Tugelaweg 65 I – Het gezin van Henrie Schnitseler (7)

Nader onderzoek gewenst en het overlijden van Esther

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Bericht over de 80ste verjaardag van Esther Schnitseler – Hillesum, bron: Het Volk van 30 okt 1934.

Bericht over de 80ste verjaardag van Esther Schnitseler – Hillesum, bron: Het Volk van 30 okt 1934.

Hoewel er twee schoonzoons hun schoonvader ondersteunen gaat men vanuit Het Bureau de zaak wat toch nader onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat dochter Judith (Juda!) niet kan steunen. Dochter Rozette steunt zoals gezegd via haar man, Meijer Wallega. Meijer is schoenmaker en marktkoopman. Opvallend genoeg heb ik geen marktkaart kunnen vinden voor deze periode. Wel vond ik de marktkaart betreffende de Joodse Markt (zie verder). Het bedrag waarmee hij steunt was 1 gulden. Even leek het erop dat dit door de werkloosheid van hun zoon zou wegvallen. Maar omdat de negentienjarige zoon een baan als kantoorbediende heeft gevonden, kan hij blijven steunen. Dochter Sophia is gehuwd met Mozes Swart (en niet Zwart zoals in het dossier wordt aangegeven). Mozes steunt zijn schoonvader met f. 1,- per week, 50 cent minder dan hier eerder vastgesteld. Jacob, de jongste zoon, is net gehuwd en kan niet steunen. Samuel zou volgens de ouders niet meer kunnen steunen. Samuel had in Enschede een winkel in modeartikelen, helaas is die winkel ‘opgeheven’. De winkel stond op de Kuipersdijk nr. 1. Samuel gaat er nu opuit als marktkoopman.

In juli 1932 dient Henrie een aanvraag in voor een kostuum. Volgens de ambtenaar is ‘het gewenst deze te verstrekken’. Via Herzberger krijgt Henrie, op bon, een kostuum. Daarnaast wordt het steunbedrag verhoogd naar 8,50. Het blijkt dat Meijer Wallega niet meer kan steunen. Ook de steun vanuit het N.I.K. wordt gehalveerd (tot vijftig cent).

In hetzelfde fragment wordt nog eens aangehaald dat men het verhaal van Samuel in Enschede moet gaan natrekken. Helemaal duidelijk wordt het niet. In ieder geval moet en blijft Samuel met f. 1,50 steunen. Pas in mei 1933 wordt Samuel vrijgesteld van de verplichte bijdrage. Het steunbedrag vanuit Het Bureau gaat naar f. 10,- om een jaar later weer te worden verlaagd tot 8,75. Mogelijk is er contact geweest met Samuel want, zo stelt het dossier: ‘bij volgend onderzoek toestand zoon Samuel bezien’.

De nieuwe melding in november 1934 geeft aan dat er sprake is van een ongewijzigde situatie. Dat klopt niet echt, alleen de schoonzoon Mozes Swart kan nog steunen. Ook blijkt dat de situatie van Samuel nu toch echt niet goed is. De winkel van Samuel is opgeheven. Des te opvallender is het dat de steun opnieuw wordt verlaagd en wel tot f. 7,75.

Het overlijden van Esther Schnitseler – Hillesum, bron: Het Volk van 13 mei 1935

Het overlijden van Esther Schnitseler – Hillesum, bron: Het Volk van 13 mei 1935

Op 12 mei 1935 overlijdt Esther. Zij wordt begraven voor rekening van het Nederlands Israëlitisch Begrafenisfonds. Daarmee vervalt dus ook de OR van Esther. Vader en dochter gaan alleen verder, de steun blijft ongewijzigd. 

Naar: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 8

Alle rechten voorbehouden

14 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe