Multicultureel Samen. Welke betekenis hebben symbolen voor U?

Duomo di Monreale /  Noach met duif

Duomo di Monreale / Noach met duif

Vroeger in 1663 >

Molen De Gooyer op stenen sokkel en met galerij, staat sinds 1814 bij de Singelgracht, grens van Oost. De molen stond bij de stadsuitleg van 1663 op bolwerk Oosterbeer*. De singelgracht in oost is deel van Amsterdamse omwalling, die gebouwd werd vanaf 1657. Aanleiding voor uitbreiding van verdedigingswerken deed zich voor toen stadhouder Willem II in 1650 een aanval op Amsterdam had beraamd. Toen bleek de wenselijkheid van nieuwe vestingwerken. Een megaproject volgens E.Kurpershoek*. Jarenlang hebben duizenden arbeiders grachten uitgegraven, bruggen en sluizen gebouwd. De nieuwe omwalling telde 26 bolwerken, extra rendabel gemaakt door ze ook bedrijfsfuncties te geven. Ideaal om er molens op te zetten. De verhoogde ligging garandeerde een goede windvang. Met de wieken-standen gaf men berichten door. Zo wordt vreugde symbolisch weergegeven door de meest lage wiek links voor het midden vast te maken. Alle bolwerk-molens zijn inmiddels verdwenen, behalve die aan de Haarlemmerweg en De Gooyer.

Nu in najaar 2019 >

Ik parkeer mijn kleine camper bij Mauritskade/Pontanusstraat, want daar is mijn parkeervergunning geldig en ik wandel over de Oosterbeerbrug, die Oost met het Centrum verbindt. De brug is genoemd naar het voormalige verdedigingswerk Oosterbeer*. Bij het stoplicht ga ik links naar de winkel van Gideon Italiaander, Zeeburgerstraat. Daar scharrelen is altijd een verrassing. Koekenpannen, echt zijden sjaals, een jurk voor een euro.

Symbolen >

Vandaag vind ik er symbool-knopen. Symbolen? Bij Geheugen van Oost en bij Praatgroepje.NL besteden we momenteel veel aandacht aan rituelen, symbolen en gebedssnoeren wereldwijd. Door de mondialisering hebben we ook in Amsterdam Oost een veel-menging van culturen. Natuurlijk willen we de rituelen en symbolische gewoonten, in gebruik bij de buurman, beter leren kennen. Nieuwe verwachtingen ontstaan. Mensen vertellen elkaar over 'bij ons'.  Identiteit* speelt een voorname rol bij sociale interacties in waardevolle contacten. Symbolen zijn onderwerpen voor een gesprek. Dus koop ik elf symbool-knopen: schelp, rozenkwarts, hart, cirkel,roosvenster, ster, kompas, olifant, veer, huid en ook de duif. De natuurlijke materialen zijn hout, kurk, schelp en leer. De halfedelsteen rozenkwarts verzinnebeeldt liefde & vriendschap, met name bij hindoes.

Wat betekenen rituelen en symbolen voor U? Laat het weten. We wisselen graag gedachten uit.*

De duif met olijftak is een internationaal symbool en de personificatie van vrede. La Paloma van Picasso was in 1949 motief van de wereldvredes-conferentie in Parijs. Het symbool verwijst toch naar het verhaal* van Noach/Nuh?

Teruglopend langs de Mauritskade ben ik in gedachten met dichter J.C.Bloem*: 'Geef mij de grauwe, stedelijke wegen / de 'in kaden vastgeklonken' waterkant / alles is veel voor wie niet veel verwacht …. '

 

info:

* https://nl.wikipedia.org/wiki/Noach

* https://nl.wikipedia.org/wiki/J.C._Bloem

* Citaat naar gegeven uit http://www.ernestkurpershoek.nl/adamstadswal.

* google > 24. Bolwerk Oosterbeer/Molen de Gooyer - Amsterdam.nl

* foto Duomo Monreale door Carlo Pelagalli

* Wat betekenen rituelen en symbolen voor U? Laat het weten. We wisselen graag gedachten uit. Kom ook op vrijdagochtend in Post Oost het kleine paneel 'Elf symbolen' bekijken [met uitleg]. Lees ook: 'Praatgroepje.NL * Gesprek over 'klederdrachten' en ook 'Kralensnoeren in Oost'

Alle rechten voorbehouden

115 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Mozaïek in Ravenna

Mozaïek in Ravenna

Leiders met symboolketting. Parijs 1949 foto Wolf Hans. google educatief

Leiders met symboolketting. Parijs 1949 foto Wolf Hans. google educatief

* boek over 'bij ons' en identiteit. lees:https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/30/je-moet-je-identiteit-vederlicht-dragen-a2862330

* boek over 'bij ons' en identiteit. lees:https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/30/je-moet-je-identiteit-vederlicht-dragen-a2862330

vreugdestand molen.jpg

vreugdestand molen.jpg

Monument voor Bloem aan de Mauritskade

Monument voor Bloem aan de Mauritskade

duif bij stadsdeelloket

duif bij stadsdeelloket

Geen reacties

Voeg je reactie toe