Samuel Englander en de Joodse verenigingen (5)

Via de Dapperbuurt naar Amsterdam Noord!

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10
Commelinstraat 53-61, Sigarenmagazijn, bijkantoor van het dagblad De Courant en een wijnkooperij, ca. 1911, bron: Coll. SAA fotoafdrukken, via Beeldbank.

Commelinstraat 53-61, Sigarenmagazijn, bijkantoor van het dagblad De Courant en een wijnkooperij, ca. 1911, bron: Coll. SAA fotoafdrukken, via Beeldbank.

Bené Berith Bebeth Jacob

Met deze Joodse vereniging in Amsterdam Oost (Dapperbuurt) heeft Samuel niet heel veel van doen gehad. Maar in 1922 is de jonge Samuel wel aanwezig als de nieuwe synagoge van deze vereniging wordt ingewijd. Van de inwijding ligt bij het Stadsarchief een mooi, maar klein dossier.

Plechtige inwijding Synagoge Commelinstraat 14 BBBJ, bron: SAA 15009-10882

Plechtige inwijding Synagoge Commelinstraat 14 BBBJ, bron: SAA 15009-10882

Deze inwijding kende een voorgeschiedenis, want de synagoge zat aanvankelijk aan de andere kant van de Commelinstraat. Die lag zo dicht tegen de spoorbaan aan dat men besloot te verhuizen in de richting van de Linnaeusstraat, Commelinstraat 16.

Plechtige inwijding Synagoge Commelinstraat 14 BBBJ, de gezongen teksten, bron: SAA 15009-10882

Plechtige inwijding Synagoge Commelinstraat 14 BBBJ, de gezongen teksten, bron: SAA 15009-10882

Voor de leden van de Joodse vereniging Rechouwous was dit een vervelende verhuizing. Haar leden kwamen hier ter synagoge, door de verhuizing moest men voor de sabbatdienst een stuk verder lopen.

Synagoge Commelinstraat, bron: het NIW van 10-07-1931

Synagoge Commelinstraat, bron: het NIW van 10-07-1931

Meer willen weten over deze synagoge en haar inwijding? Ga dan naar deze pagina van het Centraal Blad etc. 

Sjoloum Wereingous

Sjoloum Wereingoes; maandblad van "Vrede en Vriendschap", Vereeniging tot behartiging der Joodsche belangen benoorden het IJ, jrg 4, 1937, no 5-6.

Sjoloum Wereingoes; maandblad van "Vrede en Vriendschap", Vereeniging tot behartiging der Joodsche belangen benoorden het IJ, jrg 4, 1937, no 5-6.

Met deze Joodse vereniging heeft Samuel meer te maken. Niet dat hij daar zo regelmatig is geweest, maar meer omdat veel van zijn koristen van zijn grote koor ‘Kunst en Strijd’ daar hoogstwaarschijnlijk ter synagoge gingen. Sjoloum Wereingous, de “Vereniging tot behartiging der Joodse belangen benoorden het IJ”, is opgericht in 1922. De oprichting wordt bij het vijftienjarig bestaan gevierd met een groot artikel in het Centraal Blad voor Isr. In Nederland. Blijkbaar was de vereniging dermate klein dat zelfs E.S. Hen er geen aandacht aan heeft geschonken. Maar ter verdediging van hem, toen hij in 1925 zijn artikel schreef over de huis- en chewresjoelen had deze vereniging nog geen bedehuis. Maar het Centraal Blad biedt compensatie door bij het vijftienjarige bestaan een mooi overzichtsartikel te schrijven. En dat is hier te lezen!

Na vijf jaar bijeenkomsten te hebben georganiseerd in huiskamers van leden of gehuurde locaties krijgt de vereniging een eigen pand (dat is in ieder geval de verwachting). Samuel is aanwezig, geheel belangeloos, met het volledige koor van Grote Synagoge en er is een mevr. Mirjam Wessel-Rimini, declamatie. Deze mevrouw Mirjam Wessel-Rimini is een volle nicht van de moeder van Sam: Lea Rimini. Mirjam is de dochter van haar broer Simon. Het is een bijeenkomst in een rij van optredens, maar de aanwezigheid van deze Mirjam is aardig genoeg om genoemd te worden.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

275 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe