De Sarphatischool na de verbouwing

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Sarphatistraat
Opening van een school via de Port. Isr. Godsdienstschool in de Sarphatischool, bron: NIW van 01-10-1913

Opening van een school via de Port. Isr. Godsdienstschool in de Sarphatischool, bron: NIW van 01-10-1913

Naast de verbouwing, de opening van de fröbelschool en Huize Thugatêr zijn er de gewone dagelijkse beslommeringen van het onderwijs. Veelal gaat het in de korte berichten om nieuwe sollicitanten of nieuw aangestelde onderwijzeressen. Eén van die onderwijzeressen, die overigens al in 1899 afscheid nam van de Sarphatischool, was Henriëtte (Harry) Goudsmit.

Waarom haar genoemd? Zij was samen met Catharina van Tussenbroek oprichtster van de Vereniging voor Onderwijzeressen Thugatêr. In 1899 werd zij benoemd tot hoofd van de Pestalozzischool en beleef dit tot haar pensioen.

Pestalozzischool aan de Nassaukade 12, foto van Jan Karel Warfelhuis uit 1987). Bron: Coll. Bureau Monumentzorg, SAA

Pestalozzischool aan de Nassaukade 12, foto van Jan Karel Warfelhuis uit 1987). Bron: Coll. Bureau Monumentzorg, SAA

Twee andere benoemingen die ik vermeldenswaard vind, zijn de dames Wilhelmina van Tussenbroek en een zekere C. van Tussenbroek. Wilhelmina van Tussenbroek wordt benoemd als onderwijzeres in het zingen. Zij werd tegelijkertijd ook onderwijzeres zang aan de Agatha Dekenschool én op Pestalozzischool. Het jaar van benoeming is 1908, zij is geboren in het jaar 1881 op 27 juni in Utrecht. Opvallend is dat zij gaat inwonen bij Cornelia de Jong, Andrieszkade 1 en later meeverhuist naar nummer 4.

Pensioenkaart Wilhelmina van Tussenbroek (1), bron: indexen SAA.

Pensioenkaart Wilhelmina van Tussenbroek (1), bron: indexen SAA.

Pensioenkaart Wilhelmina van Tussenbroek (2), bron: indexen SAA.

Pensioenkaart Wilhelmina van Tussenbroek (2), bron: indexen SAA.

C. van Tussenbroek, wordt benoemd in 1913. Zij was eerder al werkzaam aan de Brederoschool. Zijn de beide dames ook familie waren van de eerder genoemde dames Tussenbroek? Vermoedelijk wel, maar ik kan het niet aantonen. Dat de jonge Wilhelmina komt inwonen bij Cornelia de Jong zou je een bewijs kunnen noemen. Op latere leeftijd gaat Cornelia overigens inwonen bij Wilhelmina (Minervalaan 39).

Er wordt een C. van Tussenbroek genoemd op de gezinskaart van Wilhelmina. Zij is ouder dan Wilhelmina, zij is geboren op 10 juli 1873. Ter verificatie heb ik gekeken op WieWasWie en daaruit bleek dat zij dezelfde ouders hebben (Gerardus Cornelis van Tussenbroek en Jacoba Johanna van Lebbe). Haar voornaam was Cornelia!

Inwoners

Misschien vreemd om te spreken van inwoners, maar op de Sarphatischool komt een Port. Isr. Godsdienstschool. Of zoals het NIW van 15 oktober 1913 zou schrijven: “Den 2en November zal, zoals ook in dit blad was gepubliceerd, in een locaal der Sarphatischool, Sarphatistraat 105, ingang Roetersstraat, voor kinderen der leden van de Port. Israël, gemeente een godsdienst -burgerschool worden geopend. Het lokaal is daartoe door B. en W. welwillend afgestaan.”

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

154 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe