Spitskopstraat 5 I, Het gezin Groot – Lap (1)

De voorouders van Samuel Hijman en Eva Lap

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Oude huizen aan het Markenplein 5-7 (v.l.n.r.). Rechts Rapenburgerstraat. Reproductie van een tekening van L.W.R. Wenckebach. Datering 14 oktober 1906, collectie prenten SAA.

Oude huizen aan het Markenplein 5-7 (v.l.n.r.). Rechts Rapenburgerstraat. Reproductie van een tekening van L.W.R. Wenckebach. Datering 14 oktober 1906, collectie prenten SAA.

De ouders van Samuel Hijman de Groot waren Wolf de Groot (25 mei 1851 – 22 februari 1926) en Sara Suikerman (16 mei 1846 – 16 maart 1920). Zij trouwden op 19 mei 1875 in Amsterdam. Wolf heeft gewerkt als sigarenmaker. Samen kregen zij acht kinderen, drie zoons en vijf dochters. Hun jongste dochter Eva zou echter al op driejarige leeftijd komen te overlijden. Twee van hun zoons, Samuel Hijman en Abraham trouwden elk met een dochter van Salomon Lap.

Huwelijksakte van Wolf de Groot en Sara Suikerman, bron: WieWasWie

Huwelijksakte van Wolf de Groot en Sara Suikerman, bron: WieWasWie

Wolf de Groot is gekeurd voor de militie en ondanks enkel lichamelijk gebreken (geen details) toch goedgekeurd. Hij was 1 El en 549 strepen groot (nu te lezen als 1 meter 59 cm. De aantekeningen (signalement zegt het militieregister) zijn wat onduidelijk, maar in ieder geval had hij bruin haar en een opmerkelijk litteken op zijn voorhoofd. Heeft hij daadwerkelijk dienst gedaan? Nee, waarschijnlijk niet, want hij krijgt in de laatste kolom de aantekening dat hij ‘is gepasporteerd’ (= eervol ontslagen uit de militaire dienst).

Overgenomen delen van Wolf de Groot, bron: Indexen SAA

Overgenomen delen van Wolf de Groot, bron: Indexen SAA

Wolf en zijn gezin woonden ondermeer in de Rapenburgerstraat op nummer 100, Markenplein op nummer 7 en de Uilenburgerstraat 133. Wolf heeft gewerkt als schijveschuurder en als diamantslijper. Maar later, als zoon Samuel Hijman trouwt, is hij opzichter in een broodbakkerij. 

Sara Suikerman, de moeder van Samuel Hijman, was een dochter van Abraham Joseph Suikerman (geboren op 24 juli 1821, werkzaam als venter) en Esther Raphael Gasan (geboren op 20 september 1819). In het bevolkingsregister wordt Gasan ook wel geschreven als Gazan, maar op de huwelijksakte staat heel duidelijk Gasan. Het was een klein gezin, voor zover valt na te gaan, Sara had in ieder geval nog twee broers Joseph en Samuel en een zuster Trijntje. Net als het gezin van Wolf de Groot woonde ook dit gezin op meerdere adressen. Maar niet alleen in de oude Jodenbuurt, maar ook in de Nieuwe Kerkstraat en op de Laagte Kadijk. Opvallend genoeg heeft dit gezin ook op nummer 100 (onderhuis?) in de Rapenburgerstraat gewoond. Mogelijk op verschillende verdiepingen, maar dat kon ik helaas niet controleren (tekst is praktisch onleesbaar).

Huwelijksakte van Salomon Lap en Esther Blitz, bron: WieWasWie

Huwelijksakte van Salomon Lap en Esther Blitz, bron: WieWasWie

 

De ouders van Eva Lap waren Salomon Lap (geboren op 21 november 1855) en Esther Blits of Blitz (geboren op 5 augustus 1851, overleden op 27 augustus 1937). Hun huwelijksdatum was op 6 augustus 1879. Via de zogenaamde overgenomen delen (bron: Indexen SAA) vond ik dat het gezin uit negen personen (zeven kinderen) bestond. In dit document (in twee delen) staat ook waar het gezin heeft gewoond, opvallend vaak in de Dijkstraat.

Overgenomen delen van Salomon Lap (1), bron: Indexen SAA

Overgenomen delen van Salomon Lap (1), bron: Indexen SAA

Overgenomen delen van Salomon Lap (2), bron: Indexen SAA

Overgenomen delen van Salomon Lap (2), bron: Indexen SAA

Volgens de huwelijksakte van Salomon en Esther was hij werkzaam als sjouwerman en als milicien. Milicien is een dienstplichtig soldaat. Het zou kunnen dat hij na zijn goedkeuring voor de militie voor langer tijd in dienst is geweest en dat blijkt te kloppen. Hij was ‘tot den dienst aangewezen’ op 7 mei 1875. Hij was 1 meter 60 lang, een ‘ovaal aangezigt’, grijze ogen, een gewoon voorhoofd en normale mond, een grote neus en bruin haar. Hij werd ingelijfd op 7 mei 1875 en ingedeeld bij de infanterie. Vijf jaar later, op 6 mei 1880, werd hij ‘gepasporteerd’. In de diverse stukken van het bevolkingsregister wordt hij werkman genoemd.

 

Esther zou na het overlijden van haar man hertrouwen met David Nabarro op 8 november 1905. Voor David Nabarro was het ook zijn tweede huwelijk. Zijn eerste vrouw was Naatje Gazan, zij overleed in 1893.

 

NAAR: Spitskopstraat oneven nummers

OF NAAR: Spitskopstraat 5 I, Het gezin Groot – Lap (2)

Alle rechten voorbehouden

68 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe