De bewoners van de Spitskopstraat, de oneven huisnummers

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Gevonden via de inventaris van Publieke Werken bij het Stadsarchief. Deze afbeelding, een fragment daarvan gaat over ‘het rioleren van wegbanen ten noorden van de Retiefstraat.

Gevonden via de inventaris van Publieke Werken bij het Stadsarchief. Deze afbeelding, een fragment daarvan gaat over ‘het rioleren van wegbanen ten noorden van de Retiefstraat.

De twee delen van de Spitskopstraat (even en oneven) werden kort na elkaar opgeleverd. Bij de oplevering van Blok 1 schreef De Handwerksman het volgende:

Een blijde verhuizing.

Blijkens het verslag in het laatste nummer van „De Handwerksman", zijn de woningen van Bouwblok I, aan Retiefstraat, Spitskopstraat, Maritzstraat en Tugelaweg, 28 April ingewijd. Den 5den Mei d.a.v. werd door 40 gezinnen hun intrek daar genomen. De daarop volgende week kwamen de resteerende 40 gezinnen hunne woningen betrekken, zoodat op 19 Mei het geheele blok bewoond was.

Er was heel wat voorbereiding aan vooraf gegaan: De indeeling naar gezinsgrootte, de lijdenden en ouder van dagen, zoo laag mogelijk bij den grond te brengen enz. en het daarbij ieder naar den zin te maken, gaat zeer moeilijk. Toch gelooven wij, dat allen zonder uitzondering tevreden zijn met hun nieuwe woning.

Bron: De handwerksman; maandblad van de Vereeniging Handwerkers Vriendenkring, jrg 28, 1918-1920, no 8, 1919

Naar het overzicht

INHOUDSOPGAVE ONEVEN HUISNUMMERS SPITSKOPSTRAAT

Hieronder vindt U telkens een huisadres, daarna is de indeling als volgt. Onder elk verhaal een hyperlink naar of het het volgende deel en/of naar het eerste verhaal behorende bij dit adres, respectievelijk het gezin. 

Hieronder bijvoorbeeld als eerste het eerste verhaal, dan klikt U onderaan door naar deel 2. Onder aan deel 2 (en verder, afhankelijk hoelang een verhaal is) de hyperlink naar het volgende verhaal én naar het eerste verhaal.

Spitskopstraat 1 huis - Gezin Ferares

Spitskopstraat 3huis - Het gezin Worms

Spitskopstraat 3 I - Het gezin De Goede

Spitskopstraat 3 II - De gezinnen Tas en Goudeketting

Spitskopstraat 3 III - De gezinnen Matteman en Stoppelman

>> 8 verhalen over de gezinnen Matteman, daarna vier over Het echtpaar Abraham Stoppelman en Jannetje Stoppelman-Matteman <<

Spitskopstraat 5 huis - Het gezin Sarlui

Spitskopstraat 5 I - Het gezin De Groot - Lap

Spitskopstraat 5 II - Het gezin Noot

Spitskopstraat 5 III - Het gezin Schijveschuurder

Spitskopstraat 7hs – Het gezin Koopman – Grootkerk

Spitskopstraat 7 I - Het gezin Polak

Spitskopstraat 7 II - Het gezin Jas

Spitskopstraat 7 III - Het gezin Aardewerk

Spitskopstraat 9 huis - Het gezin Isaac

Spitskopstraat 9 I - Het gezin Dresden

Spitskopstraat 9 II - Het gezin Paris - Polk

Spitskopstraat 9 III - Het gezin Kool

Spitskopstraat 11 huis – het gezin Coopman

 

 

 

Alle rechten voorbehouden

543 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe