Inleiding bij excursie naar expo's GEHEUGENvanOOST.nl

– Goede communicatie is simpel, brengt mensen samen én kan ze bij elkaar houden/brengen.

Diversiteit en Communicatie   CC BY-NC-SA 2.0.jpg

Diversiteit en Communicatie CC BY-NC-SA 2.0.jpg

– Goede communicatie is simpel, brengt mensen samen én kan ze bij elkaar houden/brengen. Het zorgt ervoor dat mensen zich gehoord en gezien voelen. Het bevordert verbinding tussen mensen. Communicatie is een activiteit waarbij mensen betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Bij communicatie wordt informatie met elkaar gedeeld.  GeheugenvanOost.nl stimuleert contacten tussen buurtbewoners (ook ex en nieuwe) en gevoelens van verbondenheid.

Onze middelen zijn: 1. verhalen schrijven en [voor]lezen, fotografie, podcast, facebook, istagram en video's maken van afbeeldingen           2. verbinding en contacten bevorderen bij excursies, samenkomst [geheugenstoel] en door middel van expo's die de grote diversiteit van Amsterdam Oost nader bekijken en samen een gezellige communicatie-vorm zijn [verbaal, non-verbaal en/of visueel]   –Hoe nu verder? Cultuur-diversiteit in Amsterdam Oost is groot.

- Cultuur-elementen zijn > drie zaken > in het hoofd, hoe het geregeld wordt en aan de buitenkant:

1. verstand > taal en religie

2. samenleving > wetten en familiebanden

3. mateririële zaken > huis, voedsel en kleding!

Bij onze expo's wordt ondermeer het onderwerp kledij behandeld. foto:CC BY-NC-SA 2.0 / cultuurgebied en verschil

Expo's

POST OOST 'Sterke Staaltjes' en 'Kleding en Kleuradvies'

ASSADAAKA 'Kleding en Klederdracht Wereldwijd'

Kledij heeft voor vele mensen een belangrijke betekenis. Naast het functionele aspect van bescherming (tegen zon, koude,…) en het aspect van fatsoen (niet naakt rondlopen) heeft kledij bovendien ook een onderscheidende, symbolische functie.

“Weet wie je bent en kleed jezelf daarnaar” (Epictetus)

Lees verder: https://www.kuleuven.be/thomas/page/kledij/

Kleding biedt groepsonderscheid: sportteams, schooluniformen, beroepen

Kleding voor bruiloften, begrafenissen, vakantie

Achter vorm en stijl kan een bepaalde levenswijze schuilgaan. Symboliek en uitstaling

Kwesties als het hoofddoekendebat zetten kledij op agenda

Kledij bepaalt alleszins de eerste indruk die anderen hebben [sollicitatie]

Klederdracht, religie-kledij geven leefwijze en status weer [-on-gehuwd, kerkgang, nonnenkleding]

Kleding- en klederdracht-verschillen mogen geen oorzaak zijn van discriminatie.

De filosoof Georg Simmel schreef vorige eeuw dat kledij twee doelen heeft:

– iedereen wil zich door middel van kleding individueel uitdrukken [ protestant, katholiek, moslim ]

– iedereen wil ook tot een groep behoren [klederdracht in eigen dorp, stad of land]

Het groepsgevoel, is veel sterker dan we vaak willen toegeven.

In landen over de hele wereld is klederdracht een belangrijke manier om zich te onderscheiden van bewoners van andere streken, religie, burgelijke staat, beroep. In onze expo's zijn deze verschillen te zien. Let op > Verborgen Betekennissen!

Ontstaan expo's

Expo 'Sterke Staaltjes' is ontstaan door welwillende medewerking en idee van Door [te zien in POST OOST]

Expo 'Kleding en Kleuradvies' is voortgekomen uit de paricipatie-markt najaar 2022 [te zien in POST OOST]

Expo 'Kleding en Klederdracht Wereldwijd' is samengesteld uit 450 klederdrachtpop-giften [in hergebruik!] van Oostbewoners [te zien bij Assadaaka Polderweg 300-1]  met medewerking van velen > zie site

let op:

nieuwe excursie 'Palenhuis en Scatebaan' in januari 2023 > zie t.z.t. geheugenvanoost.nl

opm. The Manor, eens burgerziekenhuis [v. Gendt] en stadsdeelkantoor is nu een modern hotel [zie bordje bij hotel]

Alle rechten voorbehouden

24 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

cultuurgebieden

cultuurgebieden

Geen reacties

Voeg je reactie toe