In de Kapel van ‘Het Elisabeth’

Verteller: De Reinwardtstraat. Peter Spruijt
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
's Gravesandestraat, Oosterparkbuurt

Over de herinneringen van een misdienaar.

De oude kapel. Afgebeeld is de oude kapel van "Het Elisabeth".

De oude kapel. Afgebeeld is de oude kapel van "Het Elisabeth".

Alle rechten voorbehouden

In “het Elisabeth”, zoals we het gebouw (eigenlijk het Sint Elisabeth-Gesticht) noemden, was een prachtige kapel. Tot in het begin van de jaren 60 was de kapel intensief in gebruik, elke dag ’s morgens vroeg voor de zusters en ’s zondags voor de bewoners (een mis en ’s middags lof). Er kwamen dan ook wel buurtbewoners. Op de Laurentiusschool op het Eikenplein werden jongens geronseld om er misdienaar te worden. Ik zie nog mevrouw Velthuis in de klas jongens aanwijzen. Ik was er best trots op dat ze mij aanwees. Ik heb een verzameling losse beelden.

De vroegmis van 7 uur voor de nonnen die in koor meezongen. Het orgel achter in de kerk op de balustrade die met de voet aangetrapt moest worden. De slappe lach die we kregen toen ik voluit struikelde voor het altaar. Het lof met de monstrans. De collecte waarbij we precies wisten wie er knopen in de schaal gooide. De wierookstandaard die tijdens de nachtmis omviel. De vele uitvaartmissen, en het lijkenkamertje waar we stiekem gingen kijken. De zuster-koster die altijd nerveus was. De overspannen drukte in de sacristie voor de mis. De oude bevende rector die op het zijaltaar een mis mocht doen.

Alle rechten voorbehouden

1236 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

De kapel van het Elisabeth. Deze foto dateert uit 2012 en is gemaakt door F. Slicht.<br />Tegenwoordig wordt de kapel gebruikt voor dansfeesten en concerten.

De kapel van het Elisabeth. Deze foto dateert uit 2012 en is gemaakt door F. Slicht.
Tegenwoordig wordt de kapel gebruikt voor dansfeesten en concerten.

Alle rechten voorbehouden
Laurentiusschool. Eikenweg 5A-9 met de Laurentiusschool, gezien naar de kruising met de Tweede Oosterparkstraat. Deze foto is gemaakt door: J.M. Arsath Ro'is (16 mei 1967). Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Laurentiusschool. Eikenweg 5A-9 met de Laurentiusschool, gezien naar de kruising met de Tweede Oosterparkstraat. Deze foto is gemaakt door: J.M. Arsath Ro'is (16 mei 1967). Bron: Beeldbank, Stadsarchief Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden

5 reacties

Voeg je reactie toe
Ans van Hove -Zwirs

Huwelijk in de kapel in 1963

In 1963 ben ik getrouwd in de kapel van huize Elisabeth.

ik werkte daar toen als subhoofd op de ziekenzaal V1 beneden.

Ook zongen wij,toen nog mijn verloofde op t kerkkoor!

 

Ik zou graag nog n x binnen willen kijken,maar woon te ver weg!

ans van Hove -Zwirs

 

 

Jo Haen - van Langen

St. Elisabeth Gesticht

Geachte redactie,

Op uw website las ik het verhaal van Peter Spruijt die aangaf misdienaar te zijn geweest in het St.-Elisabeth Gesticht aan de Mauritskade. Zelf was ik er ook misdienaar en later acoliet vanaf 1955 tot 1967, evenals Peter gerekruteerd op de Laurentiusschool door mej. Velthuyse. Bij de verhuizing in februari 1969 werd door mij een foto ‘gered’ van de kapel uit de tijd, dat die nog volop dienst deed. Deze moet zijn genomen voordat het altaar met het gezicht naar het volk geïnstalleerd werd. Immers op deze foto, die genomen moet zijn bij gelegenheid van een kloosterjubileum van een van de nonnen, is nog de door architect Bleys ontworpen communiebank te zien die medio jaren ’60 werd verwijderd. Ik heb vier rectoren meegemaakt, namelijk v.d. Sman, Mgr. v.d. Hoogte, die later deken werd van Amsterdam, De Graaff, later praeses van het Groot-Seminarie te Warmond en Wortmann.

Ik was altijd onder de indruk van de fraaie hal. Begin oktober van dit jaar werd ik in de gelegenheid gesteld een foto te maken van de oprichtingssteen, die daar zich – zij het in zwaar beschadigde vorm - nog steeds bevindt.

Ook de fraaie vloertegels zijn er nog steeds aanwezig. Dat geldt niet voor de prachtige met koper beslagen toegangsdeuren en het sierlijke smeedijzeren hekwerk dat zich voor de ramen bevond. Bijgaand de foto’s van de kapel en oprichtingssteen. Tenslotte maakte ik in 1966 een foto van de toen nog aanwezige kapeltoren, die later, wegens bouwvalligheid naar het schijnt, verwijderd is.

Ben Poelman

------------------------------

Klik rechts (icoontje) bovenaan op de foto en de foto wordt vergroot weergegeven.

Huize Elisabeth Kapel .<br />Foto: Ben Poelman

Huize Elisabeth Kapel .
Foto: Ben Poelman

Alle rechten voorbehouden
toren kapel Huize Elisabeth .<br />Foto: Ben Poelman

toren kapel Huize Elisabeth .
Foto: Ben Poelman

Alle rechten voorbehouden
... .<br />Foto: Ben Poelman

... .
Foto: Ben Poelman

Alle rechten voorbehouden
Pim Kool

In de Kapel van ‘Het Elisabeth’

Jammer dat de eerste 2 foto's zo slecht zijn. Het lijkt wel of er brand heeft gewoed..
De derde foto is de Sint Laurentiusschool op het Eikenplein

F.R.Slicht

Re: Geheugen van Oost

Marian Kalb, Alkmaar:
Aan de heer Frits Slicht.
Ik zoek naar het overlijden van iemand die in 1904 vanuit Alkmaar is opgenomen in het St-Elisabeth Gesticht. Heeft u bij het schrijven over dit gesticht ook inzage gehad in opnames en overlijdens?
De vrouw was 70 toen ze er werd opgenomen. Kunt u mij misschien helpen haar te traceren?

Dag mevrouw Kalb,

nee helaas heb ik geen inzicht gehad in opnames en overlijdens. U kunt mogelijk navraag doen bij het Gemeentearchief Amsterdam en verwijzen naar boventaand verhaal. Ik kan mij echter niet herinneren dat ik dergelijke informatie onder ogen heb gehad.

met vriendelijke groet,

Frits Slicht

Marian Kalb, Alkmaar

Geheugen van Oost

Aan de heer Frits Slicht.
Ik zoek naar het overlijden van iemand die in 1904 vanuit Alkmaar is opgenomen in het St-Elisabeth Gesticht. Heeft u bij het schrijven over dit gesticht ook inzage gehad in opnames en overlijdens?
De vrouw was 70 toen ze er werd opgenomen. Kunt u mij misschien helpen haar te traceren?