Het regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10
Uit het Maandblad van De Joodsche Invalide t.g.v. het bezoek van Prinses Juliana, datering september 1938, bron: IISG

Uit het Maandblad van De Joodsche Invalide t.g.v. het bezoek van Prinses Juliana, datering september 1938, bron: IISG

Het najaar van 1938 staat in het teken van het 40 jarige regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Voor de Joodse gemeenschap in Amsterdam is het een uitgelezen mogelijkheid om haar aanhankelijkheid en haar dankbaarheid aan het vorstenhuis te tonen. In de diverse artikelen, vooral in het NIW, wordt niet nagelaten te vertellen over de grote waardering die de Joodse gemeenschap heeft voor haar Vorstin. De Koningin die altijd staat voor haar volk, altijd naar buiten treedt bij calamiteiten. Zij wordt gezien als de beschermster van de vrijheden en rechten van al haar onderdanen, zonder onderscheid te maken.

Advertentie voor het boek ‘Oranjebloesems’, bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 25-08-1938

Advertentie voor het boek ‘Oranjebloesems’, bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 25-08-1938

Het is de bedoeling dat de feestelijkheden in en rond de Jodenbreestraat groots aangepakt gaan worden. Het gaat dan niet alleen om versieringen maar ook om het organiseren van de feestelijkheden. Vanzelfsprekend zal er mannenzang zijn. Mannenzang onder leiding van Samuel. Het zijn de winkeliersverenigingen van de buurt, te weten: B.B.B. (Buurtvereeniging Breestraat Belangen) en W.B.W. (Vereeniging van Winkeliers-Belangen “Weesperstraatbuurt") die de organisatie ter hand nemen. Er is ook weer aan de kinderen gedacht. Theater Carré zal een groot kinderfeest gaan huisvesten. Op de diverse pleinen in de buurt zullen grote zang- en muziekuitvoeringen plaatsvinden. Samuel en een mannenkoor zijn al genoemd, maar ook het Brandweermuziekcorps heeft al toegezegd mee te willen werken. Om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen doet de organisatie via de krant een oproep om een financiële bijdrage te leveren. Heel modern wordt men verzocht een bedrag over te maken op rekeningnummer AA 22 van de gemeentegiro of op postgiro 141300.

Samuel zal een concert geven met een mannenkoor, ik noemde het al even. Maar het is niet het eigen koor. In het NIW van 19 augustus 1938 wordt namelijk de oproep gedaan aan ‘hen die aan de zanghulde wensen deel te nemen’, zich voor een eerste repetitie te melden op 23 augustus 1938 in het repetitielokaal: ‘Beurs voor den Diamanthandel’. Of het grote concert met al deze zangers ook door is gegaan, heb ik niet kunnen achterhalen. Het zou op 6 september op het Weesperplein hebben moeten plaatsvinden.

Voorblad van het Maandblad van De Joodsche Invalide t.g.v. het bezoek van Prinses Juliana, datering september 1938, bron: IISG.

Voorblad van het Maandblad van De Joodsche Invalide t.g.v. het bezoek van Prinses Juliana, datering september 1938, bron: IISG.

Wat zeker is, is dat er een koor van Mogein Dowied onder leiding van Samuel heeft gezongen. Dat heeft te maken met het bezoek dat Prinses Juliana aan de Joodse Invalide wilde brengen. De hoofdinspecteur van politie P.A. Kater heeft daarom voor een afzetting gezorgd tegenover de hoofdingang van de Joodse Invalide en daardoor ruimte vrijgehouden voor dit koor. Het is mogelijk dat dit koor van kinderen het geplande mannenkoor heeft vervangen. Het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland heeft een paginagroot artikel over dit bezoek. En dat is hier te lezen!

Voor Samuel is het trouwens een drukke dag. Behalve met het koor van Mogein Dowied treedt hij ook op met het koor van de Grote Synagoge om de bijeenkomst in de Joodse Invalide op te luisteren. De zang maakt veel indruk en Samuel wordt op verzoek van de prinses aan haar voorgesteld.

In deze tekst wordt de zoon van Samuel Englander, Nanni genoemd. Bron: Maandblad van De Joodsche Invalide, september 1938, bron IISG.

In deze tekst wordt de zoon van Samuel Englander, Nanni genoemd. Bron: Maandblad van De Joodsche Invalide, september 1938, bron IISG.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

219 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Luisteren naar de zanghulde, Bron: Maandblad van De Joodsche Invalide, september 1938, bron IISG.

Luisteren naar de zanghulde, Bron: Maandblad van De Joodsche Invalide, september 1938, bron IISG.

Geen reacties

Voeg je reactie toe