Tugelaweg 65 I – Het gezin van Henrie Schnitseler (8)

Het Bureau voor Maatschappelijke Steun 'trekt alles uit de kast'

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Bouwtekening of plattegrond van de Gemeentelijke Werkinrichting voor blinden aan de Amsteldijk, bron: collecetie bruwtek. v/h SAA, ca. 1933

Bouwtekening of plattegrond van de Gemeentelijke Werkinrichting voor blinden aan de Amsteldijk, bron: collecetie bruwtek. v/h SAA, ca. 1933

Pas in december 1936 is er weer iets nieuws te melden, schoonzoon Meijer Wallega geeft aan dat hij weer een bijdrage kan doen. De steun wordt vervolgens verlaagd tot 7,75. Op 5 november volgt een aanvraag voor een kachel, want: “volgens opgave wijk zou men een kachel vragen, omdat de kachel te veel brandstof verslindt’. Omdat men dit toch wel een grote uitgave vindt, gaat men navraag doen. Bij een bezoek aan Henrie deelde deze echter mede dat hij nooit om een nieuw kachel heeft gevraagd. Hij wist van een dergelijke aanvraag niets af.

Vanaf juni 1937

heeft Het Bureau nog maar eens alles uit de kast getrokken om na te gaan wat ieder familielid verdient en eventueel zou moeten bijdragen. In het dossier levert dit één grote en onoverzichtelijke plakboel op. Er zijn meerdere onderzoeksresultaten op en over elkaar heen geplakt. Wat ik heb kunnen zien, zijn in ieder geval de opgaven van de belastingdienst en de gegevens die door de werkgever werden verstrekt. Het meeste is echter nog maar half te lezen. Daarnaast is er ook sprake van een uitvoerige correspondentie. Veel originelen zitten toegevoegd bij het dossier. Of ook werkelijk alles is bewaard, is moeilijk na te gaan. Van Mozes Swart is geen correspondentie aangetroffen. Van de dochter Wilhelmina overigens ook niet. Zij was thuiswonend en vanwege haar geestelijke gesteldheid niet in staat om te werken.

Fragment van een langer artikel over de nieuwe locatie van de Blindeninrichting a/d Amsteldijk, bron: Het Volk van 16 feb. 1933

Fragment van een langer artikel over de nieuwe locatie van de Blindeninrichting a/d Amsteldijk, bron: Het Volk van 16 feb. 1933

In juli 1937

start een uitgebreide briefwisseling met de jongste zoon Jacob Schnitseler. Op 30 juli 1937 schrijft hij:

“Aan de chef van het bijkantoor van M.S.

Weledele Heer!

Ondergetekende heeft van de week een bezoekster bij zich gehad met de mededeling dat ik 1 gulden per week van mijn salaris moet afstaan voor mijn vader. Nu zou dit op zich zelf geen bezwaar zijn indien mijn salaris meer bedroeg maar het is al niet toereikend voor de noodzakelijkste levensbehoeften te meer daar mijn vrouw al eenigen tijd sukkelt en versterkende middelen moet hebben en op dieet leeft. Ik ben werkzaam op de Amsteldijk in de Gemeentelijke Blindeninrichting en heb een salaris van f. 21,40 waarvan een huur afmoet van f. 6,12½ per week plus belasting exetra.

In de hoop dat ik U met bovengenoemde feiten rekening wilt houden blijft ik met

Hoogachtend

Den Heer J. Schnitseler. Retiefstraat 1 II, Amsterdam (O)”

Retiefstraat 1 is, ter oriëntatie, schuin tegenover de Cilliersstraat en was niet van de Handwerkers Vriendenkring. Genoemde Blindeninrichting zat op nummer 58 van de Amsteldijk.

Naar: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 9

Alle rechten voorbehouden

31 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe