Retiefstraat 112 III, het gezin van Jacob de Rooij (6)

Controles – vervolg

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Kraaipanstraat 67-73. Architect: Jan Gratama, foto uit aug. 1937. Links is nog net een doorkijk naar de opslagboxen te zien. Bron: archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: glasnegatieven

Kraaipanstraat 67-73. Architect: Jan Gratama, foto uit aug. 1937. Links is nog net een doorkijk naar de opslagboxen te zien. Bron: archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting en rechtsvoorganger: glasnegatieven

Maandag 7 maart 1938

‘Belanghebbende werd heden van v.m. 9.- uur tot n.m. 3.15 uur gecontroleerd, samen met col Lewis. Om ± 10.- uur verliet de man zijn standplaatst Roelaf Hartplein (met maandagochtendblad N. v/d Dag) en keerde na enkele boodschappen te hebben gedaan naar zijn woning terug. Na eenigen tijd begaf hij zich naar de Kraaipanstraat achter de percelen 63-65 alwaar de man zijn driewieler stalde en was daar tot ± 12- uur aan ’t werk (reparatie driewieler) en keerde daarna via Maritzstraat 19 I S de Rooy (fam. ?) naar zijn woning terug alwaar hij gedurende de verdere controle bleef.’

Controlebriefje, gedateerd op maandag 7 maart 1938, bron: dossier Maatschappelijke Steun van Jacob de Rooy

Controlebriefje, gedateerd op maandag 7 maart 1938, bron: dossier Maatschappelijke Steun van Jacob de Rooy

Ook over de inkomsten verkregen via de verkoop van de Courant Nieuws van de Dag ontstaat onduidelijkheid. Jacob beweert dat hij daar f. 2,50 mee verdient. Volgens het Kantoor De Telegraaf zou dit echter f. 3,75 moeten zijn. De controleur vermeldt nog dat de man niet of nauwelijks roept, hij heeft blijkbaar vaste klanten. Bijsteun die wordt aangevraagd wordt daarna geweigerd omdat Jacob vaste klanten zou hebben. Dit slaat overigens niet op de krantenverkoop. Later blijkt dat hij vaste klanten heeft in Zuid (voor fruit bijvoorbeeld). Gedurende de vorsperiode van 1938 – 1939 krijgt hij wel onderstand en moet hij ook gaan stempelen. Na deze periode vraagt hij om handelsgeld en bijsteun. Daarop wordt zijn opslag in de Kraaipanstraat gecontroleerd.

Fragment van kaart L6, rond 1931 de vervaardiger: de Dienst Openbare Werken. Bron: Collectie Stadsarchief Amsterdam: Kaart van Amsterdam, Schaal 1:1.000, vervaardigd door Dienst Publieke Werken en haar rechtsopvolgers

Fragment van kaart L6, rond 1931 de vervaardiger: de Dienst Openbare Werken. Bron: Collectie Stadsarchief Amsterdam: Kaart van Amsterdam, Schaal 1:1.000, vervaardigd door Dienst Publieke Werken en haar rechtsopvolgers

Hij blijkt in het bezit te zijn van 7 kisten sinaasappelen met een straatwaarde van bijna dertig gulden. Er is met andere woorden voldoende handel aanwezig. Bijsteun wordt niet verstrekt, het berekende bedrag zou slechts f. 0,28 zijn. Daarbij komt nu ook om de hoek kijken dat hij een vaste wijk heeft met vaste klanten. Dit wordt mede aangevoerd om hem geen bijsteun te verstrekken.
Marktkaart, voorkant, van Jacob de Rooy, bron: indexen SAA

Marktkaart, voorkant, van Jacob de Rooy, bron: indexen SAA

Marktkaart, achterkant, van Jacob de Rooy, bron: indexen SAA

Marktkaart, achterkant, van Jacob de Rooy, bron: indexen SAA

In het dossier wordt op deze dag genoteerd dat het gezin een huurschuld heeft van vier weken en voor een bedrag van 16 gulden heeft beleend (bij de Bank van Lening). Toch besluit men om nog even af te wachten, men veronderstelt namelijk dat Jacob er wel weer op uit zou gaan. Dan blijkt dat men ook op andere dagen dan alleen de maandag de gangen nagaat van Jacob. Men noteert wat er op de venterskar wordt aangetroffen. Op donderdag 9 november1939 noteert de controleur dat er op de kar: vier kisten appelen, drie kisten peren, drie kisten druiven en een kist citroenen worden aangetroffen. Inderdaad wordt hij de volgende dag met voldoende handel aangetroffen.

NAAR: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 7

Alle rechten voorbehouden

9 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe