In het verlengde van de brochure

Het Amsterdamsche Joodsche Koor o.l.v. S.H. Englander in 1936

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10
Afbeelding van de Hollandsche Schouwburg, collectie Het Leven, Spaarnestad Photo, 1930-1940.

Afbeelding van de Hollandsche Schouwburg, collectie Het Leven, Spaarnestad Photo, 1930-1940.

Op 7 april 1937 heeft Samuel met het Amsterdamsch Joodsche Koor een optreden in de Hollandsche Schouwburg in de Plantage. Het is een concert waarin hij, gezien het programma, duidelijk wil maken dat de synagogale zang en het volkslied goed samengaan. Een aankondiging middels een advertentie van dit concert is maar moeilijk te vinden. Het Algemeen Handelsblad van 7 april 1937 vermeldt alleen tijd en plaats, maar geeft wel een uitvoerige recensie. Bij deze enkele fragmenten:

“JOODSCHE LIEDKUNST

Het Amsterd. Joodsche Koor o.l.v. S. H. Englander, in een programma van Synagogale gezangen en volksliederen. — Solisten: M. Gobets en J. Rabbie (zang). — Hollandsche Schouwburg.

Er was veel, verheugend veel belangstelling voor de uitvoering door S. H. Englander's Amsterdamsen Joodsche Koor, gisteravond in den Hollandschen Schouwburg. Belangstelling welke verdiend mag heeten, want dit kleine ensemble heeft op het punt van koorcultuur en muzikaliteit der reproductie sinds lang zijn sporen verdiend. Men heeft Englander's koor onlangs in Antwerpen geestdriftig hulde gebracht — men deed dat ook gisteravond. Onder Englander's rustige, doch zeer suggestieve leiding voerde het Amsterdamsche Joodsche koor een programma uit, dat aanving met een groep synagogale gezangen (o.m. in bewerkingen van Lewandowski en Rosenblatt) en dat verder Oost-Joodsche, Palestijnsche, Chassidische en Oekrajienische volksliederen vermeldde. 

………

Interessant voorts nog een groep Palestijnsche volksliederen, arbeids- en strijdgezangen der Zionistische Chaloetsiem: scherp-gerhythmeerde, pittige en frissche liederen. Englander's koor zong die stukken voortreffelijk, vooral het uiterst moeilijke “Giln hamakabiem" in Notowitsj fraaie bewerking, toonde aan op welk een respectabele hoogte het ensemble staat op het punt van rhythmische accuratesse. De soli in verschillende koren werden door Michel Gobets en Jo Rabbie gezongen. Vooral laatstgenoemd zanger gaf heel veel goeds te hooren: muzikalen en zeer mooi-getimbreerden, daarbij altijd beschaafden zang. Gobets heeft vaak neiging zijn stem te forceeren en ook zijn voordracht lijkt niet altijd vrij van uiterlijk effect. Doch in “A Dudele" was hij voortreffelijk op dreef.  Bron: Het Algemeen Handelsblad van 08-04-1937

Ook ‘De Tijd’ was zeer lovend over het concert, maar wel een stuk korter. Dit komt mede omdat de recensent (Anton ter Steege) het concert maar ten dele heeft bijgewoond. Nog korter was het NIW, daar wordt het hele concert niet genoemd. Het is toch wel vreemd dat er geen enkele aankondiging van dit m.i. bijzondere concert is terug te vinden. Gezien de publicatie van de brochure over ‘Het Amsterdamsche Joodsche Koor’ in januari van hetzelfde jaar (1937) had ik iets meer aandacht, voorpublicatie, verwacht.

De Kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 29, 1937, no 1414, 17-04-1937

De Kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 29, 1937, no 1414, 17-04-1937

In (Uit) De Kunst

Hoewel de inhoud van een ander artikel niet geheel correct is, is het wel een zeer lovend artikel over dit concert van Het Amsterdamsche Joodsche Koor in de Hollandsche Schouwburg. Ook de brochure wordt genoemd. Een prachtig compliment staat aan het eind van het artikel waar zij Samuel ‘de Mengelberg in het klein’ noemen! 

BRON: De Kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek weekblad jrg 29, 1937, no 1414, 17-04-1937 Lees hier het hele artikel!

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

95 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe