Speeltuinvereniging Het Oosten (1)

Wat er aan vooraf ging! Het waarom van een speeltuin.

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Joubertstraat
Brochure van de Vereniging tot veredeling van het Volksvermaak. Bron: SAA, inv.nr. 15009 -14947 / Klein Materiaal 2804

Brochure van de Vereniging tot veredeling van het Volksvermaak. Bron: SAA, inv.nr. 15009 -14947 / Klein Materiaal 2804

Als op 14 januari 1924 Speeltuinvereniging Het Oosten wordt opgericht is er in feite nog helemaal geen speeltuin. De speeltuin wordt ruim twee jaar later geopend op 10 juli 1926. Maar vreemd is het niet dat er eerst een vereniging met een bestuur is gekomen. Dat past prima in het beleid van de Gemeente Amsterdam. Dat beleid was erop gericht dat de speeltuinen zichzelf zouden besturen. Dan is het ook goed dat er in eerste instantie een bestuur komt die vorm moet gaan geven aan de uitvoering.

Speeltuinen bestonden nog niet zo heel lang. Natuurlijk waren er hier en daar wel kleine speelplaatsen, maar echt grote speeltuinen ontstonden pas in het vierde kwart van de 19e eeuw. Het was de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak die zich vanaf 1871 bezig gaat houden met de mogelijkheden van speeltuinen. De Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak werd in 1871 opgericht naar aanleiding van een discussie over kermissen. Een groep burgers had bezwaren tegen dit terugkerende evenement: het zou de seksuele moraal verlagen en drankgebruik bevorderen. De doelstelling van de VVV werd dan ook ‘het volksgeluk bevorderen door veredeling der openbare vermaken’.

Waarom kwamen zij met het idee van de openbare speeltuin?

“De Vereeniging tot veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam hield zich sinds enige maanden bezig met het plan om, in navolging van sommige buitenlandsche steden, eenige OPENBARE SPEELTUINEN te stichten waar, op een behoorlijk omrasterd terrein, de kinderen van den werkmansstand buiten de schooluren zich onder voldoend toezicht, kunnen vermaken met gymnastische oefeningen, met het bal-, kegel’, kaats- en andere spelen, ten einde daardoor de baldadigheid der straatjeugd tegen te gaan en haar een gezonde en prettige lichaamsbeweging te bezorgen.” Bron: brochure van de Vereeniging tot veredeling van het Volksvermaak, oktober 1879. Bron: SAA, inv.nr. 15009 -14947 / Klein Materiaal 2804 

In 1879 is het zover en kan de eerste openbare speeltuin worden geopend, aan het Weteringplantsoen. De hierbij afgebeelde prent is een weergave van de speeltuin.  

Terug naar de inhoudsopgave

Of Naar: verhaal 2

Alle rechten voorbehouden

130 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe