Speeltuinvereniging Het Oosten (10)

Over een droeve gebeurtenis en het houden van lezingen

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Portret van Eamnuel Lisser, slachtoffer van de Tramramp, bron: De courant Het Nieuws van den dag van 09-08-1927

Portret van Eamnuel Lisser, slachtoffer van de Tramramp, bron: De courant Het Nieuws van den dag van 09-08-1927

 

In augustus 1927 is het bestuur van de speeltuinvereniging bij de begrafenis van Emanuel Lisser, zijn vrouw en hun dochtertje. De oorzaak was de Tramramp te Laren. Emanuel en zijn gezin woonden in de Laing’s Nekstraat 9. De tram waarover het hier gaat, had een beroerde reputatie en werd ook wel De Gooische Moordenaar genoemd!

Foto van de botsing tussen 2 stoomtrams te Laren. Bron: Leidsch Dagblad van 8 augustus 1927

Foto van de botsing tussen 2 stoomtrams te Laren. Bron: Leidsch Dagblad van 8 augustus 1927

Max van Dam heeft op zijn website van dit ongeluk en de achtergrond van Emanuel en zijn gezin een lang en mooi verhaal overgenomen van Jessica VoetenIn de maand juni van het jaar 1926 organiseerde Het Oosten haar eerste Fancy Fair, ik schreef er al eerder over. Of er veel, of genoeg geld is opgehaald voor de aanschaf van muziekinstrumenten is onbekend.

Lezingen

Op 23 oktober 1928 organiseerde Het Oosten in het jeugdhuis in de Linnaeusstraat een ouderavond, waar het onderwerp zal behandeld worden: “De ontwikkeling van het speeltuinwerk in Amsterdam" verduidelijkt met lichtbeelden. Inleider van de avond was Isaac Lessing. De avond werd verder opgeluisterd door de mondaccordeon - vereniging „D. V. S." Ook niet-leden hadden toegang.

Linnaeusstraat 139 (later Polderweg 8). Het eerste Gemeentelijke Jeugdhuis "Het Kraaienest" op het terrein van de voormalige Oostergasfabriek (in 1927). Bron: Stadsarchief Amsterdam, Internationaal Persfoto Bureau N.V.

Linnaeusstraat 139 (later Polderweg 8). Het eerste Gemeentelijke Jeugdhuis "Het Kraaienest" op het terrein van de voormalige Oostergasfabriek (in 1927). Bron: Stadsarchief Amsterdam, Internationaal Persfoto Bureau N.V.

Isaac Lessing, geboren op 8 juni 1885, was volgens de eigen archiefkaart ‘propagandist  voor de Vereniging voor TBC patiënten. Hij woonde aanvankelijk in de Retiefstraat om later heel kort in de Spitskopstraat te komen wonen. In 1931 verhuisde het gezin naar de Breedeweg 17 huis.

Op 20 november 1928 spreekt de mej. J.C. Jolles over het werk in en om de speeltuin. Toegang is 2 cent in het jeugdhuis Linnaeusstraat. Mogelijk gaat het om het eerste Gemeentelijke Jeugdhuis "Het Kraaienest" op het terrein van de voormalige Oostergasfabriek, adres Linnaeusstraat 139, later Polderweg 8. Het gaat om Johanna Christina Jolles, geboren in Medan (Ned. Indië) op 10-12-1888, van beroep onderwijzeres. Zij woonde aan de Prinsengracht op nummer 540 tot aan haar huwelijk in 1932. Uit een kort berichtje in de krant Het Volk valt op te maken dat zij in het bestuur zat van de Bond van Amsterdamsch Speeltuinen, als technisch leidster. Zij verhuisde samen met haar man Ernst Otto Max Ruhwandl (architect) naar Hilversum om later in Nes op Ameland terecht te komen.

Pensioenkaart van Meindert Boon, bron: indexen SAA.

Pensioenkaart van Meindert Boon, bron: indexen SAA.

Op 22 januari 1929 om 8 uur in de avond hield een zekere mijnheer M. Boon voor de speeltuinvereniging “Het Oosten" een voordracht over het openluchtspel, waarbij lichtbeelden zullen worden vertoond. De voordracht voor leden en geïntroduceerden vindt plaats in het Jeugdhuis, Linnaeusstraat. De avond wordt verder opgeluisterd niet enige volksdansen. Dit berichtje stond in de krant Het Volk van 22 januari 1929. Mogelijk gaat het om Meindert Boon, gymnastiek onderwijzer.

Terug naar de inhoudsopgave

Of naar: verhaal 11

Alle rechten voorbehouden

46 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe