Recensies in de tijdschriften

Het Amsterdamsche Joodsche Koor o.l.v. S.H. Englander in 1936

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10

Sinds kort zijn er meerdere tijdschriften van Joodse signatuur digitaal beschikbaar geworden via de website Delpher. In een tweetal tijdschriften uit deze rijke bron vond ik aardige recensies, besprekingen

Voorblad van ‘Tikvath-Israel’ (De hoop van Israël); maandelijksch tijdschrift voor de joodsche jeugd, jrg 18, 1937, no 5, 1937

Voorblad van ‘Tikvath-Israel’ (De hoop van Israël); maandelijksch tijdschrift voor de joodsche jeugd, jrg 18, 1937, no 5, 1937

Eerste bespreking:

In dit artikel is men weinig positief omdat het Amsterdamsche Joodsche Koor zich teveel zou richten op assimilatie. Of in de woorden van de schrijver Karel Hartog: “Het Amsterdamsche Joodsche koor is voor ons een typische vorm van assimilatie : het trekt het Joodsche volkslied geheel uit zijn sfeer, en het maakt er concertmuziek van, die het niet-Joodsche en het geassimileerde Joodsche publiek, mooi vinden, omdat het aan hun smaak is aangepast. Wij meenen, dat in plaats van deze assimilatie van het Joodsche lied aan de moderne kunstopvattingen, de zangers moesten probeeren het Joodsche lied in zijn oorspronkelijken vorm weer te geven.” Bron: Tikvath-Israel = De hoop van Israël; maandelijksch tijdschrift voor de joodsche jeugd, jrg 18, 1937, no 5, 1937

Indien gewenst hier de hyperlink naar het hele artikel in Tikvath-Israel

Voorblad van ‘Erets Israel -het Joodsche land’; orgaan van het secretariaat voor Nederlandsch-Indië van het Palestina opbouwfonds "Keren Hajesod

Voorblad van ‘Erets Israel -het Joodsche land’; orgaan van het secretariaat voor Nederlandsch-Indië van het Palestina opbouwfonds "Keren Hajesod

Tweede bespreking:

In dit artikel is men niet alleen meer dan tevreden met de brochure, men is ook zeer lovend over de persoon die Samuel Englander is. Zijn kwaliteiten en de prestaties van het onder zijn leiding staande koor zijn bekend.

Vereerende getuigenissen.

Wij hebben reeds enkele malen de gelegenheid gehad in dit orgaan aandacht te wijden aan de prestaties van het koor ter groote Synagoge te Amsterdam, onder leiding van den bekwamen dirigent S. H. Englander. In de laatste jaren heeft dit koor, aangevuld met enkele krachten uit andere Synagogekoren te Amsterdam onder den naam van het „Amsterdamsche Joodsche Koor , uitvoeringen gegeven in de concertzaal, die steeds door pers en publiek uitstekend zijn beoordeeld. Thans heeft de ondernemende Englander het plan opgevat een concert-tournée op groote schaal te gaan organiseeren. Hij stelt het koor daarbij voor tweëerlei taak ; het zal in de eerste plaats het Oost-Joodsche volkslied in zoo wijd mogelijken kring bekend gaan maken, maar daarnaast fen dat verheugt ons het meest) zal het koor een pionierstaak verrichten ten aanzien van de verbreiding van den modernen Palestijnschen Joodschen zang. Ter introductie van het koor bij pers, publiek en concertondernemingen is een boekje verschenen, waarin vele hooge autoriteiten en kunstenaars een woord van aanbeveling, resp. waardeering voor het koor schrijven. Deze bijdragen zijn rijk aan zeer vleiende getuigenissen.”

Bron: Erets Israel -het Joodsche land-; orgaan van het secretariaat voor Nederlandsch-Indië van het Palestina opbouwfonds "Keren Hajesod", jrg 11, 1937, no 5, 1937

Voor het hele artikel verwijs ik naar dit tijdschrift Erets Israel

Tot slot nog een korte aanbeveling uit het Maandblad van "Mizrachie”.

Aanbeveling van de brochure. Bron: het Maandblad van "Mizrachie, afd. van den Nederl. Zionistenbond, jrg 20, 1937, no 7, 1937

Aanbeveling van de brochure. Bron: het Maandblad van "Mizrachie, afd. van den Nederl. Zionistenbond, jrg 20, 1937, no 7, 1937

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

60 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe