Tugelaweg 65 I – Het gezin van Henrie Schnitseler (22)

Over de kinderen van Henrie en Esther: dochter Rozette met haar man Meijer Wallega en hun dochter Henriëtte

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Archiefkaart van Philip Tertaas, bron: indexen SAA

Archiefkaart van Philip Tertaas, bron: indexen SAA

Op 25 juli 1922 wordt Henriëtte geboren. Zij was werkzaam als kantoorbediende toen zij op 22 juli 1942 in het huwelijk trad met Philip Tertaas (geboren op 16 september 1920). De ondertrouw was in maart van dat jaar, volgens de vermelding in de krant onder: Burgerlijke Stand. Hun huwelijk moet in de Hollandsche Schouwburg zijn geweest volgens de afgekondigde anti-Joodse maatregelen. Philip was volgens zijn archiefkaart magazijnbediende. In 1939 wordt hij nog gekeurd voor de militie maar vanwege ‘voortdurende neusbloedingen’ wordt hij afgewezen. Opvallend is zijn gewicht van slechts 50 kg. Hij is natuurlijk niet al te groot met zijn 1 meter een 55 cm, maar dan nog. Door deze afkeuring bleef hij gevrijwaard van actieve dienst en mobilisatie aan het eind van het jaar. Philip woonde in zijn jeugd grotendeels in de Transvaalbuurt, hoewel nog net geboren in de Uilenburgerstraat. Tussen mei 1931 en november 1932 woonde hij met zijn ouders en drie jaar oudere zus Eva in de Ruyschstraat. Daarna keerde men weer terug in de Retiefstraat om uiteindelijk terecht te komen in de Laing’s Nekstraat.

Marktkaart van Nathan Kornalijnslijper met zijn vrouw Eva Tertaas, bron: indexen SAA

Marktkaart van Nathan Kornalijnslijper met zijn vrouw Eva Tertaas, bron: indexen SAA

Aanvulling op de marktkaart van Nathan Kornalijnslijper, bron: indexen SAA

Aanvulling op de marktkaart van Nathan Kornalijnslijper, bron: indexen SAA

Zijn zuster Eva trouwde op 12 februari 1937 met Nathan Kornalijnslijper. De reden dat ik dit noem, is de toch wel de opmerkelijke aanvulling op de marktkaart van Nathan die ik vond. Beide afbeeldingen staan bij dit verhaal. Hij heeft toestemming om de standplaats van zijn moeder, de weduwe van Gompert Kornalijnslijper.

Verder valt op dat ook hij een poging gedaan heeft om zich te bekwamen in het vak van diamantslijper. Blijkbaar niet echt succesvol, ik vond alleen de leerlingenkaart. Bij het IISG verder geen verwijzing. Ik vermoed dat hij nog wel een poging gedaan heeft om het in Antwerpen te proberen. Op zijn archiefkaart stat namelijk dat hij gewoond heeft in Borgerhout. Maar het Felix archief laat het deze keer afweten.

Leerlingenkaart van Nathan Kornalijnslijper, bron: archief ANDB via het IISG

Leerlingenkaart van Nathan Kornalijnslijper, bron: archief ANDB via het IISG

Philip en Henriëtte woonden in bij de ouders van Henriëtte (in de Christiaan de Wetstraat dus). Henriëtte werd op 7 september 1942 in Auschwitz vermoord, Philip op 31 oktober 1943, ook in Auschwitz. Op de kaart van Philip van de Joodse Raad wordt niet vermeld dat ze zijn getrouwd. Er staat zelfs: ongehuwd. Deze omissie is wel terug te vinden bij Henriëtte. Daar staat enerzijds dat zij ongehuwd is maar anderzijds staat er: met Wallega, Philip! Op de achterzijde van haar kaart staat dan nog wel weer: zie echtgenoot.

NAAR: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 23

Alle rechten voorbehouden

30 keer bekeken