Spitskopstraat 11 huis – het gezin Coopman (1)

Over de ouders van Levie Coopman (a)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Archiefkaart van Benjamin Coopman, bron: indexen SAA

Archiefkaart van Benjamin Coopman, bron: indexen SAA

Vader Benjamin Coopman

Levie Coopman kwam uit een groot gezin. De gezinsomvang was dermate groot dat de archiefkaart van vader Benjamin niet toereikend was. Op de archiefkaart ontbreken een dochter Lea (geboren op 17 september 1896) en zoon Levie (geboren op 13 september 1898). Een eerdere dochter met de naam Lea, geboren op 27 november 1891, overleed op nog geen twee jarige leeftijd. Zij was het ‘tweede deel’ van een tweeling. Ik heb deze aanvullende gegevens gevonden via de gezinskaart van vader Benjamin Coopman. 

Benjamin Coopman was geboren op 17 februari 1856 en trouwde op 25 augustus 1880 met de één jaar jongere Elisabeth Reens.

Huwelijksakte van Bejamin Coopman en Elisabeth Reens, 1880. Bron: WieWasWie.

Huwelijksakte van Bejamin Coopman en Elisabeth Reens, 1880. Bron: WieWasWie.

Toen Benjamin 5 jaar oud was, woonde hij met zijn ouders en vijf broers en één zuster in de Hoendersnijdersgang, buurtnummer 142. Zijn ouders waren Simon Jacob Coopman en Lea Benjamin de Vries. Vader Simon was diamantslijper, maar gezien zijn geboortejaar, 1814, is er geen connectie met de ANDB, zoals later zijn kleinzoon. In het militieregister staat overigens dat zijn geboortejaar 1813 zou zijn. Hij werd afgekeurd vanwege zijn te geringe lengte die niet is aangegeven. Moeder Lea was geboren in de stad Gorinchem in het jaar 1816. Een paar jaar later verhuisde van het gezin van Simon Jacob naar de Wieldraaijersgang 248. Het is lastig om te bepalen waar deze gang zich bevond, maar voor zover het mij duidelijk is geworden lag deze in de buurt van wat vroeger Vlooienburg was. Daarna verhuisde het gezin in mei 1873 naar de Sint  Anthoniesbreestraat 27. Inmiddels waren een drietal kinderen het huis uit. Het laatste adres dat ik via de bevolkingsregisters kon traceren was de Zwanenburgwal 2, dat was in mei 1880.

Benjamin Coopman wordt in het jaar 1876 goedgekeurd voor de militie. Hij was op dat moment werkzaam als schoenmaker. Zijn verzoek om vrijstelling wegens broederdienst werd niet overgenomen. Van hem zijn wel de lichaamskenmerken genoteerd. Hij was 1 meter en 675 mm groot. Hij had een ovaal ‘aangezigt’, een breed voorhoofd, bruine ogen en haar. Geen opvallende neus of mond, wel een ronde kin en blijkbaar boven het linker oog ‘iets merkbaars’ (niet gespecificeerd). In mei 1876 wordt hij ingedeeld bij het ‘Regiment Vesting Artillerie’. Vier jaar later wordt hij in mei 1880 zoals dat zo mooi heet: gepasporteerd uit den dienst’ oftewel eervol uit de dienst ontslagen na het volbrengen van de diensttijd.

In hetzelfde jaar 1880 en wel op 25 augustus trouwt hij met Elisabeth Reens. Volgens de huwelijksakte (zie boven)was hij nog steeds milicien. In dezelfde akte staat verder dat zijn vader werkzaam zou zijn als ziekenoppasser en niet langer diamantslijper.

NAAR: Spitskopstraat oneven nummers

OF NAAR: Spitskopstraat 11 huis – Het gezin Coopman (2)  

Alle rechten voorbehouden

24 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe