1940, de onrust neemt toe

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10
Hotel De Duitsche Adelaar aan de lange Marktstraat 18 te Leeuwarden. Bron: Historisch Centrum Leeuwarden.

Hotel De Duitsche Adelaar aan de lange Marktstraat 18 te Leeuwarden. Bron: Historisch Centrum Leeuwarden.

Het jaar 1940 is voor Samuel en zijn geloofsgenoten een keerpunt in de geschiedenis. Hoewel de duisternis al lijkt in te vallen en de onrust onder de Joodse bevolking toeneemt, lijkt het aan het begin van 1940 alsof er niets aan de hand is. Samuel bijvoorbeeld gaat voor een lezing helemaal naar Leeuwarden. De lezing is op de 7e januari en georganiseerd door het ‘Comité voor Joodsch Cultureele Arbeid’.

Optreden met zijn koren wordt steeds lastiger

Meerdere koorleden zijn gemobiliseerd en zonder bijvoorbeeld de ‘bassen’ wordt het lastig. Minder problematisch zou het moeten zijn voor het jeugdkoor van Mogein Dowied. Daar doet zicht echter een andere ontwikkeling voor. In 1939 al hebben ruim 200 leden hun lidmaatschap opgezegd. Deze lijst met namen bevindt zich in de archieven bij het Joods Historisch Museum.  Onder hen die hebben bedankt ook de veertienjarig Lea, dochter van Samuel en Judith Englander. Waarom zij en al die andere kinderen hun lidmaatschap hebben opgezegd, is niet duidelijk. Op deze lijst met bedankte leden staan niet alleen de namen, maar ook hun adressen. Een kleine streekproef wijst uit dat het om verschillende leeftijden gaat. Degene die ik heb opgezocht via het Joods Monument waren allen jonger dan zeventien jaar oud. (Bron: JHM, D013508).

De BBC

Opsteker voor Samuel en zijn Amsterdamsch Joodsche Koor is een hernieuwde kennismaking met de BBC. Op 27 februari 1940 is de rechtstreekse uitzending. Er zijn twee solisten van het Amsterdams Joodse Koor: Jo Rabbie en Michel Gobets. De krant vermeldt ook het programma. Het ‘Aw Horachamiem’ van Abraham Donajewsky; het ‘Sh'ma kólènu’ van Joseph Rumshinsky; twee Palestijnse volksliederen, het ‘El Jiwne Hagalil’ en ‘Tow lishtot welamut’ (beiden bewerkt door S. H. Englander) en tot slot; ‘Lomir alle singen’ een Oost-Europees Joods volkslied (ook bewerkt door S. H. Englander).

Aankondiging van het concert in de Hollandsche Schouwburg door het Amsterdamsch Joodsch Koor, bron: Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 06-05-1940

Aankondiging van het concert in de Hollandsche Schouwburg door het Amsterdamsch Joodsch Koor, bron: Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 06-05-1940

Een laatste optreden?

Intussen gaan de ‘gewone’ aankondigingen als zang- of koorlessen o.l.v. Samuel, georganiseerd door Mogein Dowied, gewoon door en wordt er ook een concert van het Amsterdams Joodse Koor aangekondigd. Dit concert in de Hollandse Schouwburg staat gepland op 8 mei 1940. Naast het Algemeen Handelsblad had ook het Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland daar nog een verslag van (dd 9 mei 1940) en is meer dan lovend. De laatste regels luiden: “Het was een grootse avond en we hopen op een spoedige reprise. Hulde aan Englander en zijn prachtig koor”.

Lees hier de recensie.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

201 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe