Speeltuinvereniging Het Oosten (11)

Over feestavonden en medewerkers / bestuursleden (?)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Joubertstraat
Aankondiging van de feestavond van de speeltuinvereniging Het Oosten in het café Oost-Indië, datering onduidelijk. Bron: Stadsarchief Amsterdam, inv.n.r. 15009 – 14942

Aankondiging van de feestavond van de speeltuinvereniging Het Oosten in het café Oost-Indië, datering onduidelijk. Bron: Stadsarchief Amsterdam, inv.n.r. 15009 – 14942

Het Kraaienest en het Café Oost – Indië aan de Middenweg waren mooie locaties voor bijeenkomsten zoals eeder vermeld. Maar in 1926 werd ter gelegenheid van de opening een feestavond georganiseerd in de speeltuin. De datum was zondag 25 juli, de tijd 8 uur Een geheel belangeloze medewerking werd verleend door het dameskoor ‘Polyhymnia’ en de mannenzangvereniging ‘Transvaal’. Bron: Het Volk van 24 – 07 – 1926.

Dirigent van Transvaal was Meijer Smeer, tevens de dirigent van het kinderkoor van de speeltuin. Met dit koor zou hij optreden op een feestavond. Van in ieder geval een van zo’n feestavond is een programma bewaard gebleven. Hoewel iemand met potlood het jaar 1926 heeft genoteerd op het programma is het nergens terug te vinden in de pers.

De organisatoren

Wie al deze activiteiten allemaal organiseerden of aanstuurden blijft onduidelijk. Ik heb slechts enkele namen van mogelijke bestuursleden kunnen traceren. Eerder noemde ik al een zekere Maurice Goedkind. Opvallend genoeg is er meer één gezin onder die naam, met meerdere volwassen zoons die uiteindelijk gaan of komen te wonen in de Waverstraat. Daarbij is er een mevrouw Goedkind die volksdansen organiseerde bij de kindervereniging Het Rozenkwartier ‘in harer speeltuin’ bij de Marnixstraat. Mogelijk gat het om Elisabeth Snijders die geboren was te Parijs.

Ook Isaac lessing noemde ik al, maar het is niet geheel zeker of hij ook echt bestuurslid was of is geweest. In het Rotterdamsch nieuwsblad van 10 september 1930 wordt I. Lessing ook vermeld. Namens de commissie ter voorbereiding van een Landelijke Federatie van Speeltuin Verenigingen was hij aanwezig bij een grote bijeenkomst in Het Kralingsche Volkshuis. Deze bijeenkomst stond in het teken van de centralisatie van alle speeltuinverenigingen in en rond Rotterdam. De heer Lessing bepleitte nogmaals het grote gewicht eener nauwe samenwerking van speeltuinverenigingen in een bepaald rayon….

Foto van Abraham van Praag, bron: joodsmonument.nl (Felix Archief Antwerpen?)

Foto van Abraham van Praag, bron: joodsmonument.nl (Felix Archief Antwerpen?)

Foto van Rachel van Praag – Du Pont, bron: Felix Archief via joodsmonument.

Foto van Rachel van Praag – Du Pont, bron: Felix Archief via joodsmonument.

 

Andere namen die ik voorbij heb zien komen waren Abraham de Brave uit de Transvaalstraat 92, hij organiseerde inzamelingen om kinderen van werklozen in staat te stellen toch mee te kunnen met een excursie. Een andere naam is die van Abraham van Praag uit de Reitzstraat 34, hij werd genoemd als secretaris. Van hem heb ik zelfs een foto kunnen vinden. Abraham werkte als Regenkleding- en gummiplakker. Zijn vrouw, Rachel van Praag – Du Pont werkt als gummistikster. Mijn vermoeden dat zij mogelijk bij Hollandia Kattenburg zouden hebben gewerkt, gezien hun beroep, klopte bij nadere beschouwing niet. Van Rachel is ook een kleine foto, als bron wordt daar het Felix Archief (Antwerpen, België) genoemd. In maart 1940 verhuizen zij naar de Vrolikstraat, samen met hun twee jonge kinderen. Rachel ‘overlijdt’ in Kamp Westerbork op 3 april 1943. Abraham en hun twee kinderen Israël en Roza gaan met het beruchte kindertransport naar Sobibor waar ze op 11 juni 1943 worden vermoord.

Kaart Joodse Raad van Rachel van Praag – Du Pont, bron: Arolsen Archives.

Kaart Joodse Raad van Rachel van Praag – Du Pont, bron: Arolsen Archives.

Terug naar de inhoudsopgave

Of naar: verhaal 12

Alle rechten voorbehouden

19 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe