Jo Haen - van Langen

Vrolikstraat 94

De Vrolikstraat heb ik altijd gekend als één van de slechtere straten van de buurt. Er waren veel garages, het stonk er altijd naar benzine en olie.

Er is me ooit eens verteld dat deze straat in vroeger tijden een heel deftige straat moet zijn geweest. Met name in 19 eeuw moeten er rijkere mensen hebben gewoond..

Vandaag  zag ik website dat er heel veel joodse mensen er hebben gewoond. Toen in de binnenstad veel woningen onbewoonbaar werden verklaard zijn eind 19e eeuw/begin 20e eeuw veel joden naar de Transvaalbuurt, maar ook naar de Oosterparkbuurt, met name naar de Vrolikstraat.

Ik kwam zojuist een website tegen dat vóór de oorlog/in de oorlog er veel winkels zijn geweest. Dit heb ik (ook als buurtbewoner) nooit geweten. Ik zal proberen of ik er nog iets van kan vinden.

Om te beginnen een advertentie van Vrolikstraat 94 Het Zuurhuis.

 

Hartelijke groet,

Marja aan ´t Goor