Jo Haen - van Langen

001 - Vincentius ULO Halmaheirastraat 30

Bron: De Indische Buurt

Op 27 juni 1927 wordt aan Halmaheirastraat 30 (hoek Batjanstraat) de Sint Vincentius U.L.O.-school – met eigen speelplaats - ingewijd door Deken Monseigneur Stroomer, met het opvoeren van een Heilige Mis.
De school is in 1926 gebouwd als uitbreiding van het Gerardus Majellacomplex naar een ontwerp van architect Jan Stuyt. Bij het intreden van deken Stroomer zingt een koor van leerlingen hem toe: “Aan U, o Koning der eeuwen” en “Veni Creator”. Bij de inzegening van de school wordt de Deken geassisteerd door de kapelaans Jac. Duyves en H. Ulleman. Vervolgens spreekt Stroomer de verzamelde leerlingen plechtig toe, met onder andere de volgende woorden:

Je hebt hier nu een Roomsche school en deze is niet om je van anderen af te zonderen, maar om door Roomsch onderwijs degelijke Roomsche mannen van je te maken. Maar dan moet je medewerken, door je best te doen, door onderdanig, gewillig en gehoorzaam te zijn.

Deken Stroomer sluit zijn toespraak af met de wens dat de school voor de parochie van Gerardus Majella een heerlijke inrichting mag worden. Daarna vertrekt hij naar de Zeeburgerdijk, waar hij een tweede Sint Vincentiusschool voor de buurt gaat inwijden. Hoofd van de school aan de Halmaheirastraat wordt de heer H.E. Verhaar. De school levert in juli 1927 meteen zijn eerste zeven leerlingen voor het MULO-examen af, die allen glansrijk slagen.

Het is nogal koud in de winter, in de Vincentiusschool aan de Halmaheirastraat, zeker omdat de kachels niet functioneren. Daarom vraagt de Sint Vincentiusvereniging in april 1928 bij B&W van Amsterdam subsidie voor goede kachels. Dit verzoek wordt echter afgewezen, aangezien de school op eigen houtje en tegen het advies van de Gemeente tot aanschaf van hele dure kachels was overgegaan, die vervolgens niet voldeden. De Vincentiusvereniging moet dit probleem nu zelf maar op zien te lossen.

Al in 1932 wordt overwogen met de school te gaan verhuizen. Dit hangt samen met de wens van de aangrenzende parochie de H.H. Martelaren van Gorkum, in de Watergraafsmeer, om ook tot de bouw van een U.L.O. over te gaan. Voorstel aan B & W is om de school aan de Halmaheirastraat weer beschikbaar te stellen voor openbaar lager onderwijs, en in de Watergraafsmeer samen tot de bouw van een meer uitgebreide U.L.O. over te gaan. De Gemeente Amsterdam is in beginsel bereid mee te werken met de regeling. Het plan vindt uiteindelijk geen doorgang en de school blijft gevestigd aan de Halmaheirastraat.

Eind jaren dertig wordt het gebouw op de hoek van de Halmaheirastraat en de Batjanstraat de Sint Adelbertus (M)ULO, die beheerd wordt door de nonnen van De Voorzieningheid aan de Lauriergracht, die boven de school slapen. De school is actief tot eind jaren zestig. In het pand is tegenwoordig een ateliergebouw gevestigd.

-----------------------------------------

Klik rechts (icoontje) bovenaan op de foto / het artikel en de afbeelding wordt vergroot weergegeven.

oost--3---Halmaheirastraat-30---laag

oost--3---Halmaheirastraat-30---laag

Alle rechten voorbehouden
Halmaheirastraat 30 - ± 1970 .<br />Foto: Beeldbank Amsterdam

Halmaheirastraat 30 - ± 1970 .
Foto: Beeldbank Amsterdam

Alle rechten voorbehouden