Werken op de Sarphatischool

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Sarphatistraat
Voorblad van het tijdschrift ‘De Wekker’; nieuwe bijdragen voor het onderwijs jrg 40, 1881, no 26, 30-03-1881

Voorblad van het tijdschrift ‘De Wekker’; nieuwe bijdragen voor het onderwijs jrg 40, 1881, no 26, 30-03-1881

Ja, wie werkten er zoal op de Sarphatischool voor meisjes. Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn het vooral dames. Ongetrouwde dames, want als getrouwde vrouw werd je verwacht om niet buitenshuis te werken (toen!). In de vele vermeldingen van aangenomen onderwijzeressen gaat het dan ook vooral om 'een mejuffrouw'.

Hoofdonderwijzeres

Om maar met de hoofdonderwijzers te beginnen, dat was Geertruida Engelina Opzoomer: geboren op 09-01-1845 te Wadenoijen (gemeente Tiel). Tijdens haar werk aan de Sarphatischool woonde zij heel comfortabel dicht bij de school, Sarphatistraat 125. Later zou zij verhuizen naar een ander deel van de stad, daarover later iets meer. Via de indexen bij het Stadsarchief is niet veel meer over haar te vinden. mogelijk hangt dit samen dat zij na haar pensioen is verhuisd naar buiten Amsterdam.

Pensioenkaart Mej. Opzoomer, bron: Indexen SAA.

Pensioenkaart Mej. Opzoomer, bron: Indexen SAA.

Uit de 'overgenomen delen' valt op te maken dat zij na 1902 is verhuis naar Den Haag, de Columbusstraat 29. Zij overleed op 24-12-1905.

Eerste onderwijzeres

Wie er in het eerste en de daaropvolgende jaren nog meer werkten, laat ik voor wat het is. Het is eigenlijk ondoenlijk om alle namen over te nemen en ze uit te zoeken. Maar vijf jaar na de opening, in het jaar 1881 komt er een jonge onderwijzers werken. Haar naam is C.H. de Jong. Dat is de al eerder genoemde Cornelia (Hendrika) de Jong. Haar leeftijd is op dat moment 26 jaar oud. Niet onvermeld mag blijven is het feit dat zij op twee scholen werd benoemd. De tweede school is De Burghtschool. Net als zij worden ook de mejuffrouwen A.L. Hanewald en O.A. Corver benoemd op de Sarphatischool. Elke benoeming op het gebied van het onderwijs wordt in deze jaren genoemd in de diverse kranten, maar ook in het tijdschrift De Wekker, weekblad voor onderwijs en schoolwezen. De drie dames worden benoemd in de functie van eerste onderwijzeres volgens De Wekker, volgens Het Algemeen Handelsblad is dit pas een jaar later. Na de voordracht in 1881 volgt in 1882 de benoeming tot eerste onderwijzeres.                                                                                                                     

Opvallend is de vermelding van de benoeming in het tijdschrift 'De Turnvriend' (01-03-1884). Het gaat om de aanstelling van een onderwijzers in de Gymnastiek: Mej. J. H. de Milde de la Faille. Zij kreeg dezelfde baan tegelijkertijd ook op de Frederikschool. Johanna Hendrika Mille de la Faille, geboren te Dordrecht op 15 oktober 1860. In het bevolkingsregister wordt zij consequent aangeduid als hulponderwijzeres!

Cornelia de Jong benoemd tot hoofdonderwijzeres

Medio november 1883 volgt er een kort bericht in de kranten over het vertrek van Mej. Opzoomer als hoofd van de Sarphatischool. Zij vertrekt naar De Burghtschool en krijgt daar dezelfde functie. Aanvankelijk wordt haar overstap niet wordt getolereerd. Zij zou haar particulier belang boven dat van het algemeen belang hebben gesteld. Het particulier belang zou gaan omdat bij de Burghtschool een woning is. Bron: De Tijd

Nadat de overgang alsnog wordt goedgekeurd volgt de procedure voor een nieuwe hoofdonderwijzeres. De eer komt toe aan Cornelia de Jong, benoeming is in april 1884.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

50 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe