Met een griffel en een lei

De foto van 6e klas is met meester Manuel, maar juffrouw Bleeker was mijn lievelingsjuf.

Verteller: Thea Eerdhuijsen
Auteur: Lucia Peters
Copernicusstraat, Middenmeer

De tentoonstelling "Oost, Amsterdamse Buurt” in 2003, was het startpunt van het Geheugen van Oost.
De persoonlijke verhalen van bewoners uit Oost stonden centraal in deze tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum. Met Oost probeerde het museum het oude te achterhalen en het nieuwe vast te leggen voor de toekomst. Want wat vandaag gebeurt, is morgen geschiedenis en misschien overmorgen alweer vergeten. Dit zijn de verhalen en hun voorwerpen.

 Thea in de 6e klas met meester Manuel en kweekjuffrouw Hakkert, Van de Waalschool (nu Watergraafmeerse Schoolvereniging) 1952.

Thea in de 6e klas met meester Manuel en kweekjuffrouw Hakkert, Van de Waalschool (nu Watergraafmeerse Schoolvereniging) 1952.

Alle rechten voorbehouden

In 1953 ben ik, als 13-jarige, hier komen wonen met mijn ouders en twee broers. We vonden het hier meteen fantastisch en hebben in huis van boven naar beneden krijgertje gespeeld. We kwamen uit een klein huis in Betondorp met drie kleine kamertjes. Op het grint waar nu het fietspad is, speelden we vroeger hockey en voetbal. We moesten wel goed uitkijken voor het verkeer. Ik heb op de Van de Waalsschool gezeten, een basisschool in de Copernicusstraat. Die school is later afgebroken en daarvoor in de plaats is de Watergraafsmeerse Schoolvereniging gekomen. Op de foto zie je mij in de 6e klas met meester Manuel en kweekjuffrouw Hakkert. Juffrouw Bleeker uit de 1e klas was mijn lievelingsjuf. Vroeger kreeg je van de 1e t/m 4e klas dezelfde juf en in de 5e en 6e klas de meester, dat was de gewoonte. Wij zaten in de schoolbanken met een griffel op een lei sommetjes te maken. Als je het goed had, kreeg je er een streek met een krijtje doorheen. We kregen taal, rekenen, gymnastiek en handwerken. Alles werd opgedreund, er was veel meer afstand tussen meester/juffrouw en leerling. Tegenwoordig nemen de leerlingen veel meer zelf initiatief en wordt de zelfstandigheid gestimuleerd. Naar het Flevopark gingen we niet, dat was eng. Het Marriotteplein was heel onverzorgd, daar gingen we niet naar toe. Nu is het wel mooi, want het is een jaar of vijf geleden opgeknapt. Het is hier heel gemoedelijk, ik zou niet graag uit de buurt weg willen.

Alle rechten voorbehouden

11639 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

 Thea's lei.<br />Thea Eerdhuijsen schonk haar lei aan het Amsterdams Historisch Museum. De lei werd vertoond tijdens de tentoonstelling 'Oost, Amsterdamse buurt' (10 oktober 2003 t/m 29 februari 2004) en maakt nu deel uit van de museumcollectie (AHM).

Thea's lei.
Thea Eerdhuijsen schonk haar lei aan het Amsterdams Historisch Museum. De lei werd vertoond tijdens de tentoonstelling 'Oost, Amsterdamse buurt' (10 oktober 2003 t/m 29 februari 2004) en maakt nu deel uit van de museumcollectie (AHM).

Alle rechten voorbehouden
 Drie griffels (schrijfstiften) in een koker.<br />Thea Eerdhuijsen schonk haar griffels aan het Amsterdams Historisch Museum. De griffels werd vertoond tijdens de tentoonstelling 'Oost, Amsterdamse buurt' (10 oktober 2003 t/m 29 februari 2004) en maken nu deel uit van de museumcollectie (AHM).

Drie griffels (schrijfstiften) in een koker.
Thea Eerdhuijsen schonk haar griffels aan het Amsterdams Historisch Museum. De griffels werd vertoond tijdens de tentoonstelling 'Oost, Amsterdamse buurt' (10 oktober 2003 t/m 29 februari 2004) en maken nu deel uit van de museumcollectie (AHM).

Alle rechten voorbehouden
 Thea Eerdhuijsen

Thea Eerdhuijsen

Alle rechten voorbehouden

9 reacties

Voeg je reactie toe
Bert de Raaij

Andere ervaringen

Al jaren, als ik dit stukje weer eens lees, denk ik weer dat ik eigenlijk zou moeten reageren. Maar ik ben niet zo een ingezonden stukken schrijver. Uiteindelijk heb ik toch besloten om iets te schrijven.

Ik sta dus ook op de foto en heb, denk ik, 6 jaar bij Thea, toen nog met een andere achternaam, in de klas  gezeten Ik woonde op de Middenweg en ging va\n 1946 tot 1952 naar de van der Waalsschool. Ik denk dat ik van veel kinderen op de foto de naam nog kan herinneren.

Mijn voorkeur voor onderwijzers was geheel tegengesteld aan die van Thea. Juffrouw Bleeker vond ik eng maar juffrouw Haquart (volgens mij de juiste schrijfwijze) vond ik fantastisch. Met meneer Manuel kon ik ook goed overweg. 

Op het Mariotteplein en in het Flevopark en ook op de toenmalige weilanden achter de Emmakerk aan de Middenweg kwam ik regelmatig en ik heb me nooit bedreigd of angstig gevoeld.

Over de school en het gegeven onderwijs moet mij ook nog iets van het hart, wat ik me pas jaren later heb gerealiseerd. De school lag op de grens van 2 wijken: de Indische buurt (meer arbeiders) en de Watergraafsmeer (meer beambten en middenstanders). Deze werelden mengden nauwelijks en ook in de gemiddelde vervolgopleiding zaten grote verschillen. Hoewel de schoolprestaties naar mijn idee in de eerste jaren niet zo verschilden, kan ik mij geen leerling uit de Indische buurt herinneren, die op een hoger opleiding dan MULO is terecht gekomen. E.e.a.werd nog versterkt omdat in het laatste schooljaar de aandacht van de onderwijzer hoofdzakelijk uitging naar de goed presterende leerlingen: vooraan in de klas zitten, meer beurten etc.

Met vriendelijke groet,

Bert de Raaij

jos

Re: schrijflei en griffel

wim kamp:
ik[wim kamp geb.1921 in Hattem ] heeft in 1927 op de van heemstraschool leren schrijven met een griffel =lei en sponsdoos is dit materiaal nog ergens te koop?

hallo hier een bericht van uit bergeijk ik heb nog een orginele schuifkistje met nog bijna vol griffel allemaal nog heel dat zijn museum stukken ik ben wel bereid om te verkopen laat maar iets horen

wim kamp

schrijflei en griffel

ik[wim kamp geb.1921 in Hattem ] heeft in 1927 op de van heemstraschool leren schrijven met een griffel =lei en sponsdoos is dit materiaal nog ergens te koop?

Puck Schouten

v.d.Waalsschool

Ook ik zat op de v.d.Waalsschhool van 1940 tot 1946 . Dat waren dus de oorlogsjaren en in die tijd zijn wij een paar keer naar een andere school gemoeten omdat de Duitsers de school in bezit namen. In de eerste jaren bij Mevr, van Waay en de laatste jaren bij mijnheer Lammers. Deze laatste vonden wij veel aardiger dan mijnheer Manuel. Deze laatste was het hoofd van de school en heel streng. Ik ben benieuwd of er nog mensen zijn die zich ook deze tijd kunnen herinneren.

willy heri-de vries

Re: van der Waalschool

Els Uelman:
Ook ik zat in 1954 op de van der Waalschool en bij Willy de Vries in de klas. Wat ik mij in het bijzonder herinner is dat wij op woensdagmiddag bij Willy thuis naar de eerste televisie mochten kijken.Gordijnen dicht en alle kinderen op de grond voor een klein beeldje en zwaaien naar Tante Hanny. Kijken naar de avonturen van meneer King en Zeefje.

Hallo els
sorry dat ik je bericht niet eerder gezien heb!! goh meid dat is wel heel lang geleden.je was toen der tijd mijn beste vriendinnetje. in de tussentijd is er veel gebeurt!!! ik woon niet meer in nederland maar in zwitserland. als je wilt kun je me schrijven. ik zou het super vinden. hier is mijn e-mail adres: wheri@gmx.ch ik wacht met spanning af of je me wilt schrijven!! groeten willy

Els Uelman

van der Waalschool

Ook ik zat in 1954 op de van der Waalschool en bij Willy de Vries in de klas. Wat ik mij in het bijzonder herinner is dat wij op woensdagmiddag bij Willy thuis naar de eerste televisie mochten kijken.Gordijnen dicht en alle kinderen op de grond voor een klein beeldje en zwaaien naar Tante Hanny. Kijken naar de avonturen van meneer King en Zeefje.

Joke Cardozo-Postma

griffel en lei

Ik heb zelf in deze periode op een lagere school gezeten in Zwanenburg (halverweg Amsterdam en Haarlem) en daar schreven we ook in de eerste klassen met een griffel op een leitje. Papier en inkt waren nog schaars zo kort na de oorlog. Nu is op de basisschool van mijn kleinzoon een project gestart over schoolgeschiedenis en mijn kleinzoon wil graag dat ik wat kom vertellen over die tijd en wat oude schoolspulletjes kan meenemen. Vertellen kan ik genoeg maar van de oude schoolspulletjes heb ik alleen een leesplankje met bijbehorende letters en een griffeldoos met griffels. Heel graag zou ik een origineel leistenen leitje willen kunnen tonen maar die heb ik helaas niet. Weten jullie misschien hoe ik daar aan zou kunnen komen? en als het nergens meer te koop is heeft iemand het dan voor mij in bruikleen misschien?
Ook herinner ik mij het sponsdoosje, rond met afbeelding van koningin Wilhelmina en het prinselijk gezin met aan beide zijden een dekseltje en daarin een rond sponsje. Ook ik heb daar destijds een boon in gestopt om te laten ontspruiten.
Kan iemand mij daar misschien aan helpen?
Ik zou u zeer erkentelijk zijn.
met vriendelijke groet,
Joke Cardozo-Postma

Willy Heri - de Vries

van der Waalschool

Ook ik zat op de van der Waalschool en had
als juf mevrouw Moréé dat was in 1954.
Oh ja ook ik schreef nog met een griffel die
elke maandagmorgen weer opnieuw moest worden geslepen. in mijn sponsdoosje stopte ik een boon en wachte dan tot hij worteltjes kreeg. het was een fijne tijd de 1ste en 2de klassen waren beneden dan als je naar de 3de en 4de ging kwam je op de 1ste verdieping en de 5de en 6de klassen waren dan helemaal boven. we noemden meneer
Manuel meneer Manus!! Ik woon al jaren in Zwitserland maar ga elk jaar nog even naar de Pythagorasstraat om te kijken en dan natuurlijk ga ik steevast door naar de Copernicusstraat. ik wist niet dat de school afgebroken is ik dacht dat er alleen een nieuwe voorpui was geplaatst en wat voor een vreselijke voorpui,sorry hoor!! ik wilde me graag even melden want het was voor mij een heel leuke tijd waar ik graag aan terug denk!

Visitor

Tess

ik vind dit best leerzaam .Maar ik kan er niet vinden wat ik nodig heb. Ik ben 7e geworden met het junior songfestival