Een nieuwe directrice: Cornelia de Jong

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Sarphatistraat
Fragment uit het Adresboek van 1907 betreffende de inkomenstoets voor de lagere scholen der 3e klasse. Bron: SAA.

Fragment uit het Adresboek van 1907 betreffende de inkomenstoets voor de lagere scholen der 3e klasse. Bron: SAA.

Met de benoeming van Cornelia als hoofd van de Sarphatischool valt de nieuwe indeling in schoolklassen samen. Waren er eerst twee klassen, vanaf ongeveer 1883 komt er indeling in vier klassen. De eerste klasse was de goedkoopste (gratis), de vierde klasse het duurste. In de 2e klasse betaalde men per kind 15ct per week, voor 2 kinderen uit een gezin 12 ½ct en voor 3 of meer 10ct. “Onder het schoolgeld is het genot der schoolbehoeften begrepen”. Het schoolgeld voor de 3e en 4e klasse was als voorheen bij de 1ste en 2e klasse. De Sarphatischool werd ondergebracht in de derde klasse.

Aardig om te vermelden is dat de scholen in de eerste en tweede klasse geen naam hadden, maar respectievelijk een nummer of een letter. Hoewel enig speurwerk mijnerzijds heb ik niet kunnen achterhalen of er nog andere maatstaf, behalve een inkomenstoets, werd gehanteerd voor deze klasse indeling.

De Vacantie - kolonie

Al vrij snel na haar benoeming laat Cornelia de Jong van zich spreken. Nog niet op onderwijskundig of pedagogisch gebied, dat komt later. In navolging van de vakantie kolonie voor minvermogenden is er nu ook een initiatief voor 'kinderen uit den burgerstand'. Want, zo schrijft Het Algemeen Handelsblad van 09-07-1884: "'t Is intusschen ontwijfelbaar zeker, dat in onze muffe steden vele kinderen uit den burgerstand, dikwijls na den schooltijd in enge bovenwoningen zeer fatsoenlijk opgesloten, niet veel minder behoefte hebben aan eenige weken verblijf in de frissche en versterkende buitenlucht dan de kinderen der minvermogenden. Toch hebben zij niet allen bloedverwanten op het platteland, die hen te logeeren vragen, of ouders, wien het aan tijd noch geld ontbreekt om met hen eenige weken het landleven te gaan genieten."

Badhotel in Wijk aan Zee, dit was het 1e badhotel, geopend in 1880 en zat aan de Zwaanstraat. Bron: Beeldbank Museum Nieuw Kennemerland.

Badhotel in Wijk aan Zee, dit was het 1e badhotel, geopend in 1880 en zat aan de Zwaanstraat. Bron: Beeldbank Museum Nieuw Kennemerland.

Vandaar dan ook het initiatief van de hoofden der scholen van de derde en vierde klasse om een proef te nemen met een vakantiekolonie. Een vakantiekolonie voor hen die behalve de behoefte te voelen om tegen een redelijke vergoeding hun kinderen onder te brengen in de gezonde buitenlucht. Gekozen is voor een badhotel aan Wijk aan Zee. Cornelia de Jong en een eerste onderwijzer met zijn echtgenote van de school Zeemanshoop (Prins Hendrikkade 142) hebben zich aangemeld om als vrijwilliger mee te gaan. De kosten zijn 21 gulden voor twee en 30 gulden voor drie weken.

Reiskosten en fooien zijn onder dit bedrag begrepen. Elk bad wordt tegen 5 ct. afzonderlijk berekend. Aanvragen moeten vóór of op 12 Juli a. s. gedaan worden bij mejuffrouw G. E. Opzoomer, hoofd der Burghtschool, bij mej. C. H. De Jong, hoofd der Sarphatischool, ten haren huize . Muiderstraat 10, 's avonds tusschen 6 en 7 uur, of bij den heer J. H. Hinse, hoofd der school Zeemanshoop.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

76 keer bekeken

Kolonies voor 'bleekneusjes'

Ja, vroeger waren er kolonies voor armere kinderen..............

https://geheugenvanoost.amsterdam/page/90029/bio-theater-middenweg-18.-beterschap-in-ons-vacantieoord

ik herinner mij ook >  https://jantjebeton.nl/activiteiten

 

hartelijke groet van  Dineke