Speeltuinvereniging Het Oosten (8)

Het Knapen – Fanfarekorps en grote bijeenkomsten

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Joubertstraat
Het bestuur van de Speeltuinvereniging. De foto is gemaakt bij de speeltuin in de Joubertstraat, in 1928 (25 juli). Afgebeeld zijn de kinderen (leden) en de leiding (o.l.v. de heer Goedkind, met witte hoed) van de speeltuinvereniging. Ies zit helemaal rechts vooraan.

Het bestuur van de Speeltuinvereniging. De foto is gemaakt bij de speeltuin in de Joubertstraat, in 1928 (25 juli). Afgebeeld zijn de kinderen (leden) en de leiding (o.l.v. de heer Goedkind, met witte hoed) van de speeltuinvereniging. Ies zit helemaal rechts vooraan.

Maar blijkbaar was het Knapen – Fanfarekorps een succes, want in 1930 gaven zij een uitvoering in het gebouw van de HWV o.l.v. S. Agsteribbe. De jongens speelden met pleizier en ernst en vermochten den toehoorders de overtuiging te geven, dat niemand, die er toe medewerkte, dat op deze wijze de kinderen tot eenvoudig musiceren werden gebracht, daarvan ook maar in het minst geen spijt behoeft te hebben. Bron: Het Volk van 5 Januari 1930. S. Agsteribbe kreeg in 1927 de leiding over De Arbeiders Muziekvereniging ‘De Harmonie’. Verder niet te traceren! Naast het koperen blaasinstrument waren ook de mandoline en de accordeon het middel om kinderen tot eenvoudige muziekbeoefening te brengen.

Over de speeltuin vertelde Ies:

"In de speeltuin speelden we daar een soort cricket op zijn Hollands. Cricket kende ik nog van Engeland, het ging hier echter om Honkbal. De Transvaalbuurt was niet echt een buurt voor Cricket. Echt voetballen deed je ook niet, dat was te woest, tonlopen en steltlopen kon je er wel. Voetballen deden we buiten de Transvaalbuurt. Je sprak dan af met een aantal jongens, samen gingen we dan naar Trompenburg, dat was vlak over de toen nieuwe Berlagebrug."   

Even over de groepsfoto (zie boven) met Ies Jacobs, hij zit vooraan aan de rechterkant. Het is een grote en gemengde groep van jongens en meisjes. Ies is dan 10 jaar oud en achteraan staat de heer Maurice Goedkind (met hoed) volgens Ies samen met andere leidinggevenden van de speeltuinvereniging.

Welke andere activiteiten werden er nog meer georganiseerd.

Elk jaar werd er een dagje uit georganiseerd voor de kinderen. In 1926 was er al een uitstapje naar Hilversum waar maar liefst 300 kinderen aan mee deden. In dezelfde maand augustus 1926 was er ook en tweedaagse excursie naar Laren.

De speeltuin in het Oosterpark met op de achtergrond de Tweede Openbare Openluchtschool, Mauritskade 56. Opschriften op verso: "Spel onder leiding" en "Speeltuin in Stadtpark", ca. 1935. Bron: SAA, Collectie NUSO Speelruimte Nederland: foto's

De speeltuin in het Oosterpark met op de achtergrond de Tweede Openbare Openluchtschool, Mauritskade 56. Opschriften op verso: "Spel onder leiding" en "Speeltuin in Stadtpark", ca. 1935. Bron: SAA, Collectie NUSO Speelruimte Nederland: foto's

Grotere bijeenkomst als ‘de (speeltuin)tuinfeesten’ waren een groot succes. Een allereerste speeltuinfeest dat werd georganiseerd, was al in juni 1924. Dat kon nog niet in ‘de eigen speeltuin’, er werd gebruik gemaakt van de speeltuin van ‘Ons Belang’ in het Oosterpark. "De kinderen vertrekken des morgen om half negen met een muziekkorps en maken dan een wandeling door de Transvaalbuurt en gaan dan naar het Oosterpark, alwaar dan tot 12 uur wordt gespeeld. Om half twee komen de kinderen weer in den tuin. Dan worden wedstrijden gehouden in groepen. Ons kinderkoor zal haar medewerking verleenen. Des morgens en 's middags krijgen de kinderen versnaperingen. Om 4 uur zal de uitreiking der prijzen plaats hebben." Bron: Het Volk van 28 juni 1924.

Terug naar de inhoudsopgave

Of naar: verhaal 9

Alle rechten voorbehouden

46 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe