Over de schoolhygiëne (3) en de publicatie in een boek

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Sarphatistraat
Titelpagina van De Inleiding tot de studie der Schoolhygiëne, bron: NVKarchief – schoolgeneeskunde.

Titelpagina van De Inleiding tot de studie der Schoolhygiëne, bron: NVKarchief – schoolgeneeskunde.

In 1897 verschijnt het boek: ‘Inleiding tot de studie der schoolhygiëne voor onderwijzers’.

“In een voorwoord zeggen de schrijvers o. a.: „Wij hebben in de eerste plaats bedoeld: belangstelling te wekken. Wanneer deze „Inleiding" niet aanspoort tot waarnemen op eigen arbeidsterrein; wanneer zij niet opwekt tot het volgen der schoolhygiënebeweging, die overal levendig wordt; dan hebben wij het doel, dat ons voor den geest stond, gemist en had ons boekje ongeschreven kunnen blijven." Bron: De Haagsche courant van 27-03-1897.

Ik heb het boek zelf niet kunnen inzien, gelukkig vond ik enkele recensies. Zo stond er een recensie in het ‘Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde’ (04-02-1897), geschreven door ‘Straub’. Het is een lovende recensie en spreekt van een ‘uitnemend geslaagd boek”. Het is een wetenschappelijke behandeling van het onderwerp en in een helder taalgebruik neergezet. Bijvoorbeeld: “het boek begint met een duidelijke uiteenzetting van de schoolbank – quaestie,  waaruit ik het gevleugelde woord overneem: De schoolbank moet een goed houding toelaten en begunstigen; te vergen, dat zij die waarborgt beteekent hersenwerk te eischen van een machine’.

Schoolhygiëne komt vanzelfsprekend uitgebreid aan bod, net als onderwerpen over “de vroolijkheid als paedagogisch-  artistiek ornament” en “een uiteenzetting van de vraag schuin- of steilschrift en de ventilatie-inrichting”. (Bron: NTvG)

Advertentie voor het boek: ‘De Inleiding tot de studie der Schoolhygiëne’. Bron: Belang en recht; orgaan van het Comité tot Verbetering van den Maatschappelijken Rechtstoestand der Vrouw in Nederland, van den Vrouwenbond te Groningen en van de Vereeniging "Thugatêr" te Amsterdam, jrg 1, 1896-1897, no 12, 29-03-1897

Advertentie voor het boek: ‘De Inleiding tot de studie der Schoolhygiëne’. Bron: Belang en recht; orgaan van het Comité tot Verbetering van den Maatschappelijken Rechtstoestand der Vrouw in Nederland, van den Vrouwenbond te Groningen en van de Vereeniging "Thugatêr" te Amsterdam, jrg 1, 1896-1897, no 12, 29-03-1897

Een geheel andere recensie komt uit het tijdschrift ‘Belang en Recht’. Hoewel de kop van het artikel, de recensie, anders doet vermoeden, begint de recensie nogal zuinig. Zuinig door te spreken over ‘het werkje’. Daarna geeft ze aan dat dit ‘boekje’ wel op tijd is. Het is hoognodig om de schoolhygiëne naar voren te halen in het belang van de gezondheid van het schoolkind. Wel is de recensent van mening dat de schrijvers zich teveel op de stoel van de geneesheer hebben geplaatst in plaats van op die van de onderwijzer. Teveel zaken bespreken zij die eigenlijk in de opleiding van de schoolarts thuishoren. Ondanks deze en andere zaken is de recensent toch van mening dat dit boekje ‘het aankopen waard is’. De hele recensie is terug te lezen via Belang en Recht van 29-04-1897 

Ook enkele kranten schenken aandacht aan het verschenen boek. Opmerkelijk wel is de krant Het Vaderland van 25 maart 1897 waarin gesproken wordt over ‘den heer C.H. de Jong, hoofd ener school’. Dit vooroordeel terzijde zettend is het artikel is de krant van mening dat het een belangrijk werk is ook al is het hier en daar wat aan de moeilijke kant. Maar dat: “…. doet hun geen nadeel; het is geschreven voor hen, die de schoolhygiëne eenige inspanning waard achten”.

Overigens moet gezegd worden dat ook andere dagbladen Cornelia de Jong een ‘heer’ noemen!

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

56 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe