Hoewel ontslagen blijft Samuel Englander betrokken bij Kennis en Godsvrucht.

Ontslag wil niet zeggen dat er geen betrokkenheid meer is!

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10
Nieuwe Achtergracht nummer 123; Herman Elteschool. Nummer 121: Antonidesschool (Openbare school voor Mulo), bron: Beeldbank SAA

Nieuwe Achtergracht nummer 123; Herman Elteschool. Nummer 121: Antonidesschool (Openbare school voor Mulo), bron: Beeldbank SAA

In het schooljaar 1934 – 1935 is Samuel ontslagen als muziekleraar vanwege noodzakelijke bezuinigingen. Kennis en Godsvrucht doorstaat moeilijke jaren, maar niet zo moeilijk of er worden twee nieuwe scholen geopend (op 1 september 1935). Dat schrijft althans het NIW. Dit klopt niet helemaal, de Herman Elteschool bestond natuurlijk al, maar krijgt nu een nieuw gebouw in de Van Ostadestraat. De school komt van de Nieuwe Achtergracht. Wel nieuw is de ‘nieuwe Kleuterklasse’ aan de Plantage Muidergracht. Deze kleuterklas is bedoeld voor kinderen van 4½ en jonger. Deze kinderen mochten niet naar de al bestaande Fröbelschool aan de Nieuwe Keizersgracht volgens de nieuwe wettelijke bepalingen. Deze Fröbelschool is een gesubsidieerde school en daarom mogen de heel jonge kinderen hier niet naar toe. Bij een overtreding zou de school haar subsidies kwijtraken. Hoewel Samuel dus is ontslagen bij Kennis en Godsvrucht mag hij wel met zijn Amsterdams Joodse koor aanwezig zijn.

Een nieuw schoolgebouw voor de Joodse ULO

Verhuizing / verplaatsing van de Herman Elteschool naar de Van Ostadestraat 203, bron: het Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 04-07-1935.

Verhuizing / verplaatsing van de Herman Elteschool naar de Van Ostadestraat 203, bron: het Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 04-07-1935.

Op 18 december 1937 wordt aan de Weteringschans 225a het nieuwe gebouw van de Joodse ULO ingewijd. Naast de gebruikelijke hoogwaardigheidsbekleders zal Samuel met het koor van de Joodse ULO een aantal liederen zingen. Behalve het officiële gedeelte is er ook aandacht voor de speciale positie van deze ‘Bijzondere School’. Bijzonder onderwijs is niet gelijk aan de godsdienstlessen op de godsdienstscholen die door de Ned. Isr. Hoofdsynagoge worden ‘verstrekt’. Joods bijzonder onderwijs heeft een meerwaarde die uitstijgt boven de genoemde godsdienstlessen. Het is duidelijk dat het bestuur van de vereniging Kennis en Godsvrucht de gelegenheid wil aangrijpen om een warm pleidooi te houden voor haar onderwijs. Wie had in 1927, toen er alleen nog de Herman Elte- en de Fröbelschool waren gedacht aan een Bijzonder voortgezet onderwijs? Tien jaar later en er is een lagere school bijgekomen én de Joodse HBS en de Joodse ULO. Maar deze dag staat toch vooral in het teken van het feestelijke moment, de inwijding van het nieuwe gebouw.

Portretfoto van Jo Rabbie, bron: De Vrijdagavond van 04-11-1927.

Portretfoto van Jo Rabbie, bron: De Vrijdagavond van 04-11-1927.

Op 20 december 1939 heeft Samuel nog een laatste optreden van het jaar. Samen met Jo Rabbie treedt hij op tijdens de eerste algemene ouderbijeenkomst van de Schoolvereniging Kennis en Godsvrucht. De bijeenkomst is in de grote zaal van de Handwerkers Vriendenkring. Onder de titel ‘De taak van ouders en opvoeder in critieke dagen’, is er vooral aandacht voor het Joodse karakter van de opvoeding. Met kritieke dagen lijkt het niet zozeer te gaan om het tijdsgewricht waarin men op dat moment leeft. ‘Onze maatschappij in verwarring’ zo begint de inleider van de avond de heer J. Soetendorp. Hij gaat echter niet in op de politieke situatie maar heeft het vooral over de opvoeding en het gezin naast die der scholen en jeugdorganisaties. Voor het hele artikel, NIW 29-12-1939.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

232 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe