Over de veranderde grenzen van Oost. Missie van Geheugen van Oost.

verandering in samen ZIJN.

verandering in samen ZIJN.

Missie 'Geheugen van Oost'? Op het spreekuur en tijdens andere Geheugenbijeenkomsten duikt steeds meer de vraag op wat het doel is van www.geheugenvanoost.nl

Het blijkt dat de wens vaak de vader van de gedachte is, je gelooft iets, omdat je wilt dat het zo is of zo blijft en juist daarom is een verandering begrijpen en aanvaarden niet gemakkelijk. Socrates zegt hierover: 'Alleen een ongekend onwetend of ongekend intelligent iemand kan zich aan verandering onttrekken'.  Prof. dr. Afshin Ellian: "Van nature hoort de mens wellicht bij een gesloten samenleving thuis. Maar de natuur gaf ons niet alleen het instinct tot zelfbehoud dat ons in de richting van een gesloten samenleving duwt, zij gaf ons ook de intelligentie om de geslotenheid te doorbreken'. En doorlezend: 'De multiculturele samenleving is een feit, niet een norm of een ideaal'.  Bij mij in de gang lees ik de tegeltjeswijsheid: 'Het leven is wat je overkomt, terwijl je druk bezig bent andere plannen te maken.' John Lennon* (1940-1980) zong het: 'Life is what happens to you, while you're busy making other plans.'

Amsterdam Oost gaat mee in de transformatie. Er is een verandering in samen ZIJN. Elke inwoner van Amsterdam Oost behoort sinds 2011 tot een minderheid*. 

Een minderheid is een deel van een groep* met minder leden dan de helft van het aantal leden van de groep als geheel. Elke minderheid heeft zijn eigen waardevolle verhaal. Deze verhalen eindigen niet meer, zoals vroeger, bij de grenzen van Oost.

De missie van het Geheugen van Oost kan men lezen in het huishoudelijk reglement van onze site en luidt: 'Op de website het Geheugen van Oost vertellen mensen van allerlei leeftijden en achtergronden^ hun verhalen over hun Amsterdam Oost.

Individueel zijn het met plezier gemaakte persoonlijke vertellingen, maar op buurtniveau verbindt het Geheugen van Oost mensen en stimuleert het contacten tussen buurtbewoners, ook ex en nieuwe Oost-genoten.

De website stimuleert gevoelens van verbondenheid en biedt buurtbewoners een plek waar zij hun verhalen, herinneringen en emoties kwijt kunnen. Samen vormen zij het verhaal van Amsterdam Oost'.

En iets verder op die pagina staat ons streven: 'Oog houden voor thema’s, buurten en groepen^ in Amsterdam Oost die onderbelicht zijn op het Geheugen van Oost'.

Bennie Mols schrijft 30 juni 2008 in Trouw: 'Welke herinneringen beklijven nu het langst? In eerste instantie denken we dan aan emotionele gebeurtenissen. De eerste grote liefde, of de eerste grote reis. Het overlijden van een dierbare, of een beroving. Emoties zijn de motoren van onze herineringen'.

Emotionele en memorabele herinneringen en verhalen vallen tegenwoordig niet meer samen met de grenzen van Oost. Onze slagzin luidt: 'de toekomst begint bij het verleden'. Het verleden van iedereen^ is de grond voor zijn heden en  toekomst.

Ik denk dat toekomst-geloven en veranderingsgezindheid positief is.

 

https://geheugenvanoost.amsterdam/page/5039/huishoudelijk-reglement  

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255330/de-open-samenleving-en-haar-gesloten-gemeenschappen.pdf

https://research.vu.nl/en/publications/superdiversiteit-een-nieuwe-visie-op-integratie-2

*Beautiful Boy album Double Fantasy, 1980. I. Kottmann ISBN 9789077751886.

*Minderheid zie Wikipedia. Groep hier is bedoeld alle bewoners van Amsterdam Oost

Alle rechten voorbehouden

143 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe