1939, opnieuw een druk jaar

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10

Opnieuw een koor erbij, aanwezig bij politiek - religieuze bijeenkomsten en voor de radio ten baten van het Isaac Gans Fonds.

Radio-uitzending voor De Joodsche Invalide, bron: Het Centraal Blad van 09-02-1939

Radio-uitzending voor De Joodsche Invalide, bron: Het Centraal Blad van 09-02-1939

Hoewel er dus niet of nauwelijks aandacht is voor zijn 25-jarig jubileum hoeft Samuel niet stil te zitten om zich daarover te verwonderen. Hij hield er, zoals gezegd, toch al niet zo van. Druk heeft hij het overigens wel. In dit jaar zijn er veel ontwikkelingen, bijeenkomsten en optredens. Optredens ook met meer en meer koren zo lijkt het wel. Alsof hij het al niet druk genoeg heeft, krijgt hij in dit jaar een nieuw koor. Harpe Davids, een koor waar hij later over zou schrijven aan Victor Schlesinger dat hij het ‘een vreugdevolle ontwikkeling’ vond dat hij werd benoemd. Zowel met dit koor als met het jeugdkoor Mogein Dowied en het koor Kunst en Strijd heeft hij grote concerten.

Maar terug naar het koor van de Grote Synagoge. Met dit koor, of met het Amsterdamsch Joodsche Koor, is hij regelmatig aanwezig bij politiek-religieuze bijeenkomsten en bij bijeenkomsten rond de Joodse feestdagen. Op 20 januari 1939 is er bijvoorbeeld een grote bijeenkomst van Agoedas Jisroeil, de vereniging van antizionistische orthodoxe Joden, in het American Hotel in Amsterdam. De Voorzitter, de heer Izak Vredenburg, wijst in zijn openingstoespraak op de moeilijke tijd voor het Joodse volk. Maar in de zionistisch weg of oplossing, ziet hij niets. Met geen woord rept hij of de andere sprekers over antisemitisme of Duits nationaal-socialisme.

Samuel is op deze bijeenkomst aanwezig als begeleider van de voorzanger van de Lekstraat Synagoge, Benzion Moskovits. Hij is daar vanzelfsprekend vanwege zijn kwaliteiten als pianist, begeleider. Maar ik vraag mij werkelijk af wat zijn gedachten zijn geweest bij de verschillende toespraken die hij in de afgelopen tijd heeft gehoord. Welke gedachten heeft hij over het nationaalsocialisme en het antisemitisme?

Samen met het Amsterdamsch Joodsche Koor is hij aanwezig bij een uitzending (voor de AVRO) ten bate van het Isaac Gans Fonds (en de Joodsche Invalide). 

Was Samuel op 20 januari nog bij een antizionistische verenging, een maand later (26 februari) is hij aanwezig bij de Nederlandse Mizrachie beweging in het gebouw van de Foresters. Voor Samuel is het misschien een klein optreden. Hij begeleidt de oppervoorzanger van Rotterdam, de heer Rokach, die drie Jiddische liederen zingt. De Mizrachie of Mizrachi is een religieus zionistische beweging. (bron: het NIW van donderdag 3 maart 1939).

terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

68 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe