De NIHS en het Zangkoor Legowoud Oelesifereth’ (1)

Verteller: Frits Slicht Frits Slicht
Auteur: Frits Slicht Frits Slicht
Kazernestraat 10

De in de titel genoemde instellingen waren nauw met elkaar verbonden, maar hoe nauw is eigenlijk onbekend. Onderling werd gecommuniceerd via brieven. Zeker is dat het bestuur van Legowoud ondergeschikt was aan de NIHS.

Overzicht van de uitgaven voor Legowoud Oelisifereth SAA archief van de NIHS Inv 714-2398

Overzicht van de uitgaven voor Legowoud Oelisifereth SAA archief van de NIHS Inv 714-2398

De  eerder genoemde bedragen die werden gereserveerd voor de koorzang zijn subsidies verstrekt door de NIHS. In 1927 is het subsidiebedrag 5600 gulden. Dit blijkt uit de begroting van 1927 van het ‘Zangkoor Legowoud Oelesifereth’ (het zangkoor van de Grote Synagoge). Het is de enige begroting die in de archieven van de NIHS is terug te vinden. In deze begroting staat keurig het honorarium van Samuel vermeld. In 1927 heeft Samuel een begroot jaarinkomen van 1200 gulden. Ook de honoraria van de verschillende koristen (zonder naam vermeld) staan vermeld.

De koristen van de Grote Synagoge verdienen in 1927 beduidend meer dan die van de Nieuwe Synagoge. Binnen elk koor zijn er ook verschillen. Mogelijk verdient een solozanger als Jo Rabbie meer dan het gewone koorlid. Maar ook de gewone koorleden verdienen niet allemaal hetzelfde (Bron: SAA, inv.nr. 714-2398).

Bovengenoemde bedragen zijn basisbedragen per maand! Het komt namelijk wel voor dat er incidentele betalingen zijn. Bijvoorbeeld als er een bijzonder concert wordt gegeven. Hoe dan ook, het kan niet zo zijn dat de koorleden daar van hebben kunnen leven. Joseph Rabbie bijvoorbeeld heeft ook de functie van ‘incasseerder’ (bron: Archiefkaart).

Handgeschreven brief van Samuel Englander waarin hij bedankt voor de extra maand salaris, bron: SAA, inv.nr. 714-2395

Handgeschreven brief van Samuel Englander waarin hij bedankt voor de extra maand salaris, bron: SAA, inv.nr. 714-2395

Mogelijk is dit ook de reden voor de brief van Samuel (gedateerd: 27 januari 1925) om te bedanken voor een extra maand salaris dat hij mogen ontvangen. Wie hij bedankt, is niet helemaal duidelijk omdat in de aanhef niet meer staat dan: ‘Weled Heeren’. Mogelijk gaat het om het bestuur van het zangkoor. Zie voor de handgeschreven brief van Samuel Englander de hierboven afgedrukte afbeelding. Dankzij deze brief weten we in ieder geval dat Samuel lid is van de Bond van Koordirigenten in Nederland. Samuel gebruikt namelijk voorgedrukt briefpapier met zijn naam, adres en het genoemde lidmaatschap. Deze bond is opgericht in 1922. In het archief van de NIHS bevindt zich een brief met bijlage van deze Bond uit 1923. Het betreft een brief van het bestuur van de Bond over de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De bijlage is een uittreksel uit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Daarin is onder andere opgenomen een artikel over de minimum salarissen per jaar voor leden van de Bond. Voor een koor met 1 tot 30 leden staat een minimum salaris van ƒ 200,- . Secretaris van de Bond is in 1923 Jacob Hamel, bekend van bijvoorbeeld AVRO’s kinderkoor (na de oorlog omgedoopt tot het Kinderkoor Jacob Hamel).

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

137 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe