Optreden met beroemde Obercantors (3)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Portret van Helene Sirota, bron: de Courant van 17-07-1920

Portret van Helene Sirota, bron: de Courant van 17-07-1920

Englander en Sirota traden vaker samen op.

In het vorige deel beschreef ik een eerste optreden van Samuel met de grote Sirota. Maar niet onvermeld mag blijven dat hij al in 1920 met Sirota op het podium heeft gestaan. Samen met Gershon Sirota, diens dochter de sopraan Hélène Sirota en zijn zoon Nathan Sirota op de piano had hij een bijzonder optreden in het Paleis van Volksvlijt op 30 december 1920.  

Sirota en het Koor van de Grote Synagoge in het Paleis voor Volksvlijt, bron: het Algemeen Handelsblad van 29-12-1920

Sirota en het Koor van de Grote Synagoge in het Paleis voor Volksvlijt, bron: het Algemeen Handelsblad van 29-12-1920

Op 3 maart 1934 is er een hernieuwd samenzijn van Samuel met de bekende voorzanger Sirota uit Warschau. Samen met zijn Amsterdamse Joodse Koor en met het VARA Philharmonisch Orkest is er een optreden in het Concertgebouw. Het concert wordt rechtstreeks op de radio uitgezonden, via de VARA. Alleen de krant ‘De Tijd’ heeft een recensie van het concert, geschreven door Theo v.d. Bijl: 

“Sirota, de beroemde obercantor met zijn barytonal, prachtig klinkenden tenor en zijn onbetwist kunstenaarschap oefent immer een sterke bekoring op mij uit. Reeds vroeger moest ik verklaren, dat deze improviseerende kunst, door de Hebreeuwsche taal en eigenaardige wetten buiten mijn competentie valt. Waar zoo dikwijls gewezen wordt op de verwantschap tusschen de Joodsche en Gregoriaansche muziek is er toch een enorm onderscheid: tegenover de objectieve, liturgische universaliteit van de katholieke kerkmuziek staat het subjectieve sterk dramatische karakter dezer Hebreeuwsche kunst en het is die kracht, welke mij — niettegenstaande de vreemdheid — in Sirota's voordracht sterk treft. Datzelfde element vindt men terug in de muziek van het suprieure Joodsche koor van Englander, in de voordracht, de verdeeling van koor en soli en de zeer eigen expressie van dezen laatste (voortreffelijk uitgebeeld door de heeren Jo Rabbi en Michel Gobets). Waar de Joodsche synagoge-muziek zuiver vocaal is, haalde de orkestbegeleiding onder Hugo de Groot met zijn VARA-orkest, haar wel wat uit de eigen sfeer. Op zichzelf beschouwd echter deed de Groot met zijn ensemble bij Sirota's begeleiding (en ook in andere muziek van Litolff, Massenet en Rimsky Korsakov, welke ik nog hoorde) voortreffelijke dingen.”

THEO v. d. BIJL”

(Bron: De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad van 06-03-1934)

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

33 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe