Tugelaweg 65 I – Het gezin van Henrie Schnitseler (21)

Over de kinderen van Henrie en Esther: dochter Rozette met haar man Meijer Wallega en hun zoon Henri (deel 2)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Valckenierstraat 37- 43 met op nummer 39 de Nijverheidsschool A.B. Davids, Vakschool ter Beteugeling van de Straathandel in ca. 1929. Bron: beeldbank SAA.

Valckenierstraat 37- 43 met op nummer 39 de Nijverheidsschool A.B. Davids, Vakschool ter Beteugeling van de Straathandel in ca. 1929. Bron: beeldbank SAA.

Het tweede deel

“In de oorlog - dit zal waarschijnlijk begin 1942 zijn geweest - ontving Henri Wallega een oproep om zich te melden in een of ander werkkamp. Tal van Joodse mannen waren door de anti-Joodse maatregelen van de bezetter hun baan kwijtgeraakt. Wellicht was dit ook het geval bij Henri. Misschien dat hij daarom een standplaats had aangevraagd op de markt aan de Joubertstraat. Veel Joodse mannen, die werkloos waren geworden, ontvingen een oproep om zich te melden in een van de werkkampen. De eerste keer wist Henri de oproep te omzeilen door zich ziek te melden. Later kwam er een tweede oproep. Henri ging naar een Joodse dokter, maar er was niets waar hij op kon worden afgekeurd. Kennelijk heeft hij toen geprobeerd uit Nederland weg te komen, want hij bezocht een houthandel waar hij vaker hout had gekocht. Hij probeerde met een boot - bestemd voor het transport van hout - naar Zweden te komen. Zijn poging mislukte.

Twee advertenties met vacatures voor de A.B. Davidsschool in de Valckenierstraat, bron: Het Joodsche Weekblad, uitg. van de Joodsche Raad van 29 aug. 1941

Twee advertenties met vacatures voor de A.B. Davidsschool in de Valckenierstraat, bron: Het Joodsche Weekblad, uitg. van de Joodsche Raad van 29 aug. 1941

Kort daarop werd Henri Wallega aangesteld als leraar houtbewerking op de A.B. Davidsschool. Het was een Joodse dagnijverheidsschool voor jongens, gelegen aan de Valckenierstraat in Amsterdam-Oost. Zonder het te weten had iemand hem voor deze functie aanbevolen. Henri moest zijn benoeming als leraar wel nog doorgeven aan de Joodse Raad. De mensen van de raad waren uiterst verbaasd, want normaliter werd dit soort aanstellingen door hen geregeld, waarbij vriendendiensten een rol hebben gespeeld. Door de aanstelling als leraar op een Joodse school was Henri voorlopig vrijgesteld voor een oproep om naar een werkkamp te gaan. Hij had een Sperre. Later bleken deze werkkampen een voorportaal te zijn van deportatie naar Kamp Westerbork en vandaar naar de werk- en vernietigingskampen in Oost-Europa.” Bron: Heemkundevereniging Hoensbroek, Joodse Onderduikers, uitgewerkt door J.A.A. ven den Berg

Henri en Sara zijn op 20 maart 1942 als één van de laatste getrouwd op het Stadhuis aan de Kloveniersburgwal.

Aanv. Frits: Het stadhuis zat overigens op de Oude Zijds Voorburgwal 199! Vanaf 1 april 1942 mochten Joden niet meer in het stadhuis trouwen, daarna moest men naar de Holl. Schouwburg. Lees meer over Joodse huwelijken in oorlogstijd.

Henri wordt op 31 aug. 1942 ingeschreven op het adres van zijn schoonouders (bron: woningkaart Retiefstraat 25 huis). Zij zijn vastbesloten om uit handen van de Duitsers te blijven. Hoe zij dit deden, hun onderduik verliep en hun verdere leven lees je via: www.heemkundehoensbroek.nl/joodse_onderduikers.html Wel even scrollen naar “Aanvulling 2”. Uiteindelijk hebben ze op meerdere plekken in Limburg ondergedoken gezeten, maar Hoensbroek heeft zondermeer een centrale rol gespeeld. In deze plaats heeft Sara praktisch voortduren als kapster gewerkt. In het document dat ik heb ingezien bij het JCK ( D 014415 ) geeft verder de plaatsen Heerlen, Brunssum, Sittard en Nuth.

Geboorte van dochter Rozette Mia, NIW van 13 juli 1945

Geboorte van dochter Rozette Mia, NIW van 13 juli 1945

Kort na de oorlog, op 28 juni 1945 wordt in de vroedvrouwenschool van Heerlen hun dochter Rozette Mia geboren.   

NAAR: VERHAAL 1

OF NAAR: VERHAAL 22

Alle rechten voorbehouden

28 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Omslag van het boek: Joodse Onderduikers in Hoensbroek, door: J.A.A. van den Berg.

Omslag van het boek: Joodse Onderduikers in Hoensbroek, door: J.A.A. van den Berg.

Geen reacties

Voeg je reactie toe