Tugelaweg 65 I – Het gezin van Henrie Schnitseler (9)

Over Jacob Schnitseler en diens steun aan vader Hennie, 1937 – 1941

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Gemeentelijke Werkinrichting voor Blinden aan de Nieuwe Looiersstraat 122. Bron: archief van de Dienst der Publieke Werken, afd. Gebouwen, ca. 1930

Gemeentelijke Werkinrichting voor Blinden aan de Nieuwe Looiersstraat 122. Bron: archief van de Dienst der Publieke Werken, afd. Gebouwen, ca. 1930

Navraag

Er is ook navraag gedaan bij de werkgever van Jacob. De Gemeentelijke Werkinrichting voor Blinden liet al op 14 juli 1937 weten dat de werknemer Schnitseler inderdaad het genoemde salaris geniet. Genoemde Blindeninrichting zat nog niet zo heel lang aan de Amsteldijk. Voorheen zat de instelling in de Nieuwe Looiersstraat. Maar deze locatie had een groot gebrek aan ruimte. In 1933 was het B&W gelukt een zeer geschikte gelegenheid te vinden voor het onderbrengen van de Werkinrichting, namelijk in de voormalige bijremise van de tram aan de Amsteldijk. Een eigen instelling voor Joodse blinden was er nog niet, aanvankelijk vond men dit niet nodig. Onnodige versnippering vond men dat, maar in september 1933 begon men daar toch weer aan te denken. 

Het Bureau reageert in augustus. Zij geven aan dat de vader door Het Bureau met vijf gulden wordt gesteund. Verder is uit ‘informatiën’ gebleken dat Jacob in staat geacht moet worden f. 1,- per week bij te dragen ten behoeve van zijn vader. Hem wordt de keus gegeven het bedrag rechtstreeks aan zijn vader te voldoen hetzij aan het kantoor aan de Plantage Muidergracht 24.

Reactie Jacob

Nog in dezelfde maand, op de 12e, laat Jacob weten dat het hem op dit moment erg ongelegen komt. Hij geeft aan ‘goederen’ te hebben gekocht die hij moet afbetalen. Hij geeft aan dat hij in december daarmee klaar is. Vanaf december is hij daar maar al te bereid om die gulden bij te dragen.

De reactie van Het Bureau is helder: ‘In antwoord op uw brief d.d. 12 augustus j.l. deel ik u mede, dat in verband met Uw tegenwoordigen verdiensten geen uitstel kan worden verleend.’

Foto van de Ingang tramremise Lekstraat zijde Amsteldijk van de Gemeentetram (na 1943: Gemeentevervoerbedrijf) in ca. juli 1932. Bron: Beeldbank SAA

Foto van de Ingang tramremise Lekstraat zijde Amsteldijk van de Gemeentetram (na 1943: Gemeentevervoerbedrijf) in ca. juli 1932. Bron: Beeldbank SAA

1939

Uit het dossier blijkt dat er in 1939 opnieuw een briefwisseling is geweest met Jacob. Helaas ontbreken de brieven. Jacob wordt nu aangeslagen voor een bijdrage van f. 2,-. Er wordt verteld dat er rekening is gehouden met het dieet van zijn echtgenote (Esther Roos). De bijdrage kan niet worden verminderd. Nog een week later, op 4 november 1939, volgt er een correctie na opnieuw een brief van Jacob. Het bedrag is niet twee gulden maar een gulden. Er wordt geen excuus gemaakt. Opvallend is dat in december de bijdrage van Jacob is verlaagd tot vijftig cent. Voor de uitkering aan de vader betekent dit een verhoging naar f.5,25. De laatst genoemde bijdrage van Jacob dateert van augustus 1942.

NAAR: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 10

 

Alle rechten voorbehouden

66 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe