Tugelaweg 65 I – Het gezin van Henrie Schnitseler (1)

Over verhuizen, trouwen en kinderen

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Archiefkaart Henrie Schnitseler, bron: indexen SAA

Archiefkaart Henrie Schnitseler, bron: indexen SAA

Henri Schnitseler is geboren te Wisch / Terborg (Gelderland) op 6 mei 1860. Hij heeft praktisch zijn hele leven gewerkt als huisschilder. Henri was gehuwd met Esther Hillesum, geboren op 31 oktober 1854, overleden op 12 mei 1935. Zij trouwden op 8 december 1887 in Weesp. Zijn voornaam wordt soms gespeld als Henri (Bevolkingsregister) en soms als Henrie (gezins- en archiefkaart).

Huwelijksakte van Henrie Schnitseler en Esther Hillesum van 8 dec. 1887, bron: via WieWasWie – NH-archief.

Huwelijksakte van Henrie Schnitseler en Esther Hillesum van 8 dec. 1887, bron: via WieWasWie – NH-archief.

Omdat op de huwelijksakte zijn voornaam gespeld is als Henrie blijf ik deze gebruiken. Henrie was de zoon van Godert Schnitseler en Willemiena Gans en had twee zusters (Sophie en Mietje).
Fragment uit het Bev. Register van het Bevolkingsregister Wisch, register 12. Terborg, 1862-1870

Fragment uit het Bev. Register van het Bevolkingsregister Wisch, register 12. Terborg, 1862-1870

Willemiena was overigens eerder getrouwd en uit dat huwelijk met David Isak Gans werden twee zoons geboren (zie afbeelding). Zowel bij het eerste als bij het tweede huwelijk wordt vermeld dat zij winkelierster was.

De naam Henrie Schnitseler komt niet voor bij het militieregister, zijn twee zoons wel. Op de website van het Joods Cultureel Kwartier is meer te lezen over de kleine gemeenschap Terborg en het naburige Wisch. Daaruit blijkt dat er in 1869 in Terborg totaal 79 Joden woonachtig waren. Lees meer over Terborg en haar Joodse gemeenschap via: Terborg.

Volgens het dossier (Commissie voor Steunverlening aan Crisiswerklozen) kwam het gezin vanuit Den Haag. In de aanhef van het dossier staat dat hij al sinds zijn jeugd hier wonend is. Vanwege de beperkte bronnen bij het bevolkingsregister valt lastig te achterhalen wanneer hij precies naar Amsterdam kwam. Ik vermoed in oktober 1889 en het eerste adres zou dan de Foeliedwarsstraat 19 zijn. Op dit adres woont hij met vrouw en twee kinderen. De oudste dochter is nog geboren in Den Haag.

Geboorteakte uit Den Haag van dochter Willemina (21 okt. 1888), bron: Haags Gemeentearchief

Geboorteakte uit Den Haag van dochter Willemina (21 okt. 1888), bron: Haags Gemeentearchief

In augustus 1890 verhuist het gezin naar de Muiderstraat 35. Op dit adres wordt het derde kind geboren. Uit de gezinskaart blijkt dat daarna nog wordt verhuisd naar de Rapenburgerstraat (2 adressen) om vanaf 1906 de oude Jodenbuurt te verlaten. Amsterdam Oost krijgt de voorkeur met adressen in de Ruyschstraat, de Vrolikstraat om vanaf 10 november 1930 terecht te komen op de Tugelaweg. Verder blijkt uit de gezinskaart dat de drie jongste kinderen in de Rapenburgerstraat werden geboren.
Klein bericht over de Marktkoopliedenvereniging V.Z.O.D., bron: Het Volk van 5 nov. 1934.

Klein bericht over de Marktkoopliedenvereniging V.Z.O.D., bron: Het Volk van 5 nov. 1934.

Verder wordt nog vermeld dat hij lid was van de V.Z.O.D. sinds 14 juni 1919. Via de website van het IISG kwam ik achter de organisatie die met deze afkorting werkte, het gaat om de Marktkoopliedenvereniging V.Z.O.D. De vroegste vermelding, via Delpher, dateert overigens van het jaar 1934. Dankzij een langer artikel in het blad van de Diamantbewerkersbond ANDB vond ik dat de afkorting stond voor Vooruitgang Zij Ons Doel! Een verklaring voor zijn lidmaatschap heb ik niet kunnen vinden, hij was werkzaam in een andere sector. Zijn vadert Godert was wel werkzaam als koopman, maar dan nog.

Viering van het 12 ½ jarig huwelijk van Henri Schnitseler en Esther Hillesum, bron: NIW van 4 mei 1900

Viering van het 12 ½ jarig huwelijk van Henri Schnitseler en Esther Hillesum, bron: NIW van 4 mei 1900

NAAR: Tugelaweg, de Kopadressen

OF NAAR: VERHAAL 2

Alle rechten voorbehouden

56 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe