Over sollicitanten, pensioenen en meer van dat soort zaken

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Sarphatistraat
Bericht uit de Opregte Haarlemsche Courant van 11 okt 1860.

Bericht uit de Opregte Haarlemsche Courant van 11 okt 1860.

Als hoofd van de school heeft Cornelia te maken met in- en uitstroom van onderwijzeressen. Uitstroom om reden als ‘huwelijk’, want als getrouwde vrouw kon je worden ontslagen of omdat er iemand met pensioen gaat. Een enkele keer geven de kranten iets meer weg dan louter en alleen het feit dat er gesolliciteerd kan worden. Zo valt bijvoorbeeld het volgende af te leiden uit deze sollicitatieoproep: “Oproeping van Sollicitanten voor onderwijzeres bij het Lager Onderwijs. Er moet worden benoemd een eerste onderwijzeres aan de O. L. school 3e kl. voor meisjes gen. Sarphatischool, op een jaarwedde van ƒ1.000.

Sollicitanten, den leeftijd van 23 jaar bereikt hebbende en in het bezit van een akte als hoofdonderwijzeres met bevoegdheid tot het geven van onderwijs in de beginselen der Fransche taal, worden uitgenodigd zich bij adressen (welke aan B. en W. moeten worden gericht) aan te melden ter Gemeente - Secretarie, afd. Onderwijs, vóór of op 6 September 1884.” Bron: Het nieuws van den dag : kleine courant van 23-08-1884.

Voordrachten met betrekking tot het aanstellen van onderwijzers en onderwijzeressen op de afzonderlijke scholen. Bron: Het Algemeen Handelsblad van 04-04-1886.

Voordrachten met betrekking tot het aanstellen van onderwijzers en onderwijzeressen op de afzonderlijke scholen. Bron: Het Algemeen Handelsblad van 04-04-1886.

Een ander bericht gaat over het eervol ontslag van een onderwijzeres. Het gaat om Mej. F. Holm. Zij heeft zelf gevraagd om haar ontslag vanwege lichaamsgebreken (augustus 1888). Haar ontslag wordt later bevestigd in de Nederlandsche Staatscourant. Daar wordt ook vermeld welk bedrag als pensioen zij krijgt. Dat bedrag is een jaarbedrag van 214 gulden. Of haar pensioen afhankelijk is van haar diensttijd of van het feit dat zij vrouw is, is niet duidelijk. In het overzicht dat ik vond kreeg een man die met pensioen ging 300 gulden meer!

In ieder geval werkte ze al in 1860 in het onderwijs. Dit blijkt uit een kort berichtje uit de Opregte Haarlemsche Courant van 11 oktober 1860 (zie het kleine artikel bovenaan). Daarin wordt vermeld dat Mej. L.F. Holm vertrekt bij de Bijzondere School voor meer uitgebreid Lager Onderwijs voor Jonge Juffrouwen te Wormerveer. In de jaren zeventig werkt zij als kostschoolhoudster (Institutrice) aan de Oude Groenmarkt te Haarlem.

Via de ‘Open Archieven’ en WieWasWie vond ik haar gegevens: Louisa Frederike Holm, geboren op 28 januari 1837 te Zaandam. Zij heeft enige jaren in Breda gewoond om in 1854 terug naar Zaandam te verhuizen. Zij overleed op 20 augustus 1909, 72 jaar oud als weduwe van Philippus Pieter Scheffelaar Klots die op 11 mei 1909 was overleden. Zij waren in 1897 getrouwd in Haarlem.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

16 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe