Optreden met beroemde Obercantors (2)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10

Het jaar 1933 is het jaar dat Samuel zijn twintigjarig jubileum viert als musicus. In juni wordt alvast bekend gemaakt dat het in de bedoeling ligt om in januari 1934 een groot feestconcert te organiseren in het Concertgebouw.

Portret van Obercantor Sirota, bron: De Courant van 28-06-1920

Portret van Obercantor Sirota, bron: De Courant van 28-06-1920

Maar voor het zover is, mag hij de beroemde obercantor van Warschau, Gershon Sirota,  begeleiden. Het als populair concert geafficheerde optreden, is in theater Carré op 10 juli 1933. Samuel heeft deze avond twee koren onder zijn hoede. Enerzijds het ‘Amsterdamsche Joodsche Koor’ en anderzijds het ‘Amstel’s Mannenkoor Harmonie’. Het concert wordt in alle kranten geroemd, maar niet overal besproken. De twee Joodse kranten negeren dit optreden, schrijven niet over de inhoud!

De socialistische krant ‘Het Volk’ als de katholieke krant ‘De Tijd’ bespreken dit eerste optreden wel en zijn lovend. De laatste zag een overeenkomst tussen de Hebreeuwse gezangen en het Gregoriaans. Overigens sprak De Tijd van het synagogale koor, ook voor de redactie was het blijkbaar nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het nu zat met die splitsing in het koor.

Advertentie optreden Sirota met Englander en Simon Bromet, bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 14-07-1933

Advertentie optreden Sirota met Englander en Simon Bromet, bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 14-07-1933

Een optreden met Simon Bromet

Bijzonder is het optreden van de zeer jonge Simon Bromet (hij is net 15 jaar oud). Simon Bromet is woonachtig in de Retiefstraat in de Transvaalbuurt en lid van ‘Het Knapenkoor van de jeugdsjoel van de vereniging Nachaliël’.

Optreden van Obercantor Sirota met Simon Bromet, bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 07-07-1933

Optreden van Obercantor Sirota met Simon Bromet, bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 07-07-1933

De beroemde obercantor Sirota heeft ook nog een bijzondere godsdienstoefening geleid. Deze buitengewone godsdienstoefening (een middag- en een avondgebed) is op 18 juli 1933 in de Beurs van de Diamanthandel (Weesperplein, hoek Nieuwe Achtergracht). Medewerking wordt vanzelfsprekend verleend door Samuel en zijn mannen van het ‘Amsterdamsch Joodsche Koor’ en ook nu is er weer een rol voor Simon Bromet. Het is een groot succes, er zijn meer dan 1000 aanwezigen. Opvallend is dan ook dat het Centraal Blad voor de Israëlieten in Nederland schrijft dat er een indrukwekkende stilte, een devote stilte heerste gedurende de twee uur durende gebedsdienst. De onbekende schrijver van het artikel vermeldt ook dat er nogal wat Duitse vluchtelingen aanwezig waren. Velen hadden moeite om het gemoed droog te houden. Voor het hele artikel, inclusief de gezongen liederen.

Twee korte fragmenten: 

“En dan de voordracht van Sjemang Kouleinoe (Hoor onze stem), waarin Sirota prachtig samenzong met den heer S. H. Englander, hoe greep ze ons in het hart, met welk een innig gevoel van volmaakte overgave klonken de woorden ,,Wekabbeil berachamiem oewerootsoun et tefillooseinoe” (neem in barmhartigheid en welgevallen ons gebed aan) uit Sirota’s mond. We zagen een Duitschen vluchteling — er waren velen van dezen aanwezig — bij die woorden in tranen uitbarsten.”

Het bijzondere aan bovenstaand fragment is de waardering dier hieruit spreekt voor de kwaliteiten van Samuel als zanger!

 “En Retsei, een van de bekendste composities uit het Chazzonoes-repertoire van Sirota, riep in ons wakker het innige verlangen naar den tempeldienst en naar het aloude Tsion. Hoe verheven klonk hier den samenzang tusschen Sirota en den jongen zanger, Simon Bromet”.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

68 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe