Klimaatwandeling Amsterdam Oost, 16 april 2022

Zaterdag 16 april 2022. Stille Zaterdag volgens onze Christelijke kalender. Afsluiting van de lijdenstijd. 

Verteller: Mavis Penig
Auteur: Mavis Penig

Precies een jaar geleden werd in Amsterdam Oost de “vredeswandeling” voor het klimaat gelopen.
Deze inspirerend tocht door de Indische- en Dapperbuurt heeft veel goeds in gang gezet voor mens, klimaat én vriendschap. Als 1 van de vele wandelaars heb ik er positieve herinneringen aan over gehouden en raakte ik nog meer betrokken bij het beschermen van klimaat en natuur.
Mavis Penig wandelde ook mee en schreef direct na de wandeling een boeiend verslag, dat we graag met u willen delen. Veel leesplezier toegewenst,

Klimaatwandeling Amsterdam Oost  April 2022

Klimaatwandeling Amsterdam Oost April 2022

Mijn zaterdag was echter niet zo stil. De reden hiervan: ik heb meegelopen met de “vredeswandeling” voor het klimaat door / in Amsterdam Oost. Deze wandeling was geïnitieerd door de Raad van Kerken  Amsterdam. Ik had mij ingeschreven voor de langste route. Dit betekende dus van 11.30 tot 15.30 een route lopen in een groep van totaal 12 mensen. Drie haakten rond 13.00 af, omdat ze andere verplichtingen hadden. Op de route die er gelopen werd, kwamen wij in contact met mensen en organisaties die zich op eigen wijze bezighouden met groene –en duurzaamheidsinitiatieven. Mensen die zich vaak belangeloos hiervoor in zetten of er hun artistieke talenten voor te gebruiken. Hierdoor werd de RvK Amsterdam getroffen, geïnspireerd en zeer gemotiveerd. De RvK wil daarom blijvend aandacht vragen voor het helpen tegengaan van de aantasting van de leefomgeving van natuur en mens samen. Dit alles als gevolg van ingrijpende klimatologische veranderingen, die mede door het   gedrag van mensen wordt veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan lekkage van olie uit pijpleidingen/ tankers die Shell veroorzaakt heeft / nog veroorzaakt in Nigeria / de Nigerdelta. Kortom in vooral Afrikaanse landen/ derde wereldlanden. Of aan de vele multinationals die in ontwikkelingslanden enorme schade voor mens en natuur veroorzaken, er héél vaak mee wegkomen.

Terug naar 16 april. Van de 10 locaties die mijn groepje heeft aangedaan hebben het bezoek aan de volgende locaties / organisaties mij weer verrijkt met kennis. Zijn leerzaam geweest! 

Blauwe Huis. Hier zijn 2 organisaties actief die nauw samenwerken met vluchtelingen. In 1987 werd voor on-gedocumenteerde vluchtelingen die niet terug kunnen of durven het Amsterdams Solidariteits Komite Vluchtelingen a.k.a. ASKV opgericht. Dit omdat er voor deze vluchtelingen nauwelijks voorzieningen in Amsterdam zijn. Hier vertelden 1 jongeman uit Soedan en 2 jongemannen uit Nigeria die on-gedocumenteerd zijn, hun verhaal en vertoonden 2 filmpjes van de ellende die Shell in hun land langs o.a. kustplaatsen veroorzaakt. Het waren zeer heftige verhalen! Geen gelukszoekers dus, maar jongemannen die huis en haard moesten verlaten voor een beter leven. Een reis absoluut niet vrij van geen enkel gevaar dat maar mogelijk is. 

Made Here.  Een kledingatelier, dat gerund wordt door vluchtelingen. Dit atelier helpt statushouders aan werk, en levert een bijdrage aan slow fashion. Het bedrijf wordt gerund door drie gevluchte kleermakers en een Nederlands partner. 

Het bezoek aan de Moskee Ulu Camii. Ik vond het bijzonder, dat wij vrouwen uit de groep “gewoon “ zonder hoofddoek, wel zonder schoenen / sneakers etc. ☺ ☺ ☺ de moskee in mochten, en in de ruimte waar alleen mannen normaal aanwezig zijn, allerlei vragen mochten stellen. Enne… ik heb wat vragen gesteld! De vragen die ik voor de Imam had, werden door een goed Nederlands sprekende jongeman voor hem vertaald. Het bezoek was voor mij zeker leerzaam, en aan het einde van onze korte kennismaking werden wij uitgenodigd voor de avondmaaltijd, omdat wij tijdens ons bezoek niets aangeboden konden krijgen vanwege de Ramadan. 

Jungle, waar men mensen met een minimaal inkomen / bijstand helpt met o.a. het isoleren van hun woning om zo op energie kosten te kunnen sparen. Hier begeleidt men ook jongeren die geen opleiding hebben, om met hun “handen” te werken, en zo klusjesman / monteur etc. etc. kunnen worden. We hebben hier kennisgemaakt met de Fix-brigade, het aanleggen van regentonnen en beplanten van boomcirkels. Zeer inspirerend en hoopgevend, in de Indische- en Dapperbuurt wordt er al veel mee gewerkt! De bedoeling is om ook in de andere wijken van Amsterdam dit voorbeeld te volgen. Vaak gaat het ook hier om asielzoekers, die een bepaalde status hebben. 

Het Afval Paleis.  Ongelooflijk wat mensen allemaal bij het grof vuil zetten als : “niet meer te gebruiken.” Een complete woning met alles “erop en eraan “ ingericht in een voormaling winkelpand van Blokker. Hier kan men ook 5 stuks kleding meenemen en kunnen tegen een minimaal bedrag kapotte apparatuur gerepareerd worden. Ook tegen een minimaal bedrag kan hier kleding hersteld worden. Van kapotte paraplu’s maakt men tegenwoordig opvouwbare tasjes. Ik heb / gebruik zulke tasjes al jaren! Verder nog de Haak-In, waar creatief hergebruik van plastic afval voorop staat.

Thúskomme. Het restaurant, onze lunchplek, werkt zoveel mogelijk met duurzame en locale producenten, met een vleugje Fries. Interieur en aankleding is 2e hands of gevonden materialen.

Het weer was prachtig, wat de wandeling extra fijn maakte. Ook de groep mensen – voor mij allemaal onbekenden- was aangenaam gezelschap. Zeker het gezelschap dat na 13.00 uur verder ging. In totaal hebben er 100 mensen, die niet allemaal aan een kerk verbonden zijn aan de wandelingen deelgenomen. Mijn groep kwam te laat binnen, het laatste stukje moesten we écht rennen en het wachten was dus op ons. Bij de eindlocatie van de wandeling kwam ik nog 4 gemeenteleden uit de Koningskerk tegen.   

De klimaatwandeling werd afgesloten met een oecumenische vesper in de Muiderkerk. Het was een mooie vesper / viering waarin verschillende predikanten voorgingen. Een pianiste en dirigente hebben een mooi gelegenheidskoor met zangers uit de 6 verschillende kerken begeleid. Ook als de gemeente samen met het koor zong was de “ vrede “/ sereniteit van de afsluiting van deze bijzondere vredeswandeling / dag voelbaar. De lezing kwam uit / was Psalm 104, en de liedjes die er werden gezongen mooi. Mooie gebeden en een prachtig gedicht hebben bijgedragen aan een mooie Oecumenische vesper. Na 2 afzonderlijke gebeden werd er gezamenlijk met het Onze Vader afgesloten. 

Met deze afsluiting wilde men onderstrepen, dat de Raad van Kerken haar verbondenheid met alles wat leeft niet los ziet van het geloof dat de lidkerken bindt aan de Schepper van Hemel en Aarde.

Heb Gods schepping lief

--

Heb Gods schepping lief in al haar volheid, 

tot op het kleinste zandkorreltje. 

Bemin ieder blaadje, iedere zonnestraal Gods, 

Bemin de dieren en de planten, bemin alle dingen.

Door uw liefde voor al het geschapene zult ge

tot het begrip van Gods mysterie in alle dingen geraken. 

En als ge het eenmaal zo ver hebt gebracht, 

zult ge er van dag tot dag meer kennis van verwerven. 

En ten slotte zult ge de hele wereld beminnen 

in één grote alomvattende liefde.  

- Dostojewski -

Mavis Penig, april 2022

Alle rechten voorbehouden

56 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Klimaatwandeling Amsterdam Oost April 2022, 2

Klimaatwandeling Amsterdam Oost April 2022, 2

Geen reacties

Voeg je reactie toe