Speeltuinvereniging Het Oosten (16)

De speeltuin na de oorlog (2), tot 1949

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Op 22 november 1947 wordt de speeltuin feestelijk heropend, zonder enige verwijzing naar de jaren die nog maar zo kort achter hen lagen. Bron: De Waarheid van 24 – 11 – 1947

Op 22 november 1947 wordt de speeltuin feestelijk heropend, zonder enige verwijzing naar de jaren die nog maar zo kort achter hen lagen. Bron: De Waarheid van 24 – 11 – 1947

In de maand november van het jaar 1947 wordt de speeltuin feestelijk heropend. De krant De Waarheid kondigde dit als volgt aan: “In de Joubertstraat spelen wat kinderen op het trottoir. Ze kliederen wat in de plassen, springen een stoep op en af en schijnen zich desondanks te amuseren. Maar niet altijd blijft het bij dergelijke onschuldige genoegens. De Ingegooide ruitjes zijn talrijk In deze buurt. In de Joubertstraat is ook een speeltuin, maar de hekken bleven gesloten voor de kinderen, want de oorlog had ook hier zijn sporen achtergelaten. Morgen, Zaterdag, om kwart voor vier zal de herboren speeltuin door een van de wethouders geopend worden. Vooraf zal echter de Transvaalbuurt van haar vreugde blijk geven In een grote optocht, waaraan alle scholen, openbare en christelijke, uit de buurt meewerken. De optocht vertrekt van de Polderweg om drie uur. Drie muziekcorpsen zullen vrolijke tonen laten horen. Na de opening zullen leden van de Nederlandse Trekkersbond volksdansen uitvoeren.”      Bron: De Waarheid van 21 nov. 1947

Opvallend wel dat alleen de krant De Waarheid hier aandacht voor heeft. Op 24 november 1947 is er zelfs een foto van deze feestelijke heropening. Maar van enige reflectie, in de zin van herinnering wat er zich heeft afgespeeld, is geen sprake. Het lijkt alsof er weinig of niets is gebeurd. Een jaar later is er wel aandacht voor de herdenking van de door de Duitsers gefusilleerde mannen langs de Tugelaweg. Over de Joodse slachtoffers geen woord!

1948

Het duurt uiteindelijk tot september 1948 voor er aandacht is voor de Joodse slachtoffers. Het is opnieuw de krant De Waarheid die hier melding van maakt. Zij schrijft op 15 september 1949: “Verbijsterend was vooral de wetenschap, dat van de twee duizend kinderen die eens tot de kleine gemeenschap aan de Joubertstraat behoorden er slechts drie terug keerden.”

Fragment uit het artikel: Van twee duizend kinderen keerden drie weer Bron: De Waarheid van 15-09-1948.

Fragment uit het artikel: Van twee duizend kinderen keerden drie weer Bron: De Waarheid van 15-09-1948.

De krant schrijft verder dat van het oorspronkelijke bestuur alleen de voorzitter Roe en de secretaris Jaap Fierlier de oorlog hebben overleefd. Jaap Fierlier was volgens zijn zoon Edwin voorzitter, na de oorlog is hij naar Duitsland geëmigreerd (bron: reactie Edwin Fierlier, geheugenvanoost.). Ook Het Parool van 15 september 1948 schenkt, ‘bij monde’ van de Dagboekenier aandacht aan de gedeporteerde en niet teruggekeerde Joodse kinderen. Lees hier het artikel in Het Parool.

Ook de opzichter, Abraham Vaz Dias overleefde de oorlog. Daarmee is maar weer eens bewezen hoe goed het geheugen van de ‘meisjes Suesan’ was en is. Zij noemde de naam van de opzichter en dat hij gemengd gehuwd was. Hij was geboren op 25 december 1906 en was getrouwd met Maria Jacoba Doggenaar. Op zijn archiefkaart staat, maar doorgehaald, dat hij opzichter van een speeltuin was.

VAN DE JOODSE MARKTKOOPLIEDEN DIE IN DE SPEELTUIN STONDEN, IS TOT DIT PROJECT VAN SARAH OOSTENBRINK NIETS BEKEND, NIETS GESCHREVEN. HET ENIGE IS DIT ARTIKEL UIT 1986 (BRON: DE WAARHEID).

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

110 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe