Spitskopstraat 7 II – Het gezin Jas (1)

Over de vader van Joël Jas

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Spitskopstraat
Retiefstraat in ca. 1920, uitgave G.J. Jong, Retiefstraat 43, Amsterdam. Bron: Collectie Stadsarchief Amsterdam: prentbriefkaarten.

Retiefstraat in ca. 1920, uitgave G.J. Jong, Retiefstraat 43, Amsterdam. Bron: Collectie Stadsarchief Amsterdam: prentbriefkaarten.

Joël Jas is geboren op 22 mei 1885. Vanaf jonge leeftijd is hij werkzaam als venter.  Hij was van beroep groenteventer met een markt- ventvergunning voor aardappelen, groente en fruit. Joël is uit het grote gezin van Abraham Jas (25 november 1854) en Judith Stodel (5 februari 1855). Zij waren getrouwd op 9 januari 1878 en zouden uiteindelijk 12 kinderen krijgen. Op de huwelijksakte werd nog aangegeven dat hij naast venter ook nog milicien zou zijn. Hij was met andere woorden, nog niet gepasporteerd. Uit de huwelijksakte blijkt dat Judith werkzaam was als dienstbode. Judith en beider moeders hebben de akte niet ondertekend, zij hadden aangegeven niet te kunnen schrijven.

Huwelijksakte van Abraham Jas en Judith Stodel, bron: WieWasWie

Huwelijksakte van Abraham Jas en Judith Stodel, bron: WieWasWie

Archiefkaart van Abraham Jas met de ontbrekende naam, bron: Indexen SAA.

Archiefkaart van Abraham Jas met de ontbrekende naam, bron: Indexen SAA.

Het jongste kind, Naatje (geboren in 1899), staat overigens niet op de archiefkaart vermeld. Ergens wel triest, want zij was vernoemd naar een eerder kind met de naam Naatje die helaas op 12 - jarige leeftijd kwam te overlijden. In het familiebericht dat geplaatst werd in het NIW staat overigens dat zij 13 jaar oud was. Maar Naatje was geboren op 10 dec. 1880 en overleed op 21 oktober 1893.

Overlijden van dochter Naatje Jas (zuster van Joel) op 21 oktober 1893, bron: het NIW van 27 – 10 – 1893

Overlijden van dochter Naatje Jas (zuster van Joel) op 21 oktober 1893, bron: het NIW van 27 – 10 – 1893

Naatje, de jongste dochter staat nog wel vermeld in de gezinskaart van Abraham. Die gezinskaart van Abraham Jas laat behalve dit gegeven ook zien dat er veelvuldig werd verhuisd en ook dat er regelmatig inwonende familieleden was. En dan gaat het om aangetrouwde partners van de kinderen, over familie van de ouders (bijvoorbeeld de moeder van Judith) en kleinkinderen. Niet verwonderlijk dat er drie gezinskaarten nodig waren om alle aanvullingen en mutaties bij te houden.

Oude adressen

Het gezin van Abraham woonde zoals al aangegeven op meerdere adressen. Deze keer niet beperkt tot de Oude Jodenbuurt. Voorbeelden van adressen waren: Batavierstraat (meerdere huisnummers), Uilenburgerstraat (meerdere huisnummers), de Van Swindendwarsstraat, de Palembangstraat, de Houtkopersdwarsstraat, de Retiefstraat, de Derde Oosterparkstraat, de Camperstraat, de Vrolikstraat. Vanaf het jaar 1934 ongeveer gaat het steeds over in woning. Zo woont Abraham na het overlijden van zijn vrouw Judith in 1934 ongeveer twee jaar in bij zijn dochter Naatje (getrouwd met Hartog Roeg). Later ging het om bijvoorbeeld Aron Gans waar hij inwoonde. Maar de woningkaarten van bijvoorbeeld de Vrolikstraat zijn niet meer compleet en/of slecht bewaard. Daarom valt het niet mee om alles nauwkeurig uit te zoeken.

 

Volgens zijn gezinskaart was Abraham werkzaam als los werkman en ook zou hij venter (geen marktkaart gevonden) zijn geweest. Toen hij werd gekeurd voor de militie gaf hij werkzaam te zijn als winkelbediende. Uit het militieregister leren we verder dat hij 1 meter en 617 mm groot was. Verdere kenmerken die genoteerd werden waren: een ovaal gezicht, en smal voorhoofd, bruine ogen, haar en wenkbrauwen, neus en mond waren normaal en verder zou hij een ronde kin hebben gehad. Hij werd goedgekeurd en ingedeeld bij het 7e Regiment Infanterie. Gepasporteerd, eervol ontslagen, werd hij per 6 mei 1879.

NAAR: Spitskopstraat oneven nummers

OF NAAR: Spitskopstraat 7 II – Het gezin Jas (2)  

Alle rechten voorbehouden

59 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe