Optreden met beroemde Obercantors (1)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10

Afbeelding van Samuel Vigoda via You Tube

Afbeelding van Samuel Vigoda via You Tube

Een optreden met Samuel Vygoda

Aan het eind van het jaar 1922 krijgt Samuel de eer om samen met leden van het Koor van de Grote Synagoge de beroemde oberkantor Samuel Vygoda (of Vigoda) te begeleiden. Er zijn verschillende diensten of bijeenkomsten waar zij deze in Polen geboren kantor mogen begeleiden. Samuel Vygoda is op jonge leeftijd met zijn ouders naar Hongarije (Boedapest) vertrokken. Over het algemeen wordt deze Samuel Vygoda beschouwd als een van de laatste der grote Chazzaniem van de Gouden Eeuw. Via Zürich is hij naar Amsterdam gekomen. In 1933 emigreert hij naar de Verenigde Staten.

Optreden van het Koor van de Grote Synagoge met Vygoda in Gebouw Casino, bron; het NIW van 08-12-1922

Optreden van het Koor van de Grote Synagoge met Vygoda in Gebouw Casino, bron; het NIW van 08-12-1922

Er was grote belangstelling voor de optredens van Samuel Vygoda. Zo wordt er een speciale geïmproviseerde sjoeldienst georganiseerd in Gebouw Casino (Amstel, hoek Waterlooplein). Volgens het NIW was het een groot succes, wat overigens niet af te leiden viel van het aantal bezoekers. De zang en begeleiding door het koor van Samuel was meer dan voortreffelijk, maar er het publiek was ‘niet talrijk’.

Het gebouw "Casino" aan de Nieuwe Amstelstraat (sic). De voormalige Diamantbeurs, locatie: Amstel 27-29 hoek Waterlooplein. Foto 435 uit het album van W.J.R. Dreesmann, ca. 1910. Bron: beeldbank SAA.

Het gebouw "Casino" aan de Nieuwe Amstelstraat (sic). De voormalige Diamantbeurs, locatie: Amstel 27-29 hoek Waterlooplein. Foto 435 uit het album van W.J.R. Dreesmann, ca. 1910. Bron: beeldbank SAA.

Mogelijk het gevolg van onvoldoende publiciteit, hoewel je ook je vraagtekens zou kunnen plaatsen bij de locatie. Volgens de verslaggever heeft Vygoda zijn gehoor: 

“……. van zijn fraai geluid en echt Oostersch Gazonoes doen genieten. Het bekende kwartet uit de Groote Synagoge, bestaande uit de heeren Gobets, Bonn, Rabbie en Polak, onder leiding van den heer Englander, droeg veel tot opluistering van den dienst bij en deed de voortreffelijke talenten van den voorzanger des te beter tot haar recht komen.” (Bron: Nieuw Israëlitisch weekblad 15-12-1922)

Het is duidelijk dat de schrijver zeer positief is over deze zanger, maar zeker ook over de dirigent. Voor Samuel moet het een teken van grote waardering zijn dat hij deze beroemde zanger heeft mogen begeleiden.

 Obercantor Israël Alter

Komst van Israël Alter naar Amsterdam, bron: het Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 15-06-1928

Komst van Israël Alter naar Amsterdam, bron: het Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 15-06-1928

Na al deze festiviteiten rond het grote succes met het Synagogale Koor in Londen staat er al direct weer een nieuw hoogtepunt op het programma. Op 3 juli 1928 valt Samuel en het koor van de Grote Synagoge de eer te beurt om de Obercantor Alter te begeleiden. Het concert zal plaatsvinden in Het Concertgebouw. Israël Alter werd toen wel beschouwd als de 2e Caruso. Geboren in Lemberg (nu: Lviv, in de Oekraïne) is hij de laatste oppercantor van Hannover. Na de antisemitische maatregelen in Duitsland emigreert Alter met zijn gezin in 1935 naar Zuid-Afrika. In 1961 emigreert hij opnieuw, nu naar de Verenigde Staten. In beide landen maakte hij grote naam als obercantor.

Hoewel aangekondigd als een eenmalig concert, is er zoveel belangstelling dat een tweede concert wordt georganiseerd. Helaas is onbekend waar. Het korte artikeltje dat dit aangeeft, is mogelijk in grote haast opgesteld. Israël Alter wordt per abuis Jozef genoemd.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

63 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe