Samuel en zijn schoolkoren

Van Poerimfeesten en crisisjaren

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10
Poerimfeest 1932 in de Herman Elteschool. Bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 01-04-1932

Poerimfeest 1932 in de Herman Elteschool. Bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 01-04-1932

In de maand maart van 1932 is het de tijd van Poerim. Samuel is bij diverse gelegenheden aanwezig om dit feest mee te vieren en inhoud te geven. Vanzelfsprekend is hij ook berokken bij het Poerimfeest van de Joodse M.U.L.O. Een koor gevormd door de twee eerste klassen staat onder leiding van Samuel. Verder stond er op het programma: een toneelstukje met ballet, een gymnastiekdemonstratie en een echte jazzband. Niet onvermeld mag blijven dat de leerlingen allen gekostumeerd waren. Naast Charlie Chaplin, Koning David, Ghandi en vele anderen was er ook een ’anti-Hitleriaan’ onder de gekostumeerde leerlingen. 

Een jaar later (1933) is het Poerimfeest een mooie gelegenheid om even de malaise van de economische crisis te vergeten. Het gaat in dit geval om de scholen van Kennis en Godsvrucht, waaronder de Herman Elteschool (ook: de Palacheschool), Het feest van beide scholen wordt georganiseerd in de zaal van het gebouw van de Handwerkers Vriendenkring. Samuel voert samen met leerlingen van de zesde klas van de Herman Elteschool een operette op: ‘Jan Lustig’.

Poerim, maart 1934

Het poerimfeest kende een aantal vaste onderdelen, waaronder zeer zeker een actieve bijdragen van de schoolkinderen. Voor de kinderen misschien van minder groot belang zijn de toespraken door hun leraren, meestal overigens door hun hoofdonderwijzer. In 1934 is er in de grote zaal van de Handwerkers Vriendenkring ivoor de leerlingen van de Palache- en de Herman Elteschool een groot Poerimfeest georganiseerd. ‘Het jonge volkje’ is eerst vriendelijk toegesproken door de heer E(lias) Stibbe, hoofdonderwijzer en voorzitter van de Stichting Achawah.

Portretfoto van Elias Stibbe, voorzitter van Achawah, bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 26-07-1934

Portretfoto van Elias Stibbe, voorzitter van Achawah, bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 26-07-1934

Daarna volgde een afwisselend programma met een actieve bijdrage van de leerlingen. De hoogste klas van de Herman Elteschool voerde bijvoorbeeld de kinderoperette ‘Assepoester’ op, met een bijdrage van hun zangleraar: Samuel Englander.

Een belangrijke jaarvergadering, april 1935

In april 1935 is de jaarvergadering van Kennis en Godsvrucht. Samuel is als muziekleraar benoemd aan de Palacheschool, de Herman Elteschool en de ULO school van deze vereniging. Maar, zo blijkt uit de jaarstukken, Samuel is ontslagen. Niet vanwege disfunctioneren, maar puur als bezuiniging (door de regering). Hij is niet enige, ook de godsdienstleraar de heer Bachrach. Waarschijnlijk gaat het om David Bachrach, geboren op 23 april 1884 in Lochem maar woonachtig in Amsterdam op adres: Velazquesstraat 19 huis. Beiden zijn vervangen door ‘volontairs’. Ook hier blijkt maar weer dat het crisistijd is. Financieel zijn het ook voor Samuel en zijn jonge gezin hoogstwaarschijnlijk moeilijke tijden. In deze periode zijn er ook minder concerten dan gebruikelijk. Ook de concertzalen en het publiek hebben te maken met de crisis.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

105 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Voorblad van het eerste nummer van het maandblad van Achawah, bron: IISG

Voorblad van het eerste nummer van het maandblad van Achawah, bron: IISG

Geen reacties

Voeg je reactie toe