Derde 3-jarige H.B.S

Polderweg 10

Derde 3-jarige HBS - Polderweg 10 .<br />Foto; Beeldlbank Amsterdam

Derde 3-jarige HBS - Polderweg 10 .
Foto; Beeldlbank Amsterdam

Alle rechten voorbehouden

Heeft u op deze school gezeten? Heeft u een oude klassefoto? U kunt uw verhaal met foto direct hieronder plaatsen door op de + naast 'Reacties' te klikken. U kunt uw bijdrage ook opsturen naar geheugenvanoost [at] amsterdammuseum.nl

Alle rechten voorbehouden

3720 keer bekeken

11 reacties

Voeg je reactie toe
j.voortallen

derde 3 in oorlogstijd

In de helft van de vorige eeuw had alles nog een simpele naam, zo ging ik toen ik 6 jaar werd naar het lager onderwijs in de frederikschool op het frederiksplein. In 1940 verhuisden we naar oost en werd het de willem van oudshoornschool, dat was een goede school waar ik met bewondering terug kijk naar de zesde klas van meester Luske die ons op velerlei gebied veel heeft bijgebracht. Het vervolg was de hbs aan de polderweg waar ik in 1943 naar toe ging. Het was nieuw om elke keer een andere leraar voor de klas te krijgen en ik moet ik bekennen dat ik er het eerste jaar niet veel van terecht bracht. Van alle leraren zijn mij nog een aantal namen bijgebleven: zo gaf hr vanTricht (door ons Twip genoemd) wiskunde, het was een heel aardige man die helaas geen orde kon houden. Dat had de geschiedenis leraar (metselaar?) beter voor mekaar, ik herinner me een proefwerk waar hij uitgebreid de krant zat te lezen en als je goed keek zag je middenin een gaatje waardoor hij de zaak stiekem inde gaten hield. Dan was er juffrouw Bunk die op de moderne tour was om lingaphoonplaatjes te draaien om ons de uitspraak goed te laten horen; uitspraak was ook een zaak van de leraar engels waar eindeloos over de "th" werd gepraat. Leuker was dat hij de proefwerken van een aantal jaren terug gebruikte, als je de papieren uitgedeeld kreeg was het een opluchting dat je de goede had voorbereid, wel opzettelijk een paar fouten maken want anders viel het op. Van het schoolgebouw maakten de moffen een ortskommandantur en moesten we verhuizen naar een gebouw in de straat tegenover de ingang van het OLVG gasthuis waarbij de leerlingen de kleine spullen moesten meenemen. De straat had links een poort waarachter de school, ook rechts was een poort waarachter een dependance van het OLVG waar zwangere vrouwen gecontroleerd werden, soms kwam er een (door ons gevulde koeken genoemd) door de verkeerde poort waar grote jongens tevergeefs dokter probeerde te spelen. Ook uit dit gebouw moesten we weer weg en werd het de stadstimmertuinen bij carre, heel lang hebben daar niet gezeten want zo langzamerhand brak de hongerwinter uit en lag alles stil. Hoe het verder precies ging weet ik niet meer daar de ellende werd afgewisseld door bevrijdingsfeesten en jacht op NSBers.

De laatste fase, na alle straatfeesten en opluchting na alle ellende, van m'n HBS-tijd herinner ik mij een gebouw bij het galileiplantsoen waar ik alsnog het einddiploma uitgereikt door de directeur Dr. van Pesch.

j.voortallen

klassenfoto

ook ik heb op de derde 3 gezeten, ik heb nog een klassenfoto uit 1943 maar weet niet hoe ik die bij jullie zichtbaar kan maken.

Anneke Koehof

Derde 3-jarige HBS. Polderweg 10.

Ook de pas overleden en betreurde voetballer Barry Hulshoff (30-09-1946 - 16-02-2020) zat op deze school. Hij was een vriend van mijn jongste broer Rens. Ze voetbalden beiden bij Zeeburgia en speelden in de A-1. 

Wij herdenken hem met respect.

 

Dit is een eigen foto.

Barry staat op de 3e rij helemaal links, mijn broer Rens

staat op de tweede rij helemaal links.

1e klas van de3e Driejarige HBS aan de Polderweg, 1959-1960. Eigen foto!

1e klas van de3e Driejarige HBS aan de Polderweg, 1959-1960. Eigen foto!

Alle rechten voorbehouden

Martin Koek

08 - Derde 3 1958-1961

Ik heb slechts de 1e en 2e klas doorlopen.Het was een geweldige school. Directeur was Hr.Hoogerwerf.
Veel namen van leraren weet ik niet meer. Een naam is mij wel bijgebleven.Dhr.Sassen onze wiskundeleraar, streng maar rechtvaardig.Zijn strafwerk bestond uit een som bv.: 5675 tot de 10e macht.
Een leraar engels, die heel veel aan een goede uitspraak deed. Handarbeid werd gegeven in een bijgebouw. Enkele leerlingen hebben in mijn tijd een relief gemaakt tijdens handarbeid en mochten dit relief in de muur van het hoofdgebouw aanbrengen.Gym/sportlessen werden met mooi weer vaak buiten gegeven op het tegenoverliggende terrein. Het was meestal honkbal voor de jongens en softbal voor de meisjes.
Martin Koek

Willy van Loenen

07 - Crisis jaren

Ongeveer 1928 : Mijn moeder, Dina van der Hoeven, zat op deze school, maar moest halverwege een baantje zoeken omdat mijn grootvader zonder werk kwam te staan.
Willy van Loenen

Jo Haen - van Langen

06 - The Band

Na de beroemde slotmaten van In the Mood stond de zaal dan ook als één man op in een ovatie
Lees het verhaal The Band.

3 B All Stars .<br />Foto: Rob Spel

3 B All Stars .
Foto: Rob Spel

Alle rechten voorbehouden
Lex Ritman

05 - Herman Middendorp

Herman Middendorp, leraar Nederlands, is niet overleden op 11 maart 1941, maar op 12 maart. Tijdstip van overlijden: 0.15. Vandaar! Hij was driemaal getrouwd en kreeg in elk huwelijk één dochter. Hij heeft van 1921-1941 op de Derde Drie gewerkt. Op www.wikipedia.nl staat een artikel over hem. Invullen: herman middendorp. Hij heette eigenlijk Harm.
Lex Ritman

Jo Haen - van Langen

04 - De Derde drie had uitmuntende leraren

Hoe uitmuntend ze waren begreep ik later pas!
Prachtig, deze site. Na het lezen voelde ik me geen zestig meer, maar weer zestien en leerling aan de Polderweg.

Heb van 1966 tot 1972 op deze school gezeten en hoorde dus niet meer bij de derde drie, maar bij De Havo. En zoals zoveel anderen herinner ook ik me directeur en later, toen mw. Claassen hem had opgevolgd, weer scheikundeleraar Mulder ("Oh, God, oh God wat is mijn lot? Leraar aan de Polderweg") en adjunct en gymleraar Muller nog heel goed. Evenals hr. Van Riel voor Nederlands, mw. Perdeck, mw. Heukels en Clasien Helderop voor Frans. Riet Jellema, hr. Karpe en later Els Willekes voor Engels. En ga zo maar door. hr. Kokkes (de bridger) en hr. Van Amstel voor Wiskunde. Sassen en Van Breukelen voor Natuurkunde, Bleijerveld voor Scheikunde, etc. etc. Maar er kon er maar een de beroemdste zijn: Pelle Mug. Met zijn "taken" die hij tijdens de les overhoorde. Had je alles netjes geleerd, dan had je goeie cijfers en was hij je grootste vriend. Maar had je het niet geleerd dan was het: "Ik ben niet boos op je; alleen verdrietig!" En dan kon je op een dinsdagmiddag na schooltijd eindeloos wachten tot je aan de beurt was om het over te doen.
Ik heb later, als ambtenaar op het Amsterdamse stadhuis, nog met hem te maken gehad toen hij raadslid en later nog een blauwe maandag wethouder is geweest.

We vonden het allemaal maar doodnormaal, die leraren voor de klas. En we kankerden wat af als we de futur en de presant van een of ander onregelmatig frans werkwoord uit ons hoofd moesten leren. Maar het gekke is dat ik, terwijl ik mijn hele leven nooit meer echt iets met dat hele frans heb gedaan, veel van die rot rijtjes nog steeds ken. En, nog erger, veel van die Duitse rijtjes ook (voorzetsels met de vierde naamval: durch, fur, ohne, um, bis, gegen, entlang en meer van dit soort ellende).

Op een of andere manier verstonden onze leraren de kunst om de stof niet alleen in je korte termijngeheugen, maar ook in je lange termijn geheugen te proppen. Als ik hieraan denk en dan kijk naar de Middelbare schooltijd van mijn kinderen, dan kan ik eerlijk gezegd, wel janken. Deden ze hun best niet, dan bleven ze niet, zoals wij, zitten, maar dan "zakten ze een niveau". Alles om maar te zorgen dat 98% van de kandidaten slaagden voor het examen. Te bezopen om over te praten. Een leraar die echt goed functioneerde werd al snel voor de klas vandaan gehaald om "manager" te worden. Hoeveel managers hadden wij eigenlijk op school? Zelf heb ik ze er nooit gezien en al helemaal niet gemist.

Enfin, hier gaat het om de goede herinneringen en voor mij geldt dat de tijd aan de Polderweg me een basis heeft gegeven waar ik mijn hele leven mee verder heb gekund. Herinneringen volop, zoals werkweken naar Texel, Belgie en Guernsey. Vraag me trouwens af wie van al die genoemde leraren uit die tijd nog in leven zijn.
Cor Aben

Lex Ritman

003 - Herman Middendorp (vervolg)

Herman Middendorp woonde nabij de "Derde Drie" in de Breedeweg 35 (nu: Bredeweg). Hij was bij het middelbaar onderwijs geweest in Den Haag en later Amsterdam. Een aantal schoolboeken uit de jaren dertig van de vorige eeuw is van zijn hand. Voornamelijk over de Nederlandse taal en letterkunde, maar ook over geschiedenis. In het deels autobiografische detectiveverhaal "De moord in de Rijnbar " (1935) noemt hij zich een H.B.S.-leraar.
Lex Ritman

Herman Middendorp

001 - Herman Middendorp

De bekende schrijver Herman Middendorp is docent Nederlands geweest op deze school. Hij schreef romans, detectives, schoolboeken, toneelstukken en gedichten. Hij schreef o.a. "De moord in de Rijnbar" (1935) met autobiografische trekken. Hij overleed op 11 maart 1941 in Den Haag. Op www.wikipedia.nl staat een artikel over hem en ook een artikel over de Rijnbar, die nog altijd bestaat.

Herman Middendorp