De NIHS en het Zangkoor Legowoud Oelesifereth’ (2)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10

Over bijzondere betalingen voor extra repetities, bijzondere diensten en ontslag!

Afbeelding van de Synagoge op het Jacob Obrechtplein, bron: JCK

Afbeelding van de Synagoge op het Jacob Obrechtplein, bron: JCK

Extraatjes

In 1929 krijgen Samuel en twee koristen een extra betaling in verband met de installatie van de heer M.H. Landau als eerste voorzanger in de Jacob Obrecht Synagoge.

Foto van de voorzanger Landau in de Jacob Obrecht Synagoge, bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 20-09-1929

Foto van de voorzanger Landau in de Jacob Obrecht Synagoge, bron: Centraal blad voor Israëlieten in Nederland van 20-09-1929

Daar hebben zij recht op vanwege de veertien extra repetities die zij hebben gehouden om de vereiste muzieknummers in te studeren. Er wordt in de brief van het bestuur van het koor aan de NIHS een bedrag van ƒ 120,- genoemd. Maar of en hoe dit verdeeld moet worden onder de dirigent en de twee koristen is niet duidelijk. Daarnaast wil het bestuur nog een extra vergoeding voor de verleende diensten in de synagoge op de avond van de installatie en de daarop volgende sabbat. De koristen zouden elk ƒ 15,- ontvangen, de dirigent een hoger bedrag, namelijk ƒ 25,-. 

Ontvangstbewijs voor de uitbetaling van een extra maand salaris, bron: SAA NIHS Inv 714-2395

Ontvangstbewijs voor de uitbetaling van een extra maand salaris, bron: SAA NIHS Inv 714-2395

Eigenlijk is alleen van het jaar 1927 met zekerheid vast te stellen wat Samuel heeft verdiend als dirigent van het koor van de Grote Synagoge. Ook voor andere diensten wordt Samuel extra betaald. Zo ontvangt hij in maart 1925 het bedrag van ƒ 150,- voor ‘het schrijven der muziek voor de Eerw Heer A. Stoutzker ten behoeve van het Koor ter Grote Synagoge’. Chazan Stoutzker is vanaf 1914 eerste voorzanger van de Grote Synagoge. In 1925 vertrekt hij naar de ‘Central Synagogue’ in Londen.

Brief van het bestuur van Legowoud over de extra betaling aan Samuel en aan twee koristen voor hun bijdrage aan de installatie van dhr. Landau, bron: SAA NIHS 003 Inv 714-2397

Brief van het bestuur van Legowoud over de extra betaling aan Samuel en aan twee koristen voor hun bijdrage aan de installatie van dhr. Landau, bron: SAA NIHS 003 Inv 714-2397

Helaas is het onmogelijk gebleken om te achterhalen welk honorarium Samuel heeft verdient met het leiden van de andere koren! Onder die andere koren reken ik ook het Amsterdamsch Joodsche Koor. Of dit koor ook onder het gezag / beleid van het bestuur van Legowoud Oelesifereth’ is onbekend.

Van Samuel is in ieder geval nog bekend welke andere koren hij had en dat hij lange tijd verbonden was aan diverse Joodse scholen. Van de individuele koorleden is niets bekend. Van Machiel (Michel) Gobets is natuurlijk nog wel bekend dat hij regelmatig optrad in opera’s en ook ander repertoire had, maar wat hij daarmee verdiende is volstrekt onbekend.

Niet altijd ging het goed in de relatie tussen het bestuur en het individuele koorlid. In het archief van Legowoud bevinden zich enkele brieven van koorleden die soms met maar soms ook zonder uitleg opzij werden geschoven. Hun antwoord of hun reactie is nog wel bewaard gebleven. Onderaan dit verhaal de drie afbeeldingen die betrekking hebben op het ontslag van o.a. Abraham Druijf. De eerste betreft de wel zeer korte mededeling vanuit het bestuur van Legowoud aan de NIHS. Daarna de twee afbeeldingen met de  reactie van Abraham Druijf (getraceerd aan de hand van zijn woonadres, geboren 24-10-1879, vermoord in Auschwitz op 24-09-1942)

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

151 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe