaat Generaal’ om de feiten uit de brief op hun juistheid te controleren. Uit dit korte briefje blijkt verder dat men de brief van Abraham had meegezonden. Het verzoek is dan om met het antwoord de brief van Abraham te retourneren. Het antwoord van de C.G. volgt per 15 oktober 1937. De C.G. geeft aan dat hij opnieuw de Burgemeester van Deurne om inlichtingen heeft gevraagd. Na nogmaals aangegeven te hebben waar Abraham woont schrijft de C.G.: “Belanghebbende is in behandeling wegens een borstziekte bij dokter Hendel (…). Bijna wekelijks gaat hij thans dokter Hendel raadplegen; zulke raadpleging met artsenijnen kost hem telkens 8 fr. Nadat hij van zijn mutualiteit de vastgestelde vergoedingen terug ontvangen heeft. Op 17/12/1937 vervallen de eenzelvigheidskaarten van hem en zijn echtgenoote. De hernieuwing van deze beide kaarten zal 200 fr. Kosten. Binnenkort moet zijn arbeidsvergunning ook hernieuwd worden het geen 40 Fr. zal kosten. Het is ook juist dat er een wijziging gekomen is in de statuten van A.D.B. waarbij belang hebbende is aangesloten en dit ingevolge ministerieele onderrichtingen gelden voor al de vakbonden. Dienvolgens zou belanghebbende niet meer kunnen genieten van zekere voordeelen, doch hij zal na 65 jaar nog steeds aangesloten blijven bij de mutualiteit en daarvan genieten zooals voorheen. De levensduurte is alhier ook gestegen, doch 25% schijnt wat overdreven.”

Met mutualiteit wordt in België het ziekenfonds bedoeld. De afkorting A.D.B staat voor Algemene Diamantbewerkers Bond van België. Oorspronkelijk was de naam: Antwerpse Diamantbewerkers Bond. Vanuit Het Bureau is geen officiële bevestiging van het besluit dat zij genomen hebben. Maar uit het verder dossier blijkt wel dat er van Abraham vanaf februari 1938 geen bijdrage meer genoteerd wordt.

Naar: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 13

Alle rechten voorbehouden

33 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe